"Capteiniaid Llyn"

Capteiniaid  sydd wedi eu claddu (Neu gofeb) ym Mynwentydd Llyn, i fyny i 1991.

St Mair, Morfa Nefyn.

Capt Edward Evan Rhys Everitt, Rumau, Morfa Nefyn 1916 – 1988.

Capt Evan Jones, Glan Morfa, Morfa Nefyn. 1861 – 1931.

Capt R. H. Bellhouse, Cairn Nevis. 1910 – 1975.

Capt Mervyn Evans, Moneifion, Morfa Nefyn 1921 – 1953.

Capt David Owen Evans, Moneifion, Morfa Nefyn, Mawrth 23 – 1960. 75 oed.

Capt Robert Williams, Old rectory, Llaniestyn, 1869 – 1951.

Capt. David Williams, Llys Alaw, Morfa Nefyn, 1866 – 1957.

Capt J Jones, Tawelfan, 1881 – 1947.

Capt James Owen, Oakfield, suddwyd gan y gelyn. Chwefror 19, 1918. 44 oed.

Capt John Herbert, Bodawen, Morfa Nefyn, gynt o Porthdinllaen, Hydref  7- 1891. 55 oed.

Capt John Davies, Penrhos, Morfa Nefyn, Ebrill 22 – 1891 – 64 oed.

Capt John Jones, Schooner ‘MARINER’. Jan 24 – 1887. 48 – yrs.

Capt Griffith Jones, Henblas, Porthdinllaen. Medi 21 – 1907. 75 oed.

Capt William Williams, Marine Terrace, Morfa Nefyn, Tachwedd 7 – 1892 – 33 oed.

Capt Owen Owens, Penrhos, Morfa Nefyn, Ionawr 24 – 1893 – 62 oed.

Capt John Pritchard, Bryntirion, Morfa Nefyn, Mai 18 – 1899 – 67 oed.

Capt Robert Jones, Glanrhyd, Morfa Nefyn, Rhagfyr 16 – 1926 – 77 oed.

Capt Richard Jones, Penbryn, Morfa Nefyn, Gorff 18 – 1907 – 69 oed.

Cadben Griffith Williams, Olive Villa, Morfa Nefyn, Awst 4 – 1907 – 52 oed.

Capt William Thomas, Prif Swyddog, M. S. SYCAMORE, hunodd yn Constanza (Black Sea) Medi 11 – 1925 yn 50 mlwydd oed.

Capt Hugh Jones, Tan y Park, Morfa Nefyn, Hydref 14 – 1893 ar fwrdd y ‘COUNTY OF FLINT’, pan ar ei fordaith o Santos i Callao, yn 34 mlwydd oed.

Capt David Evans, Victoria House, Pwllheli, a gollwyd allan i Cape Race, Newfoundland. Chwefror 4 – 1914 yn 63 mlwydd oed.

Capt David Lloyd, Dauntless house, Morfa Nefyn, born 5 April 1848, died March 19 – 1922.

Capt W Williams, Min y Don, Morfa Nefyn, Sept 26 – 1919 – 77 yrs.

Capt William williams, Glan Morfa, Morfa Nefyn, Rhagfyr 1923 – 80 oed.

Capt John Williams, Scwnar ‘MESSENGER’ a fu farw yn Belfast Hydref 2 1890, ac a gladdwyd yno.

 

Mynwent y Fron, Nefyn.

Capt Robert Jones, Groes, Nevin, Tachwedd 20 – 1815 yn 59 oed. Hefyd ei fab Capt Robert Jones, Schooner ‘MARY ROBERTS’, Nevin, fu farw Mai 11 – 1882 – 67 oed.

Capt David Jones, Vron, Nevin, Awst 18 – 1881 – 74 oed.

Capt Evan Williams. Palace Street, Nevin, Mawrth 10 – 1919 – 88 oed.

Capt William Roberts, Cross Keys, Nefyn, Gorff 18 – 1884 – 75 oed.

Capt Robert Williams, Harp, Nevin, Jan 28 – 1891 – 80 yrs old.

Capt Richard Jones, Schooner ‘WILLIAM’ Nevin, Mai 8 – 1918 – 78 oed.

Capt Robert Hughes, Nevin, Who departed this life at Portsmouth Dec 30 – 1860, aged 58, and was buried at the cemetry of the same town, also Capt Richard Hughes, Schooner ‘VELOCITY’ son of the above named, who died May 28 – 1888 – aged 52 yrs.

