"Nant Gwrtheyrn"

Yn niwedd y saithdegau roedd gen i gryn ddiddordeb ym mhentref Nant Gwrtheyrn. Roedd y lle yn adfeilion, heb yr un enaid byw ar ei gyfyl. Penderfynais dynnu casgliad o luniau ac mewn cyfnod o dair mlynedd, ymwelais a’r Nant tua deg o weithiau, ac yn yr holl amser yna yr unig greaduriaid byw ddois i ar eu traws yno oedd dwy afr wyllt, mi lwyddais i allu tynnu eu lluniau, cyn iddynt ddiflannu o’m golwg. Paradwys i unrhyw un a diddordeb mewn tynnu lluniau oedd y Nant ar y pryd, ac mae’n debyg i mi dynnu oddeutu 500 o luniau du a gwyn yn ystod y dair mlynedd yna. I’r rhai ohonnoch sydd yn hoffi bod yn dechnolegol fanwl ron i yn ddefnyddio ffilm ‘Ilford Fp4 125,asa, a Hp5 400 asa, ac mi oedd gen i ddau gamera Nikon yr F2a a’r FM, a lensys o 20mm i 200mm. Defnyddiais dripod i dynnu’r rhan fwyaf o’r lluniau ac mi on i yn ei datblygu (developing) adref mewn stafell dywyll fechan, oedd gen i ar y pryd yn ty ‘cw. Pan ddechreuodd y gweithwyr symud i mewn a chychwyn ar y gwaith o ailadeiladu’r Nant mi gollodd y lle ei hud i mi, a fum i erioed yno wedyn.

*********

 

 

 

 
       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

       

 

       

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com