Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1934"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Llun 1 – BW 4 i 8 am. Cyfarfod chwarter yn y dre, camgymeryd dydd mawrth am dydd llun, fi EW, Tom a W Jones.

Mawrth 2 – BW 4 i 8 am.

Mercher 3 – BW 5 i 10 pm.

Iau 4 – Niwl a gwynt heddiw. Cyfarfod Gweddi yn Pisgah. BW 11 pm i 4 am.

Gwener 5 – Bachgen Pant Glas yn Tan y Foel ‘Cerdded yr Hen Lwybrau’.

Sadwrn 6 – BW 7.30 i 12.30 pm.

Sul 7 -  Gwyn Jones y gweinidog am 2a 6. Gwynt a glaw trwy’r dydd. BW 1.30 i 6.30.

Llun 8 – Hanner yn Rhiwlas. BW 7.30 i 12.30.

Mawrth 9 – BW 1.30 i 6.30pm.

Mercher 10 – Mynd i’r dref heddiw.

Iau 11 – BW 12.30 i 5..30pm.

Gwener 12 – Diwrnod yn Rhiwlas mynd i Congol ddwywaith. BW 10.30 i 3.30 am.

Sadwrn 13 –

Sul 14 – Joseff Jones am 2 a 6. BW 8.30 i 1.30 pm.

Llun 15 – 3/- gan Daniel am weithio. BW 2.30 i 7.30 pm.

Mawrth 16 – BW 8.30 pm i 1.30 am.

Mercher 17 – Diwrnod efo Daniel 2/- gan Daniel.

Iau 18 – BW 2.30 i 7.30 am.

Gwener 19 -  BW 3.30 i 8.30 am Arian BW £1/1/6d. 3/- gan Daniel am weithio.

Sadwrn 20 –

Sul 21 – Phylip Preis am 2 a 6.

Llun 22 – BW 12 i 4 pm.

Mawrth 23 – BW 12 i 4 pm. RHT yma.

Mercher 24 – BW 8 am i 12. Marw gwraig Bob Davies yn Bodlondeb a Evan crydd Rhoshirwaen.

Iau 25 – BW 12 i 4 pm. Mynd i Congol at y gwartheg wedyn dod i fyny.

Gwener 26 – Diwrnod efo Daniel.

Sadwrn 27 – BW 12 i 4 pm.

Sul 28 – Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.

Llun 29 – Yn Bryn Gwynt i Keatings. Arian BW £3/1/10d. 3/- gan Daniel.

Mawrth 30 – Bore yn Bryngwynt.

Mercher 31 – Pnawn yn Bryngwynt.

Chwefror.

Iau 1 – Ocsiwn Llangwnadl.

Gwener 2 – Hanner yn Penrogo nol tywod o Borth Neigwl.

Sadwrn 3 – BW niwl 8 pm i 12.

Sul 4 – Cyfarfod Gweddi am 2 a 6. Dim yn capel dan annwyd a gwayw yn fy mhen.

Llun 5 – Hanner yn Bryngwynt.

Mawrth 6 – Drill y watchers.

Mercher 7 – Arian BW £1/2/6d. Hanner yn Bryngwynt.

Iau 8 – BW 11am i 3 pm.

Gwener 9 – Diwrnod efo Daniel. Marw William Jones Bodernabwy.

Sadwrn 10 – Mynd i dre heno.

Sul 11 – Joseff Jones am 10.

Llun 12 –

Mawrth 13 – Tywydd sych dwr yn darfod.

Mercher 14 – Diwrnod yn Rhiwlas. Daniel yn y dref.

Iau 15 – Hanner yn Bryngwynt.

Gwener 16 – Yn Bwlchgarreg am sbel yn y bore. BW niwl noon i 4 pm. Mynd a’r hut i Congol. Te yn y Rhiwlas godro wedyn yn Bwlchgarreg. Angladd Richard Graig Ewig.

Sadwrn 17 –

Sul 18 – Gwyn Jones am 2 a 6.

Llun 19 i 20 –

Mercher 21 – Ail osod pobty yn Syntyr.

Iau 22 –

Gwener 23 – Diwrnod yn Rhiwlas yn palu yr ardd. Arian BW 4/6d.

