"Captan Hugh Roberts O.B.E."

1895 ~ 1987

Fel amryw o fechgyn  Llyn penderfynodd Hugh Roberts o Argraig Edern, wneud gyrfa iddo’i hun ar y môr. Yn bymtheg oed aeth i ymuno a’r ‘Arvonian’, un o Longau Pwll Parc, Edern ac o’r cychwyniad yna fel ‘mess-boy’ aeth yn ei flaen i gael gyrfa llewyrchus a llwyddianus ar y môr a chael ei anrhydeddu gyda’r O.B.E. am ei arweinyddiaeth a’i wroldeb yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cofnododd Hugh Roberts ei yrfa ar y môr yn fanwl iawn ac rydym yn ffodus fod ei deulu wedi caniatau i ni roi ei hanes ar y wefan. Ynddynt ceir llawer o bigion diddorol iawn ar sut fyd oedd hi ar longau yn y cyfnod yma o 1910 – 1942. Mae yr hanesion yma yn ddarlun byw iawn o fywyd morwrol pan oedd y diwydiant yn ei anterth a bron bob teulu yn Llyn efo llongwr neu ddau yn eu mysg. Yn wir mi fu tri o hogiau Argraig, Edern ar y môr Wil, Hugh, a Jack. Ceir hanes Hugh Roberts ar longau yn amrywio o ‘Tramp Steamers’ i Danceri ble bu yn Feistr arnynt. Llongau i’w hofni gan longwyr oedd ‘Tankers’ adeg Rhyfel ac roedd colledion bywyd arnynt yn aruthrol. Yn Saesneg ysgrifennodd Hugh Roberts ei hanes a rhag tynnu dim o’r gwreiddiol rydym wedi eu gadael felly, ac mae yn fraint gennym eu cyflwyno yma.

~~~~~~~

~~~~~~~

Cyflwynir y tudalenau yma i’r 30,000 (un o bob tri).

O Longwyr Llynges Fasnachol Prydain.

A gollodd ei bywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

~~~~~~~

~~~~~~~

The Memoirs of Capt Hugh Roberts O.B.E.

 

Childhood memories First trip Second trip
Family Background June 1910 ~ July 1911 July 1911 ~ January 1913

 

New Ship Second Mate Between the Wars
March 1913 ~ November 1915 January 1916 ~ September 1917 March 1918 ~ October 1939

 

M. v. Athellaird North Atlantic Convoys M.v. Athelknight
July 1940 1940 ~ 1941 May 1942

~~~~~~~

Battle of the Atlantic
(Glossary)

~~~~~~~

Dogfennau a Llythyrau
1910 ~ 1943

~~~~~~~

Yn ol i Llyn a'r Môr

~~~~~~~

Fe hoffwn ddiolch i deulu y diweddar Captan Hugh Roberts am gael defnyddio'r hanes gwych yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com