Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1940"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Llun 1 – 4 – BW 12 i 4pm a 4am i 8.

Gwener 5 -  Ocsiwn Ty Fry, gwerthu’r gwellt a’r gwair a gosod y tir. BW 12 i 4 pm.

Sadwrn 6 – BW 4am i 6.

Sul 7 -  Y gweinidog am 2, Cyfarfod gweddi am 6. BW 8 pm i 12.

Llun 8 – Arian watiad £1/18/0d. BW 8 pm i 12.

Mawrth 9 – BW 4 pm i 8.

Mercher 10 – Nel yn mynd i’r dref. BW 12 i 4 pm.

Iau 11 – Talu £1/6/0d i R Jones Lon Las am y glo wrth lidiart Tan Ffordd. BW 12 i 4 pm.

Gwener 12 -  Sam yn mynd i Abersoch. Arian watiad £1/14/0d. BW 12 i 4 am.

Sadwrn 13 – BW 8pm i 12.

Sul 14 – Hughes Rhiw am 2 a 6. BW 8 am i 12 a 12 i 4 am.

Llun 15 – Talu 13/- i R Jones Lon Las am Indian meal. BW 12 i 4pm.

Mawrth 16 – Bwrrw eira, rhewi yn galed. BW 4 am i 8 a 12 i 4 am.

Mercher 17 – Dwr wedi rhewi yn y ty. BW 8pm i 12.

Iau 18 – Pensiwn £1/10/0d. BW 12 i 4pm.

Gwener 19 – Bwrrw eira cnwd tew pan yn mynd i cwt watiad at 8 am i ollwng D Rowlands. BW 8 am i 12. Arian watiad £1/14/5d.

Sadwrn 20 – Eira anodd mynd lawr i gwt y watiad. Clirio eira y defaid wedi eu claddu.  Yr haul yn cyffwrdd y mynydd 4.30 pm edrych pa mor uchel fydd o ar Chwefror 20. BW 4 am i 8.

Sul 21 -  Eira cnwd tew, dim yn toddi, mae yn ddrwg ar y defaid. BW 12 i 4 pm.

Llun 22 – BW 4 am i 8 a 8pm i 12.

Mawrth 23 -  25 – BW 4 am i 12 a 4 pm i 8.

Gwener 26 – Glaw trwm. BW 12 i 4 am.

Sadwrn 27 – Llythyr oddiwrth Sam o Gaernarfon. Arian watiad £2/3/5d. Glaw trwm o’r dwyrain BW 4 pm i 8.

Sul 28 – Yr ail weinidog am 2 a 6. BW 8 am i 12 a 12 i 4 am.

Llun 29 – BW 4 pm i 8.

Mawrth 30 -  BW 4 am i 8. Cael gair ar y phone o Fangor yn dweud fod Jane Bach wedi marw ar ol llosgi yn Meillionydd Mawr. BW 4 pm i 8.

Mercher 31 – BW 8 am i 12 a 8 pm i 12.

 

Chwefror.

Iau 1 – BW 8 am i 12.

Gwener 2 – Angladd Jane Bach Ty Rhyd, losgodd yn Meillionydd Mawr. Yr haul yn mynd i gysgod y mynydd 4.38 pm ar yr ail ddydd o Chwefror.

Sadwrn 3 – Arian watiad £2/5/0d. Eisiau anfon i Williams America. BW 4 am i 8.

Sul 4 -  EO Lloyd am 2. BW 8 am i 12 a 4pm i 8, niwl tew yn Bytilith.

Llun 5 – Prynu tri ffioled o geirch i’r ieir yn Ty Croes Bach. BW 4 am i 8 a 4pm i 8.

Mawrth 6 – BW 8 am i 12 a 12 i 4 am.

Mercher 7 – BW 12 i 4 (niwl tew) a 12 i 4 am.

Iau 8 – BW 4 i 8 pm a 12 i 4 am.

Gwener 9 – Arian watiad £2/14/0d. BW 4 am i 8 a 4 pm i 8.

Sadwrn 10 – BW 4 am i 8. a 4 pm i 8.

