Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1938"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Sadwrn 1 – Talu £2/12/0d am y llwch yn Aberdaron.

Sul 2 -  Glanfab Jones Bangor am 2.

Llun 3 -  R Hughes Aberffraw nos lun.

Mawrth 4 – Palu y fordor yn Ael Bryn.

Mercher 5 – Yn Pwll Melyn. Marw Joseff Jones y Pregethwr a newydd am farw Thomas y Waen.

Iau 6 – Hanner yn Pwll Melyn. Arian watiad £1/16/0d. Talu 9/- am y clagwydd. BW 8 pm i 12.

Gwener 7 – Yn Pwll Melyn yn gorffen bargod y ty. Derbyn 5/-. Anfon arian degwm 15/-. BW 8 pm i 12.

Sadwrn 8 – Yn Berch heddiw yn edrych am Thomas. Angladd Joseff Jones y Pregethwr  yn cychwyn o Bwllheli.

Sul 9 – BW 6 am i 10.

Llun 10 – BW 6 am i 10.

Mawrth 11 – Yn Ty Croes Bach yn gwneud drws cefn y sgubor. BW 10 pm i 2 am.

Mercher 12 – Yn Glwyd yn trwsio llidiart. BW 12 i 4 am.

Iau 13 -   Gosod pobty yn Mindon. RH Thomas yn anfon o’r dre i Rhiwlas fod Thomas fy mrawd wedi marw. BW 8 pm i 12.

Gwener 14 – BW 4 pm i 8. Newydd am farw hogyn Talcen Foel gyfarfu a damwain ar ei feic ar bont Bodernabwy.

Sadwrn 15 – BW 12 i 4 am. Gwynt mawr. Llanw yn mynd trwy Aberdaron.

Sul 16 -  Sul glawog. BW 12 i 4 am.

Llun 17 – Angladd Thomas fy mrawd yn y Berch yn 74 oed.

Mawrth 18 – BW 4 am i 8. Yn fy ngwely pnawn.

Mercher 19 – Angladd Robert Hughes Pengroeslon. BW 12 i 4 am.

Iau 20 – Wyau 5/4d. Lladd oen yn Congol. BW 8 pm i 12.

Gwener 21 – Talu am 2 gant i’r ieir 18/-. Arian watiad £2/5/0d.

Sadwrn 22 – 2 gant i’r ieir. BW 10pm i 2 am.

Sul 23 -  R Hughes yn Pisgah am 2.

Llun 24 – BW 2 pm i 6. Rhoi bateri newydd yn y look out hut.

Mawrth 25 – BW 6 am i 10. Bore mawr gwynt a glaw. Wyau 2/8d Arain watiad 18/-.

Mercher 26 - Talu 18/- am gorn i’r ieir.

Iau 27 – BW 2 am i 6. Palu yr ardd yn Tan Ffordd.

Gwener 28 – Talu £4/5/0d i Morris Roberts am y dreth. BW 6 pm i 10.

Sadwrn 29 – BW 10 am i 2 pm. 5 dwsin o wyau i Siop Newydd

Sul 30 – BW 10 pm i 2am.

Llun 31 – 10cwt o lo o Talafon.

Chwefror

Mawrth 1 – Wyau i Siop Newydd 4 dwsin 5/4d. BW 10 pm i 2 am.

Mercher 2 – BW 6pm i 10.

Iau 3 – Efo’r Doctor heddiw. BW 6pm i 10.

Gwener 4 – 3 dwsin o wyau. BW 2 pm i 6. Arian watiad £3/12/0d.

Sadwrn 5 – BW 6am i 10. Cael potelad gan y Doctor. 9/7d am yr wyau.

Sul 6 – Ellis O Lloyd Porthmadog am 2.

Llun 7 – Drill y gwn 5/-. 5 cant o lo gan R Jones Pwllheli 11/-.

Mawrth 8 – Yn Ty Ucha yn ...’r gwaith.

