Ynys Enlli

Os yr ewch ar draws y swnt i Ynys Enlli,
Mi wn yr hoffech eistedd gydar nos
I gael gweld yr haul yn machlud dros Iwerydd
Ar lloer yn codi dros Ardudwy dlos.

Mynd am dro i lawr ir cafn a Phenrhyn Diban
Heb ddim i dorri ar dawelwch mud.
Ond yr adar mr yn clebran ar y creigiau
Hyn sydd, i min dangnefedd yn y byd.

I gael clywed rhuor mr ar y creigiau
A gweld y dynion prysur yn y cae
Fe gawn eistedd o flaen tanllwyth yn y bwthyn
Yn edrych ar wylanod dros y bae.

Maer awelon mwyn syn dod o Ynys Enlli
Yn llawn o beraroglau brodd mud
Ac maer bobl dirion sydd yn trigo yno
Yn siarad hen dafodiaeth dlysar byd.

Os oes bywyd imi eto ar l angau
A gwn y digwydd hyn yn eitha siwr
Boed fy nefoedd fechan i ar Ynys Enlli
Yr Ynys fechan dawel dros y dwr.

                  Jennie Jones, Dafydd Jones a Huw Williams       

 

"Anti Jini Ty'r Ysgol"

 

 

 

~~~~~~~

Diolch yn fawr iawn i Mr A Jones (Alun Wern) am gael defnyddio y dn yma.

(caneuongwerin)

A diolch mawr hefyd i Mrs B Williams am y llun.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com