"Clasur o Lŷn"

Bob hyn a hyn mi ddown ar draws lluniau arbenig o dda o Lŷn ai phobol, maent yn amrywio o luniau teulu, golygfeydd, pentrefydd ac amaeth, ac mi fyddwn yn arddangos y goreuon ar y dudalen yma.

 

 

"Llanllawen Fawr, Uwchmynydd"

Gan F H May.

Roedd F H May, Gwyddel yn byw ym Mhwllheli, yn un or ffotograffwyr gorau a welodd Cymru erioed. Teithiau drwy Lŷn, gan dynnu delweddau ymhob ardal, heb os nac onibai yr oedd yn arloeswr yn ei ddydd. Mae'r llun yma o deulu Robert Owen, Llanllawen Fawr Uwchmynydd, yn gampwaith o lun.

~~~~~~~

 

 

"Nefyn 1913"

Gan F H May

~~~~~~~

"Ann Jones a Lily Crosby ar draeth Nefyn"

~~~~~~~

"Y Daniel ym Mhorthdinllaen"

~~~~~~~

"Porthdinllaen yn 1893"

~~~~~~~~

"Harbwr Pwllheli"

Un o'r lluniau goreu i mi ei weld, mae ei ansawdd yn wych.

~~~~~~~~

Os oes gennych chi ddelwedd glasurol o'r gorffenol, fydde chi yn fodlon ei fenthyg i ni?, er mwyn ei gynnwys yma. Diolch yn Fawr. Ffon 01758 780209.
 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com