Mercher 9 – Diwrnod gwlyb.

Iau 10 – BW 3 am i 7. Wyau i Post 5 dwsin 6/9d.

Gwener 11 – Hanner yn Ty Ucha.

Sadwrn 12 – BW 6am i 10. Wyau i Siop Newydd 5 dwsin 6/8d.

Sul 13 – BW 8 i 10pm.

Llun 14 – Rhoi £1 i Richard Lon Las i ddod a wier o dre. BW 6pm i 10.

Mawrth 15 – Wyau i’r Siop 4 dwsin 5/4d. Llwytho rwdins o Ysgo. BW 6 am i 10.

Mercher 16 -  Daniel yn mynd i dynnu oen i Penrhyn Mawr. BW 6pm i 10.

Iau 17 – Mary Hughes yn symud o Conion Ucha i Bryncroes. BW 2pm i 6.

Gwener 18 – BW 10 am i 2 pm. R Jones Lon Las am y wier 17/6d. Weirio pen isa’r cae nesa i Conion.

Sadwrn 19 – BW 2 am i 6. Wyau i’r siop 5 dwsin 5/10d. Fi a Edgar Morris yn mynd i’r dre.

Sul 20 – W Jones y gweinidog.

Llun 21 – Gorffen palu yr ardd yn Tan Ffordd. Arian watiad £3/7/6d.

Mawrth 22 – Yn Ty Ucha heddiw.

Mercher 23 – Diwrnod oer.

Iau 24 – Diwrnod yn Conion Ganol. Wyau i Siop Newydd 5 dwsin 5/9d.

Gwener 25 – Yn Conion Ganol.

Sadwrn 26 – BW 2am i 6. Wyau i Siop Newydd.

Sul 27 -  Alun Roberts. Sul glawog. Cynnal ysgol Alun Roberts yn holi.

Llun 28 – Cant i’r ieir gan DR. Wyau i Siop Newydd 5/5d. BW 2 pm i 6.

Mawrth.

Mawrth 1 – Yn Conion Ganol. Torri fy ngwallt.

Mercher 2 – Yn Conion Ganol.

Iau 3 – Hanner yn Conion Ganol. Talu am 2 gant o gorn. BW 10 pm i 2am.

Gwener 4 – Yn Conion Ganol. Marw Thomas y crydd Sarn, mab Hwmffra crydd Aberdaron.

Sadwrn 5 – Yn Conion Ganol.

Sul 6 – Jones y gweinidog am 2.

Llun 7 – Yn Conion Ganol.

Mawrth 8 – Yn Conion Ganol. Talu am y glo i R Jones Lon Las. Plannu tatws yn y clwt isa.

Mercher 9 – Yn Conion Ganol. Arian watiad £1/2/6d. Angladd Thomas Mab Hwmffra y crydd Aberdaron. Angladd John Ty Cerrig gynt o Tir Hobed.

Iau 10 – Yn Conion Ganol. D Rowlands yn gwerthu y fuwch froc yn sale y Sarn £23. BW 10 pm i 2 am.

Gwener 11 – Hanner yn Conion Ganol.

Sadwrn 12 – Yn Pwllheli heddiw, fi Ici a Leila. Talu am y coed.

Sul 13 -  Trefor Jones Cricieth am 2 a 6.

Llun 14 – Wyau i Siop Newydd 9/4d. Trwsio cwt Penmynydd i ferchaid Penrogo.

Mawrth 15 – BW 2am i 6. Plannu tatws yn y clwt o dan y gegin. Dod a’r ddafad o Tan Ffordd i Gimla i edrych gymera hi yr oen.

Mercher 16 – BW 2am i 6. Talu 4/6d i Ianto.

Iau 17 – BW 2am i 6. Derbyn rhent Bryn Awel £1/10/0d. Drill y watchers. Anfon 15/- am y llyfrau misol. Wyau i’r post 4/4d.

Gwener 18 – BW 4am i 8. Yn Cadwgan yn gwneud lle y lloiau yn fwy.

