"Regatta Aberdaron"

******

Fe wawriodd dydd Regatta

Yn braf, a brisin iach,

‘Roedd hwn yn ddydd ardderchog

I wneud Regatta bach.

 ******

Daeth yr holl gychod allan

O’r Borth dan hwyliau mawr'

Pob un ond cwch Llyshyfryd

A gafodd gam go fawr.

****** 

‘Roedd un “Outsider” yno

Sef William Jones Safn Pant,

Fe rigiodd yntau’r Menna

Am gwpan hardd Durant.

 ******

Daeth pawb yn nes i’w gilydd

I gychwyn ar y ras,

Y Bwgan, Don a Betty

I hwylio’r cefnfor glas.

 ******

Y Laura, Cadlan, Mandy,

A Nellie ddaeth o Rhiw,

Ond Wil aeth i Landdona

Nid oedd yn ddigon triw.

****** 

Daeth Cadlan, cwch ‘rhen Eddie

Yn gyntaf yn y ras,

Er fod ‘rhen Domi Gwelfor

Yn gwasgu arno’n gas.

 ******

‘Roedd Eddie ar ben Rodyn

A gwên oedd ar ei rudd,

Wrth weld ei gwch yn symud

Ac yna’n cario’r dydd.

 ******

A Lena yn y fflagship

Yn gweiddi hip hwre,

Twm Gladstone tn cael trafferth

I’w chadw yn ei lle.

 ******

Daeth Vaughan i fewn yn drydydd

Gan drechu Huw a Twm,

Mae’n rhaid fod pwysau’r hogia

Yn gwneud y cwch yn drwm.

 ******

Mae cwpan ‘nawr gan Eddie

Ac un gan Evan John,

Gobeithio’r flwyddyn nesaf

Ceiff Vaughan un gyda Don.

 ******

Cyn i mi ‘nawr derfynu

Rhaid son am Thomas Glyn,

A hoffwn roi ei gwpan

I’r Bwgan du a gwyn.

******* 

                                            Meg Williams, Bryngoronwy.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com