Capt Thomas Williams, Penrhos, Morfa Nefyn, Mai 17 – 1867 – 55 oed.

Capt Henry Roberts, Schooner ‘HENRY CATHERINE’., Nefyn a fu foddi trwy longddrylliad yn Porth Neigwl, Rhagfyr 5 – 1866 – yn 48 oed.

Capt Richard Owen o’r dref hon, Rhagfyr 12 – 1890 – yn 69 oed.

Capt John Jones, Schooner ‘JOHN AND ROBERT’ of Nevin, 22 Dec, 1875. aged 65 yrs, also Capt John Jones, son of the above named July 22 – 1885, aged 43 yrs.

Capt David Owens, o’r dref hon, Awst 20 – 1867 – 53 oed.

 

Mynwent Hen Eglwys Nefyn.

Capt Richard Parry, Master of the ‘SILENCE’ June 1st 1854 – aged 59 yrs.

Capt David Davies, Llywydd y Brig ‘NEVIN’ Chwefror 25 – 1844, 45 oed.

Capt John Richard of the Schooner ‘MARY ELIZABETH’ of Nevin Oct 11 – 1853, aged 42yrs.

Capt Robert jones, Ardent, Nevin yr hwn a foddodd tu allan i Milfors Haven, Chwefror 3 1857 yn 44 oed.

Capt Owen Jones Sloop ‘Ellinor’ o’r dref hon, Medi 27 – 1884 – 78 oed.

 Richard Parry, master of the Brig ‘Endeavour’ of this port, who fell from on board near the Eifl and drowned on the 25th day of September, 1831 aged 24 yrs.

 Evan Roberts, Maes, Nevin, Llonglywydd, Ebrill 17 - 1849, 36 oed.

Capt William Ellis, Brig ‘ALBERT’ July 18 – 1875 – 84yrs.

 Hugh Williams, Master of the Brig ‘ZEBRA’ Nov 13 – 1829 – 25yrs.

 John Ellis of Maes Nevin, Master Mariner, Feb 3 – 1848 – 66yrs.

Capt Robert Roberts, o’r Schooner ‘NYMPH’ Medi 2 – 1856 – 31 oed.

 

Mynwent Eglwys Edern.

Capt Owen Watkin Evans, Gwynfryn, Edern, Ionawr 2 – 1933 – 74 oed.

 Robert Williams (Portmadoc) Master of the Schooner ‘SECRET’, who died at Barry, South Wales, Feb 1 – 1891 aged 56yrs.

 Humphrey Roberts, Gorffwysfa, Edern, Llywydd y Schooner ‘HUGH ac ANN’, Hydref 3 1867 yn 47 oed, ac a gladdwyd yn Cuxhaven, Germany.

Capt William Williams, Tir Bedw, Edern, Mai 4 – 1895 – 69 oed.

 Watkin Hughes (Master Mariner) Ardd Wen, Morfa Nefyn, Gorff 24 – 1898 – 64 oed.

Master Simon Hughes, died Dec 18 – 1890 – aged 81 yrs.

Master John Jones, Penrhos, Ebrill 12 – 1881 – 72 oed, hefyd Evan mab Capt J Jones Schooner ‘MARTHA’.

Master Hugh Williams, Henborth, Ionawr 6 – 1897 – 75 oed.

Er cof am Cadben Hugh Jones, yr hwn a hwyliodd o Aruba am Brydain, Hydref 6 – 1891, ond a gollwyd ar y mor yn 49 oed.

Capt William Jones, Ty Coch, Porthdinllaen, died May 17 – 1908 – aged 74yrs.

Capt Griffith Thomas Williams, Rhianfa, Edeyrn, Cadben SS ATHELOREST’, bu farw yn Delaware Bay, Awst 16 – 1928 ac a gladdwyd yma yn 32 mlwydd oed.

Er cof am Henry Jones, Henborth, Porthdinllaen a gollwyd oddiar fwrdd y Schooner ‘WALTER ERLICK’ yn y flwyddyn 1882 yn 31 oed.

Capt John Roberts, Argraig, Edern, 1897 – 1965.

Er Cof am Capt William Joh Roberts, White Hall Portinlleyn 1872 – 1924, claddwyd yn Ohlsdorf, Hamburgh.

 

Eglwys St Cwyfan, Tudweiliog.

Underneath this stone lie the remains of John Roberts, Master Mariner, late of the Sloop ‘DOVE’, died Sept 24 – 1825 aged 37 yrs.