Sadwrn 19 – BW 4 am i 6. Wyau i’r siop. Wyau dan yr wydd bach yn Congol.

Sul 20 – Hughes am 2. BW 4 pm i 8.

Llun 21 – Hanner yn Conion Ganol. Wyau i siop newydd 4/4d.

Mawrth 22 – Symud tacla ras cwn o Groeslon o Ty Lon. Hanner pnawn yn Conion Ganol.

Mercher 23 – Yn Ty Ucha. Cant o gorn i’r ieir.

Iau 24 – Wyau o Fryngoleu Bach o dan iar yn Tan Ffordd.

Gwener 25 – Bwrrw glaw dod yn braf yn pnawn. Wyau i’r siop 4/3d. BW 1.30 pm i 5.30. Cyfarfod Pencaerau.

Sadwrn 26 – BW 6am i 10. Hanner yn palu’r ardd yn Cadwgan.

Sul 27 – Alun Roberts am 2. BW 6am i 10.

Llun 28 – Diwrnod yn Conion Ganol gwneud y drws a’i osod o’r llawr i’r gegin.

Mawrth 29 – Diwrnod yn Conion Ganol yn gwneud drws y WC a’i osod.

Mercher 30 – Hanner yn Conion Ganol yn rhoi ffram i ddrws y gegin a cau o’i gwmpas.. Wyau dan iar Tan Ffordd.

Iau 31 – Diwrnod yn Cadwgan yn plannu yr ardd.

Ebrill.

Gwener 1 – BW 12 i 4 am. Derbyn 2/6d gan DR am fesur y rhaffa LSA. Plannu tatws yn Tan Ffordd. Wyau i’r siop 5 dwsin 3/7d.

Sadwrn 2 – Gorffen plannu gardd Tan Ffordd. Rhychu yn cae Cadwgan. BW 7 pm i 11.

Sul 3 – BW 3pm

Llun 4 -  William Clwt y Bont a’r wraig yma. Arian watch £2/12/6d. Talu am 2 gant o gorn 18/6d.

Mawrth 5 – Ύ Yn Conion Ganol yn plastro a rhoi coed rownd y drws.

Mercher 6 -  Willie Clwt y Bont yn mynd adref. Nel wedi mynd i Bwllheli. Plannu tatws yn Gimla.

Iau 7 -  Diwrnod yn Conion Ganol yn plastro ty bach.

Gwener 8 – Diwrnod yn y Trip ar y simdde.

Sadwrn 9 – Yn Trip ar y simdde.

Sul 10 –

Llun 11 – Yn Cadwgan yn plannu tatws.

Mawrth 12 –

Mercher 13 – Plastro ty bach a plannu tatws yn Conion Ganol.

Iau 14 – Yn Conion Ganol plastro pared a trwsio y gratia. Drill bach.

Gwener 15 –

Sadwrn 16 -  Yn angladd Harry Brynchwilog heddiw yn Llanor. BW 8 pm i 12. Marw Dic druan ar 17, 1937.  Talu am y garreg 16, 1938.

Llun 18 -  WJ Jones y gweinidog.

Mawrth 19 – Rhew caled bore heddiw. Yn Uwchmynydd heddiw.

Mercher 20 – Yn Tyn Gamfa yn rhoi gwydr yn to cwt.

Iau 21 – Yn Trip yn gorffen y simdde, talu 7/-. Drwg ar y defaid dim glaw.

Gwener 22 – Yn Conion Ganol gosod cliciad drws a dechrau efo peipiau.

Sadwrn 23 – Yn Conion Ganol codi y ddau billar brics. Laura a’r plant yn mynd adref. Wyau dan iar Tan Ffordd.

Sul 24 – Glyn Roberts am 2.

Llun 25 – Yn Ty Canol Pencaerau yn ail osod y pobty.

Mawrth 26 – Yn Conion Ganol. Marw Ann Rhydbengan Bach.

