Llythyrau  Tyddyn  y  Gaseg

 

Tyddyn y Gaseg  1870, fy annwyl fab hynaf, Sion Glyn,

Mr. Jones, y gweinidog yn garedig gynddeiriog syn sgwennu y geiria fan hyn.

Erbyn hyn mae dy frodyr i gyd wedi gadael am Loegar i chwilio am waith,

Ar Tyddyn yn unig ath fam yn hiraethu, nosweithiau yn dawel a maith.

Ond mae Buddug dy chwaer di a Jac Tyddyn Isa yn sn a briodin yr haf,

Tybed a fedri di ddod draw ir briodas?  Mi fydda dy weld ti mor braf.

 

Tyddyn y Gaseg  1880, fy annwyl fab hynaf Sion bach,

Cyfarchion ith gymar ag ir pedwar plantyn, gobeithio y tyfan nhwn iach.

Mae Robin dy frawd mewn ychydig o helynt, un byrbwyll a fuo fo rioed.

Y gaeaf yn galed yman Uwchaled, a Chicago mor bell ac erioed.

Ac mae Jac Tyddyn Isa a Buddug yn hapus, ar plant yn iach ac yn gry,

Maer hynaf yn cropian, yn crwydro i bobman  -  mae nhwn deud fod on debyg i ti.

 

Tyddyn y Gaseg  1890,  fy annwyl Robin, a Glyn.

Drwg calon gennyf yw torri y newydd fod eich annwyl fam wedi mynd.

Daeth ei brodyr a Buddug a Jac Tyddyn Isa iw chladdu ym mynwent y Llan,

Mae pawb yn garedig, Jac yn enwedig, ond r hogia di colli eich mham.

Mae yn dda gen i glywed fod Robin yn dychwel efor arian, fe all brynu tir,

A titha  Sion Glyn ar ol amsar fel hyn?  Efalla doi dithau cyn hir.

 

Tyddyn y Gaseg  1892,  fy annwyl frawd Glyn,

Drwg calon gennyf yw gorfod sgrifennu rhyw eiriau digalon fel hyn.

Fe hunodd ein tad ni ar ddechra mis Ebrill, maen gorwadd wrth ochor ein mam.

Aeth Buddug ar teulu, Glyn bach a finna, iw gladdu ym mynwent y Llan.

Mae Buddug yn deud fod on siarad amdanat tan y diwadd, ag  ynta mor wan.

Fe hoffai y teulu a llawer oth ffrindia dy weld ti yn l yn y Llan,

Ac mae Buddug yn deud fod on siarad amdanat tan y diwadd, ag ynta mor wan,

Ac fe hoffai y teulu a llawer oth ffrindia dy weld ti yn l yn y Llan.

~~~~~~

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com