Sadwrn 24 – BW 2 i 6 pm. Bwrrw glaw heddiw, heb fwrrw dim y mis yma o’r blaen. Corn i’r ieir 7/-.

Sul 25 – Bob Humphreys Llanbedrog am 2 a 6.

Llun 26 –

Mawrth 27 -  BW 2 i 6 am. Drill y gwn.

Mercher 28 – BW 2 i 6 am. Mynd i stopio John 6 am.

Mawrth.

Iau 1 – Diwrnod yn Rhiwlas.

Gwener 2 – Diwrnod yn Rhiwlas.

Sadwrn 3 –

Sul 4 – Gwyn Jones Aberdaron am 2.

Llun 5 – BW 2 am i 6 am. Hanner yn Rhiwlas. Cyngor Plwy dewis 5 Fi, R Jones Pwllmelyn, 3 newydd E Hughes, H Jones Conion Ganol a Th Thomas Gwelfor.

Mawrth 6 – BW 4 am i 8.

Mercher 7 – Plannu tatws wrth gwt yr ieir, tatws RHT. Arian BW £1/2/6d.

Iau 8 – Diwrnod yn Cadwgan yn palu yr ardd a’i brigo rhag yr ieir.

Gwener 9 – Derbyn 15/- gan y Keatings. Diwrnod yn Rhiwlas plannu 6 rhes o datws yn yr ardd, cael 3/- gan Daniel.

Sadwrn 10 – Corddi yn Tan Ffordd. Bwrrw glaw, wedi bod yn hynod o sych.

Sul 11 – John Ellis Williams y gweinidog.

Llun 12 – Anfon 11/2d am y llyfrau misol. Mesur rhaffau y gwn mawr.

Mawrth 13 – Corddi yn Tan Ffordd.

Mercher 14 – Diwrnod efo Daniel. BW 6 pm i 10. John yn nol mochyn o’r Felin Ucha.

Iau 15 – Diwrnod efo Daniel. John yn nol y car o Ty Fwg.BW 6 i 10 pm.

Gwener 16 – Diwrnod efo Daniel. BW 10 pm i 2 am.

Sadwrn 17 –

Sul 18 -  Caleb Jones Bangor am 10. Tri yn gwrando EW GT a Mrs Jones Bryn Mor. BW 10 pm i 2 am.

Llun 19 – Daniel yn mynd i angladd John Post Sarn.

Mawrth 20 –

Mercher 21 – Diwrnod yn Rhiwlas. Daniel yn redig tyndir yn Congol.

Iau 22 – Glaw mawr trwy’r nos o’r gogledd. Ocsiwn Tyddyn. BW 6pm i 10.

Gwener 23 – Diwrnod yn Rhiwlas. Rhoi y das haidd i fewn yn Congol.

Sadwrn 24 – Corn i’r ieir.

Sul 25 – Ellis O Lloyd am 2 a 6.

Llun 26 – BWW 7.30 i 11.30 am. Arian BW£1/14/0d. Am weithio yn y Rhiwlas 13/-.

Mawrth 27 –

Mercher 28 – Diwrnod yn Rhiwlas. Daniel wedi mynd i’r sale.

Iau 29 – Redig yn Congol.

Gwener 30 – Dyrnu a malu yn Congol.

Sadwrn 31 –

Ebrill.

Sul 1 – Griffith Thomas Roberts Botwnnog am 2 a 6.

Llun 2 – Nell a Leila wedi mynd i Uwchmynydd. John Evans wedi gildio i ganu. Tywydd sych o’r dwyrain.

Mawrth 3 – Hanner yn Cadwgan dechrau plannu yr ardd. Mynd i Aberdaron i brotestio yn erbyn gwario £5000 am gael dwr o Glan Gors. Tywydd sych caled o’r dwyrain.

Mercher 4 – Diwrnod yn Cadwgan dechrau plannu yr ardd a mynd i Tyn Rhos i frigo i Hugh Jones.

Iau 5 – Bwrrw glaw. Mynd i Aberdaron i gyfarfod y dyn yng nghylch y dwr. BW 8 pm i 12.