Mercher 27 – Sych dim glaw, heb fwrrw o gwbwl yn April.

Iau 28 – Gwynt caled o’r dwyrain.

Gwener 29 -  Yn yr Eifion yn trwsio drws y gegin. Talu £1/9/0d am gorn i’r ieir.

Sadwrn 30 -

Mai.

Sul 1 – Hughes Rhiw am 2 a 6.

Llun 2 – Hynod sych.

Mawrth 3 –

Mercher 4 – Tywydd hynnod sych a gwynt o’r dwyrain.

Iau 5 – Pwyllgor heno.

Gwener 6 – Oer a sych heddiw.

Sadwrn 7 –

Sul 8 –

Llun 9 -  Heur ar y rhiniog yn Ty Ucha. Diwrnod yn Ty Ucha i Keatings.

Mawrth 10 -  Yn Conion Ganol yn rhoi y beipen blwm.

Mercher 11 -  Adref yn palu tatws. D O (Director of Operations) yn galw yn Bytilith 1.30 am. BW 10 pm i 2 am.

Iau 12 – Bwrrw yn dda bore heddiw. BW 6 pm i 10.

Gwener 13 – BW 10 am i 2 pm. Ffair glanmai. Marw Robert Owen Tan Rardd yn 38 oed.

Sadwrn 14 – BW 2 am i 6. Bwrrw glaw cawod drom am 8 .BW 6pm i 10.

Sul 15 – BW 2pm i 6.

Llun 16 -  Anfon i Mr O E Pugh, New Terrace, Pwllheli, yng nghylch cyfarfod ysgol (sul).

Mawrth 17 -  Gaddo mynd i Ty Croes Bach. Marw Eliza, Siop Newydd. Angladd Robert Owen, Tan Rardd o Llithfaen.

Mercher 18 – Corn i’r ieir o’r Eifion, dau gant.

Iau 19 –

Gwener 20 – Angladd Elisabeth, Siop Newydd, 82 oed.

Sadwrn 21 – Fi, Leila ac Edgar yn y Gymanfa yn Pwllheli.

Sul 22 -  R Hughes am 2. Hughes efo wireless yn capel am 8pm Tegla yn rhoi hanes John Wesla.

Llun 23 – Niwl tamplyd. Drill y gwn.

Mawrth 24 – Iar ddu i ddeor. Gorffen Ty Croes Bach. BW 12 i 4pm.

Mercher 25 – Nel a Ici wedi mynd i’r dre o flaen y doctor.

 Iau 26 - Iar wen Ty Canol i ddeor yn yr heuwal. Yn Ty Croes Bach yn gwyn galchu y bwtri. BW 11.30pm i 3.30.

Gwener 27 – Bwrrw Glaw. Corbad (?) yn mynd dros ben Rhiw.

Sadwrn 28 – Yn twtio i Keatings.

Sul 29 – W J Jones y gweinidog.

Llun 30 – BW 6am i 10. Bwrrw glaw. Eisiau llenwi y pobty i Morris.

Mawrth 31 – Tynnu tatws Ael Bryn. Bwrrw glaw. BW 7.30 i 11.30 pm.

Mehefin.

Mercher 1 – Talu £1/11/0d am gorn i’r ieir i W Thomas Eifion. Bwrrw glaw. Torri fy ngwallt yn y Rhiwlas.

Iau 2 – Bw 12 i 4am. Noson fawr gwynt a glaw o’r N E. BW 8 pm i 12. Corn i ieir Tan Ffordd.

Gwener 3 – Yn Tyn Graig gwerth 1/6d o goed i drwsio’r drysau. 9 dwsin i wyau 8/3d. Talu am garreg 7/6d.

Sadwrn 4 – Tynnu tatws.

Sul 5 – Talu 2/6d am y set..

Llun 6 – BW 8 pm i 12. Niwl, gwynt a glaw. Catherine Rowlands yn ei gwely yn sal.

