Ffynon  Min  y  Mr

                                                                                     (Sef Ffynon Fair,  Aberdaron).

Atgofio bro fy mebyd

Im bron lawenydd bair,

HenAberdaron, dirion deg,

Bro dawel Ffynon Fair;

Y ffynon fechan loyw

Wrth gulfor Enlli ai lli,

Tri ugain mil or seintiau gynt

Ddiodwyd ynddi hi.

 

Ar lawer nawnddydd tawel

Diodwyd finaun hon,

Ni welais byth bereiddiach dwr

Na ffynon Min y Dn;

Rai gweithiau, mi fum ynddi

Ar tonnau yn ddirl,

Yn taflu eu heli iddi hi,

Ond buan y croywain ol.

 

Mi rown y byd yn gyfan

Am fod fel Ffynon Fair,

Yn bwrlwm bywyd iach ir byd

Mewn meddwl, gwaith a gair;

A chryfder yn fy nghalon

I fwrw llygredd hwnt,

A thaflu tn meddyliau drwg

Au helin ol ir swnt.

 

Yn cadw fy hunaniaeth

Dan donnau ffasiwn byd,

Yn gyfrwng ffrwd gwirionedd pur,

Heb chwenych ffafr ai hud;

Yn arllwys mewn dinodedd,

Yn fodlon ar fy mraint,

Yn rhoi i bawb ddymunai gael,

Yn grwydriaid gwael neu saint.

 ~~~~~~~~

Allan or Pistyll Cyntaf,  gan  J.T. Williams.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com