Capt John Williams ‘ELIZABETH’ (Portmadoc) Awst 5 – 1885 yn 46 oed.

Capt Thomas Owen, Minafon, Tudweiliog, June 8 – 1919, 72 yrs.

 

Mynwent Llanengan.

John Evans, Llonglywydd, Ionawr 29 – 1852, 47 oed.

Owen Griffith, Late Master of the Sloop ‘DESIRE’ of Pwllheli, 28 February aged 63 yrs.

William Jones, Master Mariner, of Penbryn, died September 1st – 1862 aged 82yrs.

Thomas Johnson, Late Master of the Schooner ‘SALEM’ died January 22 – 1870 aged 31 yrs.

 

Mynwent Llangian.

Capt James Parry, Tyn Llan, Llanengan, Awst 20 – 1874 – 83 oed.

Capt Hugh Roberts, mab William Roberts / diweddar o Rhydgaled. Mawrth 21 – 1872 – yn 27 oed.

Capt Rees Griffith, Morawel, Abersoch, Tachwedd 21 – 1922 yn 54 mlwydd oed, hefyd ei fab Richard Harry Griffith a fu farw ar fwrdd yr ‘SS CLARISSA RACLIFFE’ ac a gladdwyd yn y mor, Medi 10 – 1911 yn 18 mlwydd oed.

 

St Pedr, Mellteyrn.

Capt David Jones, Penybont Inn, Sarn, bu farw Hydref 28 – 1886 yn 63 oed.

Capt Ronert Jones, Glyn Coed, Chwilog, Chwefror 8 – 1910 yn 82 mlwydd oed, hefyd ei fab John Pritchard, yr hwn gollodd  ei fywyd ar y mor gyda’r llong ‘PENGWERN’.

Capt Albert Louis Ward Jones, Mathan House, Pwllheli 1896 – 1975.

Capt John Roberts, Ardwyn, Chwilog 1891 – 1973.

 

Mynwent Bryncroes.

Capt William Hughes, Mur Mawr, Ionawr 1881 yn 36 oed.

Capt Griffith Jones, Graig Ewig yn y plwyf han. Bu yn Australia am 23 o flynyddoedd, daeth adref yn y flwyddyn 1883, bu farw Mai 9 – 1884 yn 45 oed, hefyd Robert ei frawd, claddwyd ef yn Calcutta Medi 10 1864 yn 25 oed, hefyd John Griffith, Tyn Llan, eu tad, yr hwn a foddodd ar far Caernarfon, yn nrylliad yr ager – long ‘MONK’ Ionawr 7 – 1843 yn 28 oed.

 

Mynwent Bottwnog.

Capt G Williams, Murserchog 1872 – 1943.

 

Mynwent Llaniestyn (Yr Eglwys).

Capt William Griffith, Penlan Bach, Pwllheli, Capten y ‘CAERNARVON BAY’ a fu farw ar y mor Mehefin 7  - 1912 yn 46 mlwydd oed.

 

Llanfaelrhys.

Capt Richard Roberts, Brynhunog, Bryncroes, Hydref 8 1921 yn 66 mlwydd oed.

 

St Cynfil, Penrhos.

Capt Adoniah Evans, Mariner’s Villa, Ala, Pwllheli, Rhagfyr 12 1879 yn 75 oed.

 

St Mair, Penllech.

Owen Williams, Master Mariner, Bryn Cytun, Nevin, Master of the Barque ‘LADY BELLEAU’ died Jan 11 – 1873 – aged 42.

Capt John Roberts, Glasfryn, Bryncroes, Hydref 14 – 1877, 30 oed.

 

Llandygwning.

Capt Griff Hughes, MBE, Llys Awel, Nefyn, Mai 26 – 1973 – 75 oed.

Er serchus goffawdwriaeth am Capt Ellis Jones, mab Griffith a Margaret Jones, Morfa Llanengan, bu farw, Hydref 24 – 1889 tra ar ei fordaith i’r West Indies, gyda’r Brigantine ‘CARL and LOUISE’ claddwyd ef yn La Vela de Coru, Venezuela.

 

Dinas (Mynwent y Capel)

Capt John Thomas o’r Llong ‘LAURA ELLEN, a gollodd ei fywyd allan o Milford Haven, Ionawr 5 – 1867 yn 40 oed.

~~~~~~~

Diolch i Mr G Jones, Tudweiliog am y rhestr yma.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com