Mawrth 7 – BW 4 am i 8. Niwl, gwynt a glaw. BW 8pm i 12.

Mercher 8 – BW 12 i 4pm.

Iau 9 – BW 12 i 4 am a 8pm i 12.

Gwener 10 – Wyau i Mrs Kwaek (Quaeck?) Corn i’r ieir o Bwlchgarreg.

Sadwrn 11 – Mynd a’r fuwch at y tarw efo D R. Corn i’r ieir o’r Eifion.

Sul 12 –

Llun 13 – Paentio pen llofft fawr Ael Bryn.

Mawrth 14 – Niwl tamp o’r gogledd. Arian BW £1/7/0d.

Mercher 15 – Yn Pwllheli heddiw yn prynu stof i osod yn y gegin.

Iau 16 –  Yn Tyn Gamfa yn gwneud cilia yn ffrynt y ty.

 Gwener 17 -  Rhoi pot ar gorn Bwlchgarreg. Nel a Mary Cerreg Lefain wedi mynd i Uwchmynydd.

Sadwrn 18 – Dechrau yn Bwlchgarreg, glaw yn fy stopio, efo’r syment. Anfon papur i D Parry.

Sul 19 – Mr Hughes yn pregethu am 6.

Llun 20 – Fi a Lewis yn y dre efo car Miss Hughes efo dyn tynnu planniau’r hall. Ail osod pobty Bryn Difyr.

Mawrth 21 – BW 12 i 4pm. Cant i ieir Ael Bryn.

Mercher 22 – Talu 19/- am gorn i’r ieir. BW 12 i 4pm glaw a niwl.

Iau 23 – BW 12 i 4 pm.

Gwener 24 – BW 12 i 4pm. D Rowlands yn dweud ar y ffon i Bytilith fod Sydna Penbryn Bach wedi marw. Cyfarfod gan y plant yn yr ysgol.

Sadwrn 25 – Cant i ieir Tan Ffordd. 5 dwsin o wyau i’r siop 5/-. BW 4 am i 8.

Sul 26 – Jones y gweinidog am 2.

Llun 27 -  BW 3am i 7. Angladd Sydna Penbryn Bach.BW 11pm i 3 am.

Mawrth 28 – Pawb wedi mynd am drip i’r Rhyl. Glaw a storm drwy’r dydd. BW 11pm.

Mercher 29 – Yn Ffair Cricieth. Prynu sgidia gan Watcyn. BW 11 pm i 3am.

Iau 30 –

Gorffenaf.

Gwener 1 – Gosod y stof yma heddiw.

Sadwrn 2 – Rhoi paent dwr i’r gegin. Nel a Ici wedi mynd i dre efo bws 6pm.

Sul 3 – Roberts Cricieth. BW 4pm i 8.

Llun 4 – Dechrau ar y gwair.

Mawrth 5 –

Mercher 6 – Yn Pwllheli dim newydd gan Mrs Griffith. Arian watiad £2/9/6d.

Iau 7 – Glaw o’r dwyrain. Daniel Rowlands yn dechrau watch 7 am. Anfon y degwm 5/1d.

Gwener 8 – Wyau dan yr iar yn y trwnc(?). Rhoi llechi ar ben Ael Bryn. Gwerthu 7 oen i Owen Plas am £4/18s. BW 110 pm i 2 am.

Sadwrn 9 – Ici a John Seaview yn mynd i’r dre. Cau o dan y stof yn Ael Bryn. Corn i’r ieir gan DR. Wyau i’r siop 3 dwsin 4/-.

Sul 10 – Neb yn capel glaw trwm drwy’r dydd. BW 10 am y teliffon ddim yn gweithio.

Llun 11 – BW 2 am i 6. Yn Pwllheli yn newid chek yr wyn a un am weithio yn Conion Ganol. BW 10pm i 2am.

Mawrth 12 – Danfon yr wyn i Talafon. Arian watiad 18/-.