Gwener 6 – Diwrnod yn Rhiwlas. Daniel wedi mynd i ddanfon y fuwch i lawr.

Sadwrn 7 – Diwrnod yn Cadwgan yn weirio caeau Tyn Rhos. Tywydd oer a hynod sych.

Sul 8 – Bwrrw ychydig bore heddiw. Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.

Llun 9 – Diwrnod yn Rhiwlas. Codi tatws yn bore a plannu’r ardd yn y Rhiwlas pnawn a porthi.

Mawrth 10 – John yn nol nionod o Tocia Bach. Plannu yn ymyl y goeden afalau.

Mercher 11 – Diwrnod yn Penarfynydd teilo 36 o lwythi i datws cae pant. Bwrrw dipyn heno.

Iau 12 – BW 4 am i 8.Bwrrw yn dda bore ma. Cychwyn Hugh Jones efo’r fuwch i Bengarn i gyfarfod RD Owen y Waen.

Gwener 13 – BW 7.30 i 11.30 am. Hanner yn Rhiwlas. Bwrrw glaw heno.

Sadwrn 14 – Corddi bore. BW 11.30 i 3.30 pm.

Sul 15 – Gwyn Jones y gweinidog am 2 a 6. BW 3.30 i 7.30pm.

Llun 16 – Hanner yn Rhiwlas yn codi tatws. John yn dyrnu yn Ty Mawr.

Mawrth 17 – BW 12 i 4 am. Hanner yn Penarfynydd dechrau chwalu tail cae pant.

Mercher 18 – BW 12 i 4 am Hanner yn Penarfynydd yn claddu tatws dan 8.

Iau 19 – Diwrnod gorffen chwalu tail a gorffen claddu pnawn.

Gwener 20 – Corddi yn Tan Ffordd a plannu tatws yn canol cae dan ty. Bwrrw glaw dechrau gyda’r nos.

Sadwrn 21 – Hanner yn Cadwgan. Cael 10/- gan Hugh Jones.

Sul 22 – Bachgen o Fangor.

Llun 23 – BW 3 am i 7. Hanner yn Penarfynydd dechrau heu cae pwllfadog. Glaw gyda’r nos.

Mawrth 24 – BW 3 am i 7. Hanner yn gorffen heu cae pwllfadog. Corddi yn Tan Ffordd yn pnawn.

Mercher 25 – Chwarter yn Penarfynydd heu pen ucha cae pant tair awr efo R Griffith Pisgah.

Iau 26 – Tri awr eto yn y bore. Drill watchers 12 i 2. O dri dan wyth efo Robert yn gorffen toi cwt yr ieir.

Gwener 27 – Arian BW £2/0/6d. 15/- am weithio yn Rhiwlas. Diwrnod yn Rhiwlas yn mynd a’r dynewad allan i Tyn y Graig.

Sadwrn 28 – Diwrnod yn Penarfynydd heu gwaelod cae pant a brigo yn y borthwen pnawn. Mynd i Aberdaron i brynu Cimla at Evan Jones y Saer.

Sul 29 – Joseff Jones am 2 a 6.30.

Llun 30 – Diwrnod yn Penarfynydd gorffen heu ceirch yn pen isa cae pant. Cau mynydd yn pnawn o Benllasgwrn i Borth iwrch.

Mai.

Mawrth 1 – Corddi yn Tan Ffordd yn y bore. Hanner pnawn ar gwt ieir Robert Pisgah. BW 12 i 4 am.

Mercher 2 – Diwrnod yn Penarfynydd redig y dalar yn y bore, heu haidd yn pnawn a cau pen trwyn.

Iau 3 – Diwrnod yn heu yn y bore curo rhesi tatws yn pnawn.

Gwener 4 – Yn Penarfynydd. Hanner yn gorffen y cwt ieir i Robert Pisgah.

Sadwrn 5 – Corddi bore yn Tan Ffordd. Hanner pnawn yn Penarfynydd rowlio tatws cae pant. RE Evans wedi mynd i’r dre i chwilio am hadau.

Llun 6 – Glaw heddiw.

Mawrth 7 – BW 5 am i 9. Hanner yn Penarfynydd nol haidd o Ysgo a gorffen hau.

