"Ein Gwefan"

Pan ddechreuon ni’r wefan yn 2003, roedd gynnon ni 100Mb o le ar y ‘server’ oeddan ni’n ei ddefnyddio. Fel roedd ein safle yn datblygu ac yn tyfu yn fwy, roedd rhaid archebu mwy a mwy o le yn eithaf aml (job gostus !!) gan nad  oeddem am i safon y lluniau ostwng. Fel oeddan ni yn hollol wyrdd i fyd gwefannau yn cychwyn, ddaru ni ddim dewis y rhataf, a rhaid cofio fod pethau yn ddrutach yr adeg honno hefyd. Felly’r dydd o’r blaen pan gyrraeddodd y wefan 300Mb, wel mi oedd rhaid gwneud rhywbeth (ail forgais ella!!!!) Aethom yn ol at y ‘server’ i weld os oedd posib cael cytundeb gwell a llai costus, ac yn ffodus iawn i ni mi oedd ganddyn nhw jyst y peth – hanner y pris a mwy o le na lenwn ni byth. Felly o hyn ymlaen mi fydd y lluniau yn fwy, yn enwedig os ydyn nhw’n rai da, ac o safon gwell – fydd na ddim mwy o boeni am y busnes ‘save to web’ma’ mi gewch chithau weld lluniau llawer cliriach. Ond cofiwch barchu caredigrwydd y sawl sydd yn menthyca lluniau i ni a pheidiwch byth a’i defnyddio at elw o unrhyw fath, nid yn unig am ei fod yn anheg ond mae’n anonest hefyd. A does yr un ohonnnom eisiau difetha’r fraint o gweld a gwerthfawrogi’r trysor o hen luniau sydd yn dod i law drwy garedigrwydd eraill. Mae’r llun ar y dudalen yn rhagflas o bethau i ddod mwynhewch. T & G, Rhiw.com (Mai 2005)

~~~~~~~~

Rhiw circa 1910

Diolch i bawb am eich cymorth

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com