Mercher 13 – Gorffen y WC yn Bryn Difyr. Myndylu darn o gae o flaen yr Eifion ar ol te. Angladd Lowri Grepach. Iar ddu i ddeor.

Iau 14 – BW 4 am i 8. Niwl a glaw trwm.

Gwener 15 – Yn Tyn Graig.

Sadwrn 16 – Cario lleiniau Penponcyn. Jorgan a’r genod yn dod yma.

Sul 17 -  Yn Dublin heddiw.

Llun 18 –

Mawrth 19 – Niwl. BW 8 pm i 12.

Mercher 20 – Niwl. Wyau 1/5d.

Iau 21 – Braf. Cario yn Bwlchgarreg.

Gwener 22 – Cael y gwair yn Bwlchgarreg.

Sadwrn 23 – Drill y wip 5/-.

Sul 24 – William Jones am 2.

Llun 25 – Yn Ty Croes yn gosod y pobty. Pwyllgor Jorgan a’r hogan yn canu.

Mawrth 26 -  3 cant o lo o Talafon. Nol llwyth o dywod o Aberdaron.

Mercher 27 – Dan annwyd. Glaw trwm.

Iau 28 – BW 9.30 am i 1pm. DR yn mynd a’r heffrod i sale.

Gwener 29 – BW 1.30 i 5.30. WJT yn y cwt am hanner oherwydd glaw.

Sadwrn 30 – BW 1.30am i 5.30. Mr Jorgan a’r ddwy ferch fach yn mynd i ffwrdd. BW 9.30pm i 1.30 am. Y fuwch yn dod a llo yn Bwlchgarreg.

Sul 31 – WJ Jones am 2.

Awst.

Llun 1 – Troi gwair yn Congol. Cant i ieir Ael Bryn.

Mawrth 2 – Troi gwair yn Congol. Glaw mawr. Am yr wyau 15/-.

Mercher 3 – Cario gwair yn Congol. Wyau yn y farchnad 1/6d y dwsin.

Iau 4 – Hanner yn Ty Rhos. Cario dau lwyth. Cant i ieir tan Ffordd.

Gwener 5 – Troi yn Conion yn y bore, fi a E Williams yn cychwyn i Tyn Rhos at Cadwgan, glaw mawr sydyn.

Sadwrn 6.

Sul 7 – Hughes Rhiw am 2.

Llun 8 –

Mawrth 9 – Cario 2 lwyth yn Conion.

Arian watiad £4/7/6d.

Mercher 10 – Mynd i Pengroeslon i nol syment efo car Conion. Mynd i Ty Rhos ar y gwair, glaw a terfysg gyda bod ni lawr. Laura a’r plant yn dod yma.

Iau 11 – BW thick fog 8.30am. DR yn mynd a’r heffar ddu i’r sale efo motor Talafon. Nel, Laura a’r plant yn mynd i Rigeta Aberdaron.

Gwener 12 – Troi a cario un llwyth yn Ty Rhos.

Sadwrn 13 – Bach a landars i Ty Ucha.

Sul 14 -  GT Roberts Congl Meinciau am 2 a 6.

Llun 15 –

Mawrth 16 – Drill bach am 10.

Mercher 17 – Cario cae llidiart gwyn Conion a torri cae croeslon.

Iau 18 – Cyfarfod pregethu Rhoshirwaen. BW 8 pm i 12.

Gwener 19 – Nel a Edgar wedi mynd i dre. Cant i’r ieir gan DR. BW 8pm i 12.

Sadwrn 20 – Sports yn cae Tyn Mynydd.

Sul 21 –

Llun 22 – Arian watiad 11/3d. Prynu oen yn Methlam .. Tyn Llyn yno efo mi yn y car.

Mawrth 23 – Niwl a glaw.

Mercher 24 – Efo DR pnawn yn tynnu to.

Iau 25 – Hanner yn Tyddyn Castell.

Gwener 26 – Yn Tyddyn Castell.