Mercher 8 – Yn Rhiwlas yn gwneud y llawr, mynd i gorddi a dod yn ol i orffen y llawr. Bwrrw glaw trwm.

Iau 9 – BW 4 am i 8. Mynd i’r dref i gyfarfod Evan Jones y saer yng nghylch Gimla. Arian drill watchers 2/3d.

Iau 10 – Diwrnod yn Penarfynydd cychwyn y bustych am y sale. Dragio’r swej a’r mangles yn top cae pant.

Gwener 11 – BW 7 am i 11. Hynod o boeth heddiw. Teilo mangles.

Sadwrn 12 – Corddi yn Tan Ffordd. Oer iawn heddiw.

Sul 13 – Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.30.

Llun 14 – Richard yn mynd i’r ffair. Tywydd oer.

Mawrth 15 – Corddi yn y bore. BW 4.30 i 6.30. Glaw mawr heno.

Mercher 16 – Cau pwll yn y parc isa i wartheg Tan Ffordd.

Iau 17 – Diwrnod yn Rhiwlas hei swej a palu’r ardd. BW 10 pm i 2 am.

Gwener 18 – Glaw heddiw.

Sadwrn 19 – BW 3.30 i 7.30 am. Gwynt a glaw o’r de.

Sul 20 – Richard Jones Bsc Pwllheli am 2 a 6.30. BW 6.30 i 10.30 pm.

Llun 21 – Diwrnod yn Rhiwlas yn gwneud llawr y siop. BW 10.30 i 3.30 am Niwl bob dydd. Godro bore a nos.

Mawrth 22 – Hanner yn Rhiwlas gorffen trwsio llawr y siop.

Mercher 23 – Diwrnod yn Rhiwlas. John adref wedi dod a llo efo fo. Godro bore a nos.

Iau 24 – Diwrnod yn Brynteg. Dechrau gwneud y seston. Dick yn gwerthu y fuwch goch a’r heffar ddu yn y sale yn Sarn.

Gwener 25 – Bwrrw glaw bore. Corddi yn Tan Ffordd.

Sadwrn 26 – Diwrnod yn Brynteg. Laura a’r plant yma.

Sul 27 – Joseff Jones am 10.

Llun 28 – Diwrnod yn Brynteg. 2 Cyngor Plwy yn Deunant.

Mawrth 29 – Hanner pnawn yn Brynteg.

Mercher 30 – Mynd i dref i dalu  am Gimla. Arian BW £1/7/0d.

Iau 31 – Diwrnod yn Brynteg.

Mehefim

Gwener 1 i 2 – Diwrnod yn Brynteg.

Sul 3 – J Ellis Lloyd y gweinidog am 2 a 6.30.

Llun 4 i 5 – Diwrnod yn Brynteg.

Mercher 6 – Diwrnod yn Brynteg, dechrau y wal o dan y ffenest.

Iau 7 – Diwrnod yn Tyn Gamfa yn torri drws yn y cwt malu.

Gwener 8 – Bwrrw glaw bore heddiw. Diwrnod yn Brynteg.

Sadwrn 9 – Diwrnod yn Brynteg. Arain Brynteg £2/2/0d.

Sul 10 -  Glanfab Jones Bangor am 10.

Llun 11 – Diwrnod yn Brynteg. Diwrnod poeth. Tywydd hynod o sych.

Mawrth 12 – Hanner yn Brynteg. 5/-. Drill y gwn mawr 2pm. Mynd i Gapel Neigwl i wrando ar Morgan Blaenannerch.

Iau 13 – Diwrnod yn Brynteg. Owen adref heddiw. Niwl gyda’r nos disgwyl glaw.

Iau 14 – Bwrrw ychydig. Hwylio i fynd i’r Gymanfa i Nefyn. Bwrrw glaw cyn cychwyn i Nefyn.

Gwener 15 – BW 3 am i 7 am. Niwl tamplyd heddiw. Diwrnod yn Brynteg.

Sadwrn 16 – BW 3 am i 7 am fog. RHT yn dod a coed a brics at Gimla. Cneifio yn Tan Ffordd.

Sul 17 – Bachgen yn lle Gwyn Jones.

