"Morwyr Nefyn"

Morwyr sydd wedi eu claddu (Neu gofeb) ym Mynwent Gyhoeddus Nefyn, i fyny i 1991.

DAVIES, Evan, morwr. (scwner ANGLER), Maes, Nefyn. Collwyd gyda phob un or dwylaw yn Sianel Sant Sior, ar fordaith o Sunderland i Dulyn, Chwefror 18, 1868 yn 38 oed.

DAVIES, Peter, morwr. Fron, Nefyn. Collodd ei fywyd ym Mpr y Gogledd, ar y barque QUEEN, Chwefror 20, 1891, 25 oed.

DAVIES,  Robert John, ( MV ATHELKING) suddodd gydar llong pan fu mewn gwrthdrawiad, Medi 9 1940, 29 oed.

DAVIES, Thomas David. Ail swyddog (SS ORANGE STAD), collodd ei fywyd yn Aruba, Chwefror 16, 1942 yn 41 oed.

DAVIES, Thomas G. Second mate (SS EXFORD), suddodd gydar llong pan bu mewn gwrthdrawiad ar gelyn Gorffennaf 14, 1917, yn 30 oed.

GRIFFITH, Emrys. 2 Pool Street, Nefyn, collodd ei fywyd pan ddrylliodd yr SS ALMENCARA, gan y gelyn Medi 20, 1943, yn 30 oed

GRIFFITH, Hugh. Morwr Nefyn. Collodd ei fywyd ar y mor yn 1884, 16 oed.

GRIFFITH, Robert. Ceirniog Bach, Mynydd Nefyn, boddodd ar fordaith o Awstralia i Loegr, Mai 23 1888, 16 oed

JONES, Daniel. Morwr, Bryneifion, Nefyn, (m) ar y barque PERSIA, yn Bremerhaven, Ionawr 5, 1884, yn 46 oed.

JONES, Daniel Henry. Fron Terrace, Nefyn, lladdwyd ar fwrdd yr S S North ANGLIA ym Mae Biscay, ar Gwener Groglith, 1922, lle y claddwyd ef yn 26 oed.

JONES. David. Morwr. Post Office, Nefyn, collwyd ar y mor yn 1895.

JONES, Evan, morwr, Wint Street, Nefyn (m) yn Calcutta, Hydref 24, 1885 yn 21 oed.

JONES, James a Robert. (brodyr), Castle, Nefyn, collwyd y ddau pan suddodd yr SS BROOMHILL yn y Rhyfel Byd Cyntaf., Mai 10, 1917, yn 43 a 37 oed.

JONES, John Daniel, morwr, Bryneifion, Nefyn, collodd ei fywyd ym Mor y Gogledd, Chwefror 20, 1891, yn 15 oed.

JONES, Robert, morwr Fron, Nefyn, (m) Gorffennaf 11 1872 yn 55 oed.

JONES, William. Ardd Wen, Nefyn, boddodd ger Beachy Head ar fordaith o Lundain i Ddulyn.

LLOYD, Edwin, morwr, Tair Lon, Nefyn, collodd ei fywyd pan ddrylliodd yr SS CYMYRIAN, Awst 25, 1917 yn 17 oed.

OWEN, Hugh, morwr, Peniardre, Nefyn (m) Ionawr 4, 1886 yn 58 oed.

OWEN, Hugh David, morwr, collodd ei fywyd ar y mor Tachwedd 1916 yn 24 oed.

OWEN, John (hetch ELIZABETH), Stryd Ffynnon, Nefyn, (m) Gorff 11 1905 58 oed.

OWEN, Robert (scwner COLLINA) (m) Mawrth 6, 1903, 71 oed.

OWEN, John Cefn Maes, Nefyn. Disgynnodd oddiar hwylbren mizzen ar y barque WILLIAM OWEN, a bu farw ger Lerpwl, Ionawr 6 1886 yn 20 oed.

PARRY, Henry (barque GWYNEDD) (M) Mawrth 1888 28 oed.

ROBERTS, John Wilson, swyddog llongau ar y brig LINUS (m) Ebrill 17, 1860, 35 oed.

ROBERTS, Griffith, morwr, Bodefi, Nefyn (m) Medi 4 1902 , 61 oed.

ROBERTS, Willie, Cae Rhyg a Nefyn, collodd ei fywyd Awst 25, 1917 pan suddodd y llong oedd arni gan long y gelyn.

ROWLANDS, David Arthur. Morwr Plas, Nefyn, collodd ei fywyd pan suddodd yr MV LADY MOSTYN.

THOMAS, Henry Richard, morwr, Gwylfa, Nefyn, collodd ei fywyd pan ddrylliwyd yr SS LORLE, Mehefin 11 1918 yn 19 oed.

THOMAS, Robert, perchenog llongau, Bryntirion Terrace, Cricieth. (g) Mawrth 25 1848 (m) Mehefin 1 1908.

WILLIAMS, Dicus (scwner VRON), boddodd Rhagfyr 24, 1880, 44 oed.

WILLIAMS, Lifftenant. Evan H, R.N.R. Ty Canol, Nefyn, collodd ei fywyd ar yr HMS Hampshire, Mehefin 5, 1916 yn 30 oed.

WILLIAMS Hugh. Maes, Nefyn bu farw ar fordaith o Santos i Efrog Newydd, Ebrill 18 1902 yn 35 oed.

WILLIAMS, John, prif Swyddog ( Llong DOMINION), Minallt, Y Fron, Nefyn collodd ei fywyd ar fordaith o Honolulu i Royal Roads, Ionawr 1899, yn 39 oed.

WILLIAMS, John, saer- llongau, Ty Newydd, Mynydd Nefyn, (m) Gorffennaf 19 1863 yn 54 oed.

WILLIAMS, John. Morwr, Arvonia, Nefyn, collodd ei fywyd ar fwrdd yr SS NORTH ANGLIA ym Mae Biscay, 1922, yn 29 oed.

WILLIAMS, John Ellis, 4 Fron Tce, Nefyn, cyfarfu a damwain angheuol tran gwasanaethu fel swyddog ar fwrdd yr SS MAHONE yn Affrica, yn 1942, yn 50 oed.

WILLIAMS, William. Morwr, Tair Lon, Nefyn, (m) Ionawr 8, 1903 yn 84 oed.

 ~~~~~~~

Ceir hefyd enwau y personau canlynol sydd au henwau ar gerrig beddau ym Mynwent Nefyn, yn gysylltiedig ar mor.

DAVIES, Capt Robert, Bryn Glas, Nefyn.

ELLIS, Capt Robert, (scwner MARY ROWLANDS).

GRIFFITHS, Griffith (scwner VINE).

GRIFFITHS, Capt O.

GRIFFITH, Capt Owen, Tair Lon, Nefyn.

JONES, Capt Robert.

OWEN, Capt David. Fron Olau, Nefyn.

OWEN, Capt John, Tuhwntirafon, Nefyn.

ROBERTS, Capt Owen (scwner RICHARD)

THOMAS, Capt Robert (scwner NELSON).

WILLIAMS, Edward Morris. Prif beirianydd ar yr SS WAVERLEY, boddodd Mehefin 22 1915, yn 33 oed.

WILLIAMS, Capt Richard, Tair Lon, Nefyn.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com