Sadwrn 27 – Efo Evan Llwynfor. Dyffi yn mynd i ffwrdd o Ael Bryn. Glaw gyda’r nos. Cant o lo o Talafon i Tan Ffordd.

Sul 28 – Evans y Rhiw am 6.

Llun 29 – Derbyn 5/- gan B Griffith.

Mawrth 30 – Troi a cario 3 llwyth yn Llwynfor.

Mercher 31 – Trwsio talcen Ty Penygroes.

Medi

Iau 1 – Cario cribynion yn Tan y Foel.

Gwener 2 – Tynnu y das wair yn Tyddyn Castell.

Sadwrn 3 – Cario cae Bwlch wrth dalcen Pengroes.

Sul 4 – W J Jones am 2 a 6. Thomas Ty Mawr yn cyfarfod a’i ddiwedd wrth Bryn Ffwg efo beic.

Llun 5 – Efo Mrs Keatings am y syment a’r tywod 1/6d a 2/6d i mi.

Mawrth 6 –

Mercher 7 -Mynd am dro i Penrhyndeudraeth a Port.

Iau 8 – Lladd oen efo DR.

Gwener 9 –  Yn 4crosses ar ben y ty, un baich o dywod.

Sadwrn 10 – Yn 4crosses eto.

Sul 11 -  Cyfarfod ysgol yma. Davies Pwllheli yn holi’r plant a Mr Evans yn holi 18 bennod Mathew yn yr hwyr. Cyfarfod reit dda.

Llun 12 – Hanner yn y 4.

Mawrth 13 – Hanner yn 4crosses. Efo DR yn tynnu cwt y cwch yn Tyn Borth. £1/0/0d am yr wyau.

Mercher 14 – Hanner  yn 4crosses. Talu 17/- am gorn yn yr Eifion.

Iau 15 -  Ύ yn 4 crosses. Dwy o ferchaid modryb Sara yma efo Ann Tyn llyn. Cario dau lwyth o wair yn Llwynfor.

Gwener 16 – Hanner yn gorffen yn 4crosses. Boys yn paentio. BW 12 i 4pm.

Sadwrn 17 – Bore hegar gwynt a glaw. BW 4pm i 8.

Sul 18 – Hughes am 2 a 6. BW 8 am i 12.

Llun 19 -  Yn Rhiwlas yn yr eil yn stopio iddi ollwng. Derbyn rhent Bryn Awel £1/10/0d. Newydd am farw John Plas ym Mhenllech yn Bangor.

Mawrth 20 – Yn Rhiwlas yn gorffen yr eil. Derbyn £1/0/0d gan Mary 4 am drwsio. Arian wyau £1/0/0d.

Mercher 21 – Yn Tyddyn Castell.

Iau 22 – Hanner yn Tyddyn Castell. Cario sgloffion i ben y das. Mynd i Bytilith at 3pm dan 7.

Gwener 23 – BW 3am i 7. Arian watiad £1/2/6d. Talu 14/- am gant o gorn i’r ieir o’r £1/2/6d.

Sadwrn 24 -  W J Thomas (Eifion) wedi talu 5/- am gap i’r ferlan. BW 3am i 7. Angladd John gwr Ann Cae Hen, roedd yn byw yn Plas ym Mhenllech.

Sul 25 -  W J Jones y gweinidog am 2.

Llun 26 – Diwrnod yn Tyddyn Morthwyl. Newydd am farw Ellen chwaer John Roberts Tyn Llidiart, yn Bethel.

Mawrth 27 – Yn Tyddyn Castell. Arian wyau 15/-.

Mercher 28 – Yn Tyddn Castell. Mynd i Plas efo Keatings gyda’r nos.

Iau 29 – Yn y Trip. Talu 2/6d.

Gwener 30 – Yn Ty Croes Mawr gwerth 1/- o syment a 6d o dywod i O Owens.

Hydref

Sadwrn 1 – Yn Ty Croes Mawr.

Sul 2 – BW 6am i 10. Mynd at Hirdