"Hen Luniau Llyn"

VIII

Aberdaron

Aberdaron

Aberdaron

 

Sarn

Tyn Pwll, (Cartref Gwilym Rhos)

Cae'r Eos, (Cartref Dic Aberdaron)

 

Llanengan

Porthdinllaen

Jetty Wern Nefyn

 

Morfa Nefyn

Morfa Nefyn

Trygarn, Sarn

Diolch i Mr I Jones am y Lluniau

Diolch i Mrs B Hughes am Luniau Jetty Nefyn a Morfa Nefyn.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com