"Anfon Pwffin i Enlli"

 

Bwffin Annwyl, ei di drosta i, Ar neges fach i Enlli dlos?

Ei di o Ddyffryn Clwyd a’i goedydd ar dy hynt trwy oriau’r nos?

Oes mae atal ar y lleuad a niwl trwchus ar y Garn,

Osgo os medri di. Benyberth, Hed yn syth a thros y Sarn.

Sut yr wyt ti’n mynd i’nabod Enlli fach ar gefn y lli?

Hed nes gweli ynys fechan ar ffurf crwban, dyma hi.

Lle mae adar mor yn dewion,lle mae tyllau crainc di ri,

Lle mae’r mor a’r awyr lasa, yno arllwys di dy gri.

Chwilia’n ddyfal am Uwchmynydd, sydd yn ardal lonydd Llyn

Mi gei yno groeso calon gan y bobl bob ag un:

Hed yn union at Drwyn Gwyddel, heibio i’r odynnau calch,

A phan weli dwll cwnhingen, gwna dy nyth yng Nghlipiau’r Gwalch.

Clipiau erchyll ydyw rheini a danheddog ydyw’r graig

Cwmni difyr gei di yno. Mulfran, gwylan yn cael saig

O dan ‘rallt cei weld cwch cewylla, a bydd cewyll wrth y graig.

Deud dy neges yn ddibryder nofia’n nwyfus ar yr aig.

Dwad wrth hen Dwm Ty Pella y rhown y byd am hanner awr

O gael creinca ar Graig Rhona neu roi’r gefnan drom i lawr;

Dwed wrth Robin mod i’n cofio teit blaen llanw ar y Pen

Tonnau fel stalwyni’n neidio, mor yn codi tua’r nen.

Ond gafaelyd bydd mecryll, dawn ni ddim i’r lan rwy’n siwr.

Gwell mewn cwch yn wlyb diferol, nag yn sych yng nglan y dwr.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com