"Myfyrion wrth windio’r Cloc Mawr"

           Bob nos Sawrn ‘rwyf yn windio’r

            Hen gloc mawr yn olaf dim.

            Wrth im wneud yr wyf yn cofio

            Fel mae f’oes yn cilio’n chwim.

 

            Tra yn troi dy bwysau i fyny

            Deffy atgof dyddiau fu

            Trof i dremio i’r dyfodol

            Ofnaf ei gymylau du.

 

            Cofio’r dwylo fu’n troi’r goriad

            Cyn fy ngeni i i’r byd

            Wrth dy windio’r hen Wythniwrnod

            Rhifaist tithau’n dyddiau i gyd.

 

            Tician oeddit nos y’m ganwyd

            Ticiaist gyfyng awr fy Mam

            Ticiaist flwyddau ei thrafferthion

            Ticiais idd’ ei holaf lam.

 

            Llaw fy nhad fu yn dy windio

            Dros chwedeg o flwyddi clir.

            Melys dic – hwy aethant ymaith

            Ticiaist ef i’w gartref hir.

 

            Ar ba awr y bydd dy fysedd

            Pan ddaw f’einioes frau i ben

            Pwy fydd eto yn dy windio

            Pan af i ‘tu hwnt I’r llen’?

 

            Byddi di yn cadw amser

            I fy mhlant tra ar eu taith

            Tician wnei eu horiau llawen

            Tician pan fo’u grudd yn llaith.

 

            Enw gwr sydd ar dy wyneb

            Gwr a’th luniodd ydoedd ef

            Nid oes neb yn cofio hwnnw

            Aeth ers oesau tua thref.

 

            Ond ‘rwyt ti yn dal i dician

            Er rhoi hwn a’r llall mewn hedd

            Dweud y wyt heb dderbyn wyneb

            Byddwch barod, bawb, i’r bedd.

 

            Hyd dy lein sydd wythnos union

            Sicrwydd hyn sydd gennyt ti.

            Hyn wy’n ofyn wrth dy windio –

            Faint fydd hyd fy llinyn i?

J.T. Williams (Tad Tom Nefyn)                           

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com