Rhiw.com
Newydd yn 2005
~~~~~~~
Ar y wefan hon roedd 1007 tudalen a 6774 o luniau, hyd at ddiwedd 2005.

~~~~~~~~

Rhagfyr

 

Lluniau Rhiw

Lluniau X (Llun Newydd 01-12-05)

Llyn a'r Môr

Carnarvon Bay (Tri llun criw newydd)

Golwg ar Rhiw

Adrienne Williams

Emlyn Jones

Lluniau Llyn

Pwllheli (I)

Hanes Enlli

Trysorfa Plant Enlli 1934

 

 

 

Lluniau Llongau

Llongau Jala Bombay

Glen Line

Cardiau Post Blue Funnel

Morwyr Llyn

Dennis Williams

Gwyn Pritchard

~~~~~~~

Tachwedd

 

~~~~~~~

Llythyrau

Catrin Jones Tyn Lon Fawr (21-10-05)

Llyn a'r Môr

Jane a Ellen     Y Vine (26-10-05)

Golwg ar Rhiw

Jonathan Buchan (28-10-05)

 

Pobol Rhiw

Atgofion Ray (31-10-05)

Pobol Llyn

Gwilym y Rhos (25-10-05)

Huw Cae Crin, Uwchmynydd (22-10-05)

Llongddrylliadau

Penseverenza (27-10-05)

Hanes Rhiw

Evacuees Rhiw (29-10-05)

Amserlen Bws Rhiw 1941 (25-10-05)

Hen Luniau

Llyn VIII (26-10-05)

Hen Luniau o Rhiw 52 (28-10-05)

 

~~~~~~~

 

Lluniau o Rhiw

Hen Luniau o Rhiw 51 (29-09-05)

Lluniau IX (06-09-05)

Rhiw a'r Môr

Llythyrau Isaac (24-09-05)

Lluniau Llyn

Clasur o Lŷn (01-10-05, Lluniau Newydd)

Pobol y Rhiw

Tudur Dylan (06-09-05)

Lluniau Blue Funnel

Blue Funnel IV (23-09-05)

Llyn a'r Môr

Morfa Nefyn (01-10-05, Llun Newydd)

 

Priodasau Rhiw

Priodasau VII (24-09-05)

Lluniau Llongau

Lamport & Holt (23-09-05)

Palm Line (23-09-05)

 

 

~~~~~~~

 

Llyn a'r Môr

Lluniau Llongau III (02-09-05)

Lluniau Llongau IV (02-09-05)

Lluniau Llongau V (03-09-05)

Lluniau Llongau VI (03-09-05)

Llongau Ben Line (27-08-05)

Llongau Blue Star I (26-08-05)

Llongau Blue Star II (26-08-05)

Capt Griffith Jones (Wedi Newid)

Carnarvon Bay

Grenada

Cychod Bananas

Y Pentra

Tai Gwyliau (wedi newid)

Penblwydd y Neuadd

Blue Funnel

Blue Funnel III (26-08-05)

Sarpedon

Dysgu Morio

Hanes Rhiw

Hen Adeiladau Rhiw

Cyfrifiad Rhiw 1841

Cyfrifiad Llanfaelrhys 1841

Smyglo

Smyglo yn Llyn

Swyddogion y Tollau

Hanes Llyn

Ymfudwyr o Lyn

 

 

Hen Luniau

Hen Luniau o Llyn 06

Hen Luniau o Llyn 07 (01-08-05)

Hen Lluniau o Rhiw

Hogiau Rhiw wrth eu Gwaith

Lluniau o Rhiw

Lluniau IX (06-09-05)

Lluniau Eira (wedi newid)

Priodasau VI  (wedi newid)

Lluniau VIII  (Wedi newid 15-7-05)

Barddoniaeth

Regatta Aberdaron

 

 

 

 

Mehefin

 

Llyn a'r Môr

Bad Achub Porthdinllaen

Capt Hugh Roberts (newydd, tudalen dogfennau)

Cape Horner's Llyn I   Cape Horner's Llyn II

Lluniau Blue Funnel newydd

Rhestr enwau Llongau Blue Funnel

Mv Diomed Llong Blue Funnel

Llongau Pwll Parc (Lluniau Newydd)

Capteiniaid

Capteiniaid Caergybi (Lluniau Newydd)

Lluniau Rhiw

Plentyndod 1980'au

Hen Luniau o Rhiw

Hen Luniau 50

 

Llongddrylliadau

Llongddrylliadau ar Arfordir Llyn

Enlli 1914 ~ 1918

Hanes

Degwm Rhiw a Llanfaelrhys 1845

Wrn yr Oes Efydd

Ffatri Wlan Pencaerau (Lluniau Newydd)

