Y Ffrog Fedydd

gan

Gwenllian

Ar Chwefror 5ed 1901 priodwyd fy nhaid a nain Joseff Collins Jones ac Agnes Griffith yng Nghaergybi. Ceidwad goleudy oedd fy nhaid ac aeth ymlaen wedyn i fod yn beilot ym Mhorthladd Caergybi. Blwyddyn yn ddiweddarach ganwyd eu mab or enw Owen John, ef oedd y cyntaf o dri ar ddeg o blant. Mi brynodd fy nain wisg fedydd iddo ac yn Ebrill 1902 cafodd ei fedyddio yn y wisg fach hardd. Cafodd Lizzie, Martha, Maggie, William Isaac, Ella, Joesff,Tecwyn, Cynfelin,Elfyn, Gwyneth, Edith (mam) a Glenys (1928) eu bedyddio ynddo hefyd. (ON Dilynodd William Isaac a Cynfelin eu tad i fod yn beilotiaid Porthladd Caergybi)

agnes_owen.jpg (59869 bytes)

"Agnes ac Owen John, 1902"

 Pasiwyd y ffrog fedydd ymlaen ir genhedlaeth nesaf ac yn ystod y cyfnod yma aeth y ffrog ar ei thaith gyntaf dros y mor ac i lawr i Dde Affrica ble y bedyddiwyd merched Joseff (roedd o yn llongwr ac wedi priodi Doreen merch o Dde Affrica).

Yna dychwelodd y wisg i Gymru, ac ym mis Tachwedd 1954 mi ges i medyddio gan fy nhad a oedd yn gurad ar y pryd yn Eglwys St Cybi.

gwenllian.jpg (41190 bytes)

"Gwenllian, 1954"

Dros ugain mlynedd yn ddiweddarach yn Rhagfyr 1977 bedyddiwyd ein mab Sion Rhys gan ei daid yn Eglwys St Gwynhoydl, Llangwnadl an merch Sera Rhiannon yn Rhagfyr 1979.

sion.jpg (36526 bytes) sera.jpg (38163 bytes)
"Sion Rhys 1977" "Sera Rhiannon 1979"

Y tro nesaf ir ffrog fedydd gael eu ddefnyddio aeth ar daith arall y tro yma i fedyddio Daniel James Pye (wyr i Gwyneth) yn 1995 yn yr Eglwys Anglicanaidd, Magnetic Island ger Townsville, Australia. Cafodd ei chwaer Rebecca hithau ei bedyddio yn Eglwys Anglicanaidd Yungaburra, Atherton Tablelands, Cairns, Awstralia ym mis Chwefror 1998.

daniel.jpg (71914 bytes) rebecca.jpg (55550 bytes)
"Daniel, 1995" "Rebecca, 1998"

Bron iawn gan mlynedd ers ir wisg gael ei ddefnyddio gyntaf, ar Fehefin 18fed 2000, bedyddiwyd ein wyres Gwenno Mai yn Eglwys Llanfaelrhys gan ei hen daid Canon Robert Williams, yn yr un wisg oedd gan ei hen nain Edith, ei nain Gwenllian a i mam Sera ar wisg brynodd ei hen hen nain Agnes nol yn 1902 i fedyddio ei phlentyn cyntaf Owen John.

 sioned_gwenno.jpg (46796 bytes)

"Gwenno a'i mam fedydd Sioned, 2000"

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com