"Captan Sam K Williams"

Un o hogiau Morfa Nefyn oedd Sam Kent Williams, tyfodd i fyny yn Ivydale sydd ond tafliad Carreg o draeth y Morfa, ble y bu yn mwynhau ei blentyndod yn hwylio’i gwch ac yn pysgota. Roedd yn dod o linach hir o forwyr a does ryfedd yn y byd ei fod wedi dewis gyrfa forwrol iddo’i hun. Capten ar long y ‘Two Sisters’ oedd Robert Williams ei hen daid, a’i daid John Williams yn gapten ar y Messenger (bu farw ar y llong honno ym Melfast yn 1890) Roedd Samuel Williams, ei dad yntau yn gapten llong, fel ag yr oedd ei dri brawd Robert, John Richard ac Evan, hwythau hefyd yn gapteiniaid. Rydym yn ffodus iawn fod Capt Sam Williams wedi ysgrifennu hanes ei fywyd ar y mor, fe wnaeth hyn yn bennaf  oherwydd ei fod yn perthyn i’r ‘Adpot a ship’, ble y byddai ysgolion yn mabwysiadu llong ac yn dysgu amdani. Chingford County School oedd yr ysgol arbennig a oedd wedi mabwysiadu’r llong  oedd Capt Sam arni yn y chwedegau. Fe gyhoeddon nhw lyfryn bach o atgofion Capt Sam Williams, ac rydym yn ddiolchgar dros ben i’w deulu am fenthyca’r llyfr a’i albwm luniau i ni. Yn Saesneg yr ysgrifennodd Capt Sam Williams ei hanes a rhag tynnu dim odd arno rydym wedi ei adael felly. Gobeithio y bydd i chwi fwynhau darllen am yrfa ddiddorol y Capt Sam Kent Williams a’i anturiaethau ym mhedwar ban byd.

"Sam yn fachgen"

"Captan Samuel Williams, tad Sam"

 

Away to Sea The Civil War Torpedoed West Africa Morfila

*******

Llyn a'r Môr

Diolch i Miss G Williams, am gael benthyg hanes ei thad.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com