Lluniau Rhiw

Lluniau VIII  (Wedi newid 24-6-05)

Lluniau Llongau

Lluniau Llongau I      Lluniau Llongau II

Llongau Caergybi

Rhodri Mawr

 

 

Hen Luniau o Llyn

Nefyn

Clasur o Lŷn (Llun Newydd)

Hen Luniau Llyn V

Barddoniaeth

Can Porthgolmon

Rhiw a'r Môr

Ysgol Fôr Blue Funnel

I Ffwrdd i'r Môr

Llythyr William Jones (Newydd, Llun Llong)

Y Pentra

Tai Gwyliau

Gwefan Newydd

Llongau Caergybi

 

~~~~~~~

Mai.

 

Llyn a'r Môr

Penwaig Nefyn

SS Edernian

Capt Owen Griffith Nefyn

Adeiladwyr a Llongau Nefyn

Captan Sam Kent Williams (ei yrfa)

Captan John Lewis Jones O.B.E.

Llongau

Llongau Caergybi (wedi newid)

Capteiniaid

Capteiniaid Caergybi

 

Drylliadau

SS Farfield (Saesneg)

"Whiskey Galore Cymru"

Rhiw a'r Môr

Seawell yn "Drydock"

Rhuol Rhiw

Dyddiaduron

Robert Rhiw Jones, Tyn Lon Fawr 1939

Dyddiaduron Griffith Thomas

1938      1939     1940

Pigion or Dyddiaduron (Saesneg)

 

Hen Luniau o Rhiw

Hen Luniau 49

Priodasau VI  (wedi newid)

Hen Luniau o Llyn

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn II

Hanes Rhiw

Cwella ym Mhorth Cadlan

Rhiw.com

Ein Gwefan

Meddyginiaethau

Diarhebion Iechyd

~~~~~~~

Ebrill

 

Rhiw a'r Môr

Nellie M (Saesneg)

Llyn a'r Môr

Teithiau unigryw un o hogiau Llyn

Captan Hugh Roberts O.B.E.

Pigion am y Môr 1870 ~ 1900

Llongau

Llongau Caergybi

Crefydd

Tŷ James Owen

Golwg ar Rhiw

Richard Jones

Hanes Rhiw

Llofruddiaeth yn Rhiw

 

 

Hen Luniau o Rhiw

Lluniau 48

Hen Luniau o Llyn

Llangwnadl

 

 

 

 

~~~~~~~

Mawrth

 

Hanes Rhiw

Ffrog bedydd dros gant oed

Hanes Llyn

Pobol Enlli yn 1885

Tlodion Llyn

 

Golwg ar Rhiw

Peter Hall

Mr R A Loftus

Y Môr

Llongau Bach Stem

D.S.N.D. Mayo

Dyddiaduron

Griffith Thomas

1937

Llyn a'r Môr

Adeiladu Llongau ym Mhorthdinllaen

 

~~~~~~~

Chwefror

 

Llythyr or Môr

William Jones

Coginio

Rysetiau_Traddodiadol

Drylliadau

Ganda (Saesneg)

 

 

Dyddiaduron

Griffith Thomas

1934

Hanes Llyn

Cyfrifiad Llyn 1881

(Rhestr gyflawn o 27 plwyf)

Canu Gwerin

Can Jennie Jones

Llyn a'r Môr

Fflat Huw Puw

Capteiniaid Llyn

Morwyr Llyn

Llong Pwllparc (Saesneg)

Mynd i'r Môr (Saesneg)

Morfa Nefyn  (Saesneg)

Porthdinllaen (Wedi newid)

~~~~~~~

Ionawr

 

Hen Luniau

Hen Luniau o'r mis 2004

Barddoniaeth

Atgofion  Mebyd

Caban  Mab  y  Môr

Ffynon  Min  y  Môr

Llythyrau  Tyddyn  y  Gaseg

Y  Gwyddel  a'r Mochyn

Myfyrion wrth windio

Anfon Pwffin i Enlli

 

Hanes Llyn

Aberdaron 1910 (Saesneg)

Pobol Rhiw

Ar ras o Gaernarfon

Twm Tangraig

Hanes Rhiw

Pigion am Rhiw IX

 

 

 

 

Rhiw a'r Môr

Bergen Viking

Llyn a'r Môr

Llongau Pwllparc

Capteiniaid Nefyn

Morwyr Nefyn

Cyflogau Llongau Llyn (Saesneg)

Mary Watkins Nefyn (Saesneg)

Capt Hugh Roberts Edern (Saesneg)

Llongddrylliadau

Y Monk

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com