"Penblwydd y Neuadd"

1955 ~ 2005

Y Neuadd Heddiw

Eleni mae neuadd y Rhiw yn hanner cant oed, ac i ddathlu'r achlysur fawr mae Rhiw.com yn dod a'r lluniau yma ichi, dydi rhai ohonynt ddim wedi gweld golau dydd ers blynyddoedd lawer, mwynhewch!!!

                  

Yr hogia  wnaeth y gwaith

********

Cywydd.

I ddathlu hanner canmlwyddiant adeiladu

Neuadd y Rhiw.

 

Y dwylo wnaeth adeilad,

I地 bro hen a roes barhad.

Diarbed fu gweithred gwyr

Yn deulu o ardalwyr

A置 dawn oedd i gadw地 hiaith

Oludog, trwy galedwaith.

 

Bu地 ganolfan i gannoedd,

Di-ail le i ardal oedd.

Yn y Rhiw rhoi amrywiaeth

Goreuon oll gwerin wnaeth

A dod a nerth trddodiad

I hawlio段 le yn y wlad

 

Deil ei chyfaredd heddiw

I roi ias hyd erwau池 Rhiw.

Mae 鼎yfrif noddi池 ifanc

Yma地 bod fel aur mewn banc.

Mynnwyd meithrin cymuned

A heuo faes, hwy a fed.

 

                                   R.O. (Bala)

*********

Rhai o blant Rhiw 1954

 

Plant Ysgol Rhiw yn 1955

 

********

Beti Roberts, Tyn Mynydd y ferch fenga  yn Rhiw yn cyflwyno'r blodau wrth agor y neuadd newydd

*********

Y Pwyllgor

********

Trigolion y Rhiw, diwrnod agor y neuadd

********

Digwyddiadau yn 2005

Ffair Grefftau; 7 - 9 nos Fawrth 26 Gorffennaf. I archebu bwrdd i arddangos am gost o 」5. ffonio 780330. Bydd mynediad i weld y gwaith am ddim.

Cyngerdd dathlu 50 y neuadd nos Sadwrn 20 o Awst am 7:30pm. Gyda John Alan Jones, y Prif fardd Tudur Dylan a Alaw Tecwyn. Mynediad yn 」5 tocynnau ar gael gan aelodau or pwyllgor. Ymholiadau 780330.

Arddangosfa; Rydym yn dal i obeithio cael tipyn o luniau i arddangos y nosweithiau cyn y cyngerdd. Os medrwch ein helpu byddwn yn ddiolchgar, cysylltwch a Nesta ar 780330.

Gobeithiwn hefyd gael noson o "House Detective" yng nghwmni Margaret Dunn (Griffiths) lle bydd hi yn rhoi hanes tai yr ardal.

*********

Diolch yn fawr iawn i Mrs, Beti Jones, Mrs K E Jones a Mr, Carroll Hughes am gael benthyg y lluniau bendigedig yma.

A diolch arbennig iawn i Mr, R O Williams, Bala, am y Cywydd, ar gyfer yr achlysur yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright ゥ Rhiw.com