Llun 18 – Diwrndo yn Brynteg. Bwrrw glaw ddechrau’r nos. Robert Cae Hic yma a Thomas fy mrawd.

Mawrth 19 – Glaw a niwl heddiw.

Mercher 20 – Diwrnod yn Brynteg.

Iau 21 – Glaw heddiw. Yn Gimla heddiw yn dechrau seilio’r llawr.

Gwener 22 – BW 2 am i 6. seilio a gorffen y llawr.

Sadwrn 23 – Rhoi llawr y siambr a rhoi fframiau i gau y gongl yn y llawr.

Sul 24 – Joseff Jones am 2 a 6.30. BW 2 pm i 6.

Llun 25 – Crysa. Diwrnod yn Brynteg.

Mawrth 26 – Glaw.

Mercher 27 – BW 4 am i 6. Diwrnod yn Brynteg.

Iau 28 – Diwrnod yn Brynteg. Oswald Griffith ar ben carreg yn Porth Llawenan a’r mor di cau amdano.

Gwener 29 – Diwrnod yn Brynteg.

Sadwrn 30 – Diwrnod yn Brynteg derbyn £1/16/3d. Nel a Leila yn mynd i dref, y tro olaf i motor Penrallt.

Gorffennaf.

Sul 1 – John Ellis Williams y gweinidog.

Llun 2 – Gimla heddiw. Cael £5 gan RE Penarfynydd. Arian BW £1/2/6d. Talu am gorn i’r ieir a bag o flawd yn yr Eifion £!/2/5d. Talu 2/6d i Griffith Jones Tyn Cae.

Mawrth 3 -  Diwrnod yn Brynteg.

Mercher 4 – Diwrnod yn Ty Canol dechrau torri gwair, diwrnod poeth.

Iau 5 – Diwrnod yn Ty Canol torri bore a rhencio cae o dan sgubor. Thomas yn gosod pobty yn Gimla.

Gwener 6 – Cario 8 llwyth. Drill watchers. Poeth iawn.

Sadwrn 7 – Diwrnod yn Ty Canol cario 7 llwyth o cae rhydlyd. Poeth iawn.

Sul 8 – Evan Bryn Difyr am 2 a 6.30.

Llun 9 – Diwrnod yn Ty Canol torri gwair , yr injen yn torri.

Mawrth 10 –Yn Ty Canol gorffen torri a cario 3 llwyth.

Mercher 11 – Diwrnod yn Ty Canol cario 6 llwyth o’r cae isa a dau o’r cae a’r darn haidd. Bwrrw ychydig heno.

Iau 12 – Yn Ty Canol crybinio yn lan a cario dau wyth o’r cae isaf ar crybinion.

Gwener 13 – Yn Ty Canol cario 5 llwyth o gae winllan dan 10 y nos.

Sadwrn 14 – Yn Ty Canol dechrau 10 cario tri llwyth o cae winllan gorffen cae gwair.

Sul 15 – Joseff Jones am 10.

Llun 16 – Cario cae big a gorffen cae capel.

Mawrth 17 – Wip drill 5/-. Torri cae nesa i Gonion a cae heuwal Tan Ffordd.

Mercher 18 i 21 –

Sul 22 – Gwyn Jones am 6.30.

Llun 23 – Yn Ty Canol tynnu gwellt. Mynd a’r ferlan at y stalwyn.

Mawrth 24 – Mynd i nol paent i Bencaerau. Nel wedi mynd i dre. Laura a’r plant yma.

Mercher 25 – Hanner yn Ty Canol yn gwneud rhaffau. Tarw Bodwyddog yn ymosod ar Griffith Ty Canol.

Iau 26 – Marw Owen Griffith Meillionydd Bach.

Gwener 27 – Torri bedd i Owen Griffith y bedd cyntaf yn mynwent Pisgah.

Sadwrn 28 – Torri bedd gorffen 8 pm. Lle caled craig yn y gwaelod. Nel a Laura a’r plant wedi mynd i ocsiwn ddodrefn i Hall Rhoshirwaun.

Sul 29 – Edward Thomas Aberdaron am 2 a 6.30. BW 10 i 2 pm. Bwrrw glaw bore heddiw a diolch amdano.

Llun 30 – Angladd Owen Griffith.

Mawrth 31 – Hanner yn Ty Canol. Mynd i Bytilith 2 pm i 6. Decharu torri yn Ty Canol.

Awst.

Mercher 1 – BW 6am i 10. Bwrrw glaw pnawn. Nel a Leila wedi mynd i’r dre.

Iau 2 – Bwrrw glaw trwm. BW 12 i 4pm. Arian BW 18/-.

Gwener 3 – BW 4am i 8 am.

Sadwrn 4 – Hanner yn Ty Canol gorffen torri haidd a dechrau torri ceirch. Nel wedi mynd i’r dre.

Sul 5 – Joesff Jones am 2.

Llun 6 –

Mawrth 7 – Yn Ty Canol yn gorffen torri ceirch.

Mercher 8 – Ty Canol yn cynnill ceirch.

Iau 9 – Yn Ty Canol yn cynnill yr haidd a’r ceirch. Arian am dorri bedd O Griffith £1/2/6d.

Sadwrn 11 –

Sul 12 – Evan Bryn Difyr am 2 a 6.30. BW 10 am i 3 pm.

Llun 13 – Gwyngalchu y Gimla.

Mawrth 14 – Ras Cwn Defaid yn Ty Croes Mawr.

Mercher 15 – Yn Ty Canol yn cario haidd.

Iau 16 – BW 1 am i 5 am. Cyfarfod Pregethu yn Rhoshirwaen.

Gwener 17 – BW 10 am i 2 pm fog.

Sadwrn 18 –

Sul 19 – Rev JE Williams gweinidog y tro olaf. BW 6 am i 10.

Llun 20 – BW 6 am i 10.

Mawrth 21 – BW 10 am i 2 pm. Sale ddefaid yn y Sarn. BW 6 pm i 10 yn lle John Jones.

Mercher 22 – Hanner yn Ty Canol yn gorffen cael yr yd. Nel wedi mynd i’r dre. Mrs Mills yn mynd i ffwrdd. BW 2 pm i 6 pm.

Iau 23 –

Gwener 24 – Toi das wair yn Bwlchgarreg.

Sadwrn 25 – Yn Brynteg. Hanner tunnell o lo o Talafon. 16 o ddyddiau yn Ty Canol.

Sul 26 – Gwyn Jones Aberdaron am y tro olaf.

Llun 27 – Cario yd yn Ty Rhedyn.

Mawrth 28 – BW 4 am i 8. Arian BW £2/5/0d. 3/5d am doi.

Mercher 29 – Seilio llofft Gimla.

Iau 30 – Yn Ty Rhedyn. Derbyn £1/0/0d gan M Jones.

Gwener 31 – Yn Brynteg.

Medi.

Sadwrn 1 – Yn Brynteg.

Sul 2 -  BW 6 pm i 10.

Llun 3 – BW 6 am i 10. Daniel yn mynd a’r defaid i’r sale.

Mawrth 4 – BW 10 am i 2 pm.

Mercher 5 – BW 2 am i 6 am. Mynd i dre i dalu am goed Gimla.

Iau 6 – Dyrnu yn Ty Canol.

Gwener 7 – Hanner yn Ty Canol yn gylhau ar ol y dyrnwr. BW 12 noon i 4 pm.

Sadwrn 8 – Hanner yn Bryn Teg o ddeg y bore dan saith yn nos. BW 10 pm.

Sul 9 – WJ Jones gweinidog newydd.

Llun 10 – Yn Bryn Teg o wyth dan hanner awr wedi dau. BW 4 pm i 8.

Mawrth 11 –

Mercher 12 – Pwyntio yn Bwlchgarreg.

Iau 13 – Adref yn gwneud cwt yr ieir.

Gwener 14 – Yn Bryn Teg gwneud manol ffrynt.

Sadwrn 15 – Yn Ty Rhedyn yn gwneud rhaffau 3/- paid.

Sul 16 -  Joseff Jones am 2 a 6 BW 10 pm i 3 am.

Llun 17 – Yn Tyn Gamfa yn gwneud drws cwt malu 3/-. BW 10 pm i 2 am.

Mawrth 18 – Gorffen cwt yr ieir. BW 10 i 2 am.

Mercher 19 – Bwrrw glaw bore.

Iau 20 – Yn Bryn Teg rhoi beipan trwy’r wal.

Gwener 21 – Gorffen y draen a lefelu llawr.

Sadwrn 22 – Bwrrw glaw heddiw.

Sul 23 – Hopwood Aberdaron am 10. GT Roberts am 6. BW 12 i 4 am. a 8 pm 12.

Llun 24 – BW 8 pm. Arian BW £1/11/6d.

Mawrth 25 – Yn Bryn Teg ar yr adwy. BW 12 i 4 am.

Mercher 26 – Glaw heddiw. BW 12 i 4 am.

Iau 27 – BW 4 pm i 8.

Gwener 28 – BW 12 nos i 4 am. Ocsiwn Nant Llanfaelrhys.

Sadwrn 29 – BW 4 am i 8.

Sul 30 – BW 9 am i 1 pm. Glaw a gwynt drwy’r dydd. Mynd i Tan y Foel efo Daniel Hen fachgen dall o Glynnog yn pregethu.

Hydref.

Llun 1 – BW 1 am i 5. Cael coed yn Borth Llawenan plancia da.

Mawrth 2 – Yn Bryn Teg yn gwneud cil i ddal y llidiart.

Mercher 3 – BW 2 pm i 6 pm. Arian £2/9/6d.

Iau 4 – BW 6 am i 10.

Gwener 5 -  Ocsiwn Bwlchffordd Forcrosses. Bw 2 am i 6 am a 2 pm i 6.

Sadwrn 6 –  Glaw. BW 2 am i 6.

Sul 7 – BW 12 i 3 am a 3 pm i 7.

Llun 8 – Yn Bryn Teg ar yr adwy.

Mawrth 9 – BW 2 am i 6. Yn Bryn Teg ar yr adwy. Arian BW £1/2/6d.

Mercher 10 – Yn Ty Canol o 9 dan 4 yn tynnu tatws. Drill y gwn 5/-. BW 12 noon i 4.

Iau 11 i 12 – Yn Ty Canol yn tynnu tatws.

Sadwrn 13 – Ty Canol dan ddeg y bore yna i’r dre yn pnawn i brynu sgeilat i roi yn y to yn Gimla 10/-.

Sul 14 – Hopwood am 2 a 6. BW 3 am i 9.

Llun 15 – Diolch am y cynhaeaf. BW 1 pm i 5.

Mawrth 16 – BW 5 am i 9. Angladd merch John Carreg Lefain o Lanllawen Bach Uwchmynydd. Arian BW £1/11/6d.

Mercher 17 i 18 – BW 1 am i 5.

Gwener 19 – BW 10 pm i 1 am. Yn yr Eifion yn gosod drws y gegin.

Sadwrn 20 –

Sul 21 – E O Lloyd am 10. BW 12 i 4 am a 4pm i 8.

Llun 22 – BW 12 i 4pm.

Mawrth 23 – BW 4 am i 8. Drill watchers 2 pm.

Mercher 24 - BW 2 pm i 6.

Iau 25 – BW 6 am i 10. Bwrrw glaw. BW 10 pm i 2 am.

Gwener 26 – Arian BW £1/10/3d. Tair ar ol eto. Hanner yn Ty Croes Mawr. Syment a tywod 2/6d. BW 6 pm i 10.

Sadwrn 27 – BW 2 pm i 6.

Sul 28 – Joseff Jones am 2. BW 6 am i 10 a 10pm i 2 am.

Llun 29 i 30 –

Mercher 31 – Hanner yn Ty Croes Mawr syment a tywod. Bwrrw eira yn y nos methu dod i fyny i ben Rhiw. Arian BW £1/16/0d.

Tachwedd.

Iau 1 – Hanner yn Ty Croes syment a tywod. BW 10 pm i 1 am.

Gwener 2 i 3.

Sul 4 – WJ Jones y gweinidog am 2. BW 6 pm i 10.

Llun 5 – Rhoi pot ar y corn gegin yn Ael Bryn.

Mawrth 6 – BW 10 pm i 2 am.

Mercher 7 -  Diwrnod yn Talfan.

Iau 8 – Glaw.

Gwener 9 – BW 3 am i 7.

Yn Talfan.

Sadwrn 10 – BW 4 am i 8. Arian BW 10/- dwy ar ol.

Sul 11 -  Joseff Jones am 2 a 6.

BW 4 am i 8.

Llun 12 – Yn Talfan.

Mawrth 13 – Yn Talfan gorffen rhoi sylfaen i’r ty.

Mercher 14 – Yn Pwllfelyn yn gosod y foelar.

Iau 15 – Gorffen efo’r foelar a trwsio tylla drwg. Paid 5/-.

Gwener 16 – Glaw Heddiw.

Sadwrn 17 – T G Ellis yn darlithio a canu yn Pisgah. Yn Penrogo.

Sul 18 – T G Ellis am 2 a 6.

Llun 19 – Yn Meillionydd yn codi wal o dan y preseb yn y sied.

Mawrth 20 i 24 – Yn Meillionydd.

Sul 25 –

Llun 26 i 27 – Yn Meillionydd arian £1/8/0d.

Mercher 28 – BW 2 am i 6. Diwrnod yn Post yn repario. Marw Mary merch Sydna Glwyd.

Iau 29 – Yn Post a Tyn Castell.

Gwener 30 – Yn Tyn Castell. Angladd merch Sydna Glwyd.

Rhagfyr.

Sadwrn 1 – Yn Meillionydd i Owen Griffith Refail Bach yn rhoi syment yn y preseb yn y sied. BW 8 pm i 12.

Sul 2 – WJ Jones am 2 a 6. BW 8 pm i 12.

Llun 3 – Yn Meillionydd i Owen Griffith. BW 12 i 4 am.

Mawrth 4 -  Glaw mawr heddiw.

Mercher 5- BW 4 am i 8 am. Hanner yn Meillionydd cau twll yn talcen y sied.

Iau 6 –

Gwener 7 – Yn Bwlchclawdd yn tori drws sgubor a dechrau cau drws cefn.

Sadwrn 8 – BW 8 am i 12. Mynd i’r dre pnawn.

Sul 9 – Hopwood am 2. BW 12 i 4 pm.

Llun 10 – BW 12 i 4 pm.

Mawrth 11 – Yn bydai Bwlchclawdd.

Mercher 12 – Yn Bryn Misar yn gosod peipan. BW 12 i 4 pm Arian BW £2/14/0d.

Iau 13 – Yn Bryn Misar. BW 12 i 4 pm.

Gwener 14 – Yn Bwlchclawdd yn y preserebydd.

Sadwrn 15 – BW 5 am i 9.

Sul 16 – Williams Ffestiniog am 3.

Llun 17 – Yn Meillionydd yn rhoi crib teils ar y sied.

Mawrth 18 – BW 2 am i 6am a 6 pm i 10 pm.

Mercher 19 – Marw Catherine Tan y Capel. BW 2 pm i 6. Daniel wedi mynd a’r gwyddau i’r dre. Anfon arian am y llyfrau misol.

Iau 20 – Yn Bryn Misar. BW 2 pm i 6.

Gwener 21 – Yn Meillionydd yn gorffen rhoi cribteils. Gwydd o Rhiwlas 7/-.

Sadwrn 22 – Pawb yn mynd i’r dre heddiw. Angladd Catherine Jones yn Nebo. Cael 10/- gan Ty Croes Mawr.

Sul 22 – Hopwood am 2.

Llun 24 – Yn Bryn Misar yn gorffen y draen.

Mawrth 25 – BW 2 pm i 6.

Mercher 26 – BW 6 am i 10.

Iau 27 – Buwch Daniel yn dod a llo. BW 2 am i 6. Yn Bryn Teg.

Gwener 28 – BW 2 am i 6. Yn Bryn Teg ar y gegin. Arian Bryn Teg £2/2/0d.

Sadwrn 29 – Yn Bryn Teg ar y gegin. BS 10 pm i 2.

Sul 30 – GT Roberts Botwnnog am 2 a Hopwood am 6. BW 10 pm i 2 am.

Llun 31 – Yn Bryn Teg ar y gegin. BW 10 pm i 2 am 1935.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com