"Rysetiau Traddodiadol"

Lobsgows.

Darn o gig eidion, goreu oll os ydio ar yr asgwrn i ychwanegu blas.

Nionyn

Moron

Rwdan

Tatws

(Ciwb stock – ychwanegiad os bydd angen)

 

Berwch y cig yn gyntaf mewn ychydig o’r dwr.

Ychwanegu’r nionod wedi ei sleisio.

Ychwanegwch weddill y llysiau wedi ei torri yn fan ar wahan i’r tatws

Ychwanegu mwy o ddwr a’r ciwb stock ( os oes ei angen)

Rhoddi halen a pupur at y’ch blas.

Codi’r cwbl yn ol at ferw, yna ei fud goginio am tua awr.

Ychwanegu ‘r tatws a’i goginio am ugain munud yn rhagor.

I gael blas llawer gwell arno mae yn syniad ei baratoi ddiwrnod yng nghynt a’i ail gynhesu.

 ~~~~~~~

Tatws Popty.

Darn o gig eidion, ond gellir defnyddio cig oen neu fochyn (belly pork)

Tatws

Nionyn mawr

Pupur a halen at eich tast.

Rhostio’r cig am rhyw awran

Ychwanegu y tatws yn dalpiau a’r nionod wedi sleisio.

Tywallt dwr berwedig dros y cyfan.

Gorchuddio’r tun rhostio a’i gaead neu ffoil.

Coginio nes bo’r cig yn barod a’r tatws wedi ‘brownio’.

 

Un o’r gorau erioed i wneud Tatws popty ydi Nain ty hen Llangwnadl, mi roedd ei flas yn fendigedig, fel ag yr oedd y tatw newydd di ffrio efo cig moch (pan oedd gig moch yn gig moch de!!!)

 ~~~~~~~

Stwnsh neu Fwtrin.

Gellir defnyddio Moron, Rwdan neu ffa i wneud y stwnsh.

Berwi’r rwdan neu foron am ychydig cyn ychwanegu’r tatws.

Berwi’r cyfan gyda’i gilydd, ymarllwys y dwr ohonnynt.

Ei rhoddi yn y sospan gyda llwyaid fwrdd dda o fenyn ac ychydig o lefrith wedi ei gynhesu a chymysgu’r cwbl efo’i gilydd nes ei fod yn llyfn (heb lympiau).

Mae yn fendigedig efo cig moch ac wy di ffrio.( Bacwn Pen Llyn de, mae hwn ddigon tebyg i facwn ers talwm)

Os yn defnyddio ffa rhowch nhw fewn ar yr un pryd a’r tatws.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com