Sul 11 – Bwrrw eira. BW 4 am i 8 a 4 pm i 8.

Llun 12 – Sadwrn 17 – BW 4 am i 8 a 4 pm i 8.

Sul 18 – Eira bore heddiw. BW 12 i 4 am.

Llun 19 – Nol hanner telaid o geirch o Ysgo i’r ieir. DO a’r Inspector yma ( DO = Director of Operations). BW 4 pm i 8 niwl tew.

Mawrth 20 – Gwener 23 – BW 8 am i 12 a 4 pm i 8.

Sadwrn 24 – Gwerthu y cwch melyn i Thomas i fynd i Enlli. BW 4 am i 8 a 4 pm i 8.

Sul 25 – Bore Sul braf rhoi cloc awr ymlaen. Y gweinidog am 2 a 6. BW 8 pm i 12.

Llun 26 – BW 8 am i 12.

Mawrth 27 – Anfon llythyr i John Williams, fu yma yn Lay Agent, i’r America BW 4 am i 8 a 8 pm i 12, John yn methu mynd i wneud am fod dafad yn methu dod ag oen yn Tyn Castell.

Mercher 28 – BW 12 i 4 pm.

Iau 29 -  BW 8am i 12.

 

Mawrth

Gwener 1 – BW 4 am i 8. Arian watiad £2/5/0d. Rhew caled o’r NE.

Sadwrn 2 – BW 4 am i 8. Cant i’r ieir o’r Eifion wedi talu 18/- i Mrs Thomas.

Sul 3 – 5 – BW 8pm i 12 a 12 i 4 am.

Mercher 6 – Yr haul yn mynd o’r golwg ar ben y mynydd 6.20pm.

Iau 7 – 9 – BW 12 i 4 pm.

Sul 10 – Adref dan annwyd heddiw. Griffith T Roberts, Morfa yn Pisgah am 6.

Llun 11 – BW 4 pm i 8 niwl tew.

Mawrth 12 – BW 8 am i 12 (niwl wedi clirio) Niwl a glaw mawr eto pnawn. Anfon arian y llyfrau misol 10/10d.

Mercher 13 – 14 – BW 12 i 4 am.

Gwener 15 – Marw Mary Talafon. BW 4 pm i 8.  Yr haul yn mynd lawr 6.35 pm.

Sadwrn 16 -  Arian watiad £2/5/0d. BW 12 i 4 pm.

Sul 17 – Eurig Jones, Bangor o Cricieth gynt. Testun ei bregeth ‘Ni fydd nos yno’. Niwl a glaw trwy’r dydd. BW 4 am i 8.

Llun 18 – BW 8 am i 12. Niwl heddiw.

Mawrth 19 – BW 8 am i 12. Daniel yn dod i ddweud fod William yr Eifion wedi marw. Angladd Mary Talafon. BW 12 i 4 am.

Mercher 20 –  BW 12 i 4 am.

Iau 21 -  DO yn y Rocket House. Owen Owens yn dweud fod Mari Ffor wedi marw. Niwl a glaw bob dydd.

Gwener 22 – Angladd W J Thomas, Yr Eifion am 12. Arian watiad £1/11/6d. BW 12 i 4 am.

Sadwrn 23 – Angladd Mari Ffor yn Nebo. BW 12 i 4 pm.

Sul 24 -  Brawd Eurig Cricieth am 2 a 6. Yr haul yn mynd o’r golwg 6.35 pm. BW 4 am i 8 a 4pm i 8.

Llun 25 – Daniel yn mynd a’r dynewad i Congol. BW 4 am i 8 a 12 i 4 am.

Mawrth 26 – Edgar dan y frech goch. BW 4 pm i 8.

 **********

Dyma ‘r olaf mae Griffith Thomas yn nodi yn ei ddyddiadur, mae’n cael ei gymeryd yn wael yn y cwt watiad Bytilith,  ac mi fu raid i un o’r dynion ei nol i fyny oddyno. Mewn dau ddiwrnod mae Griffith Thomas wedi marw adref yn ei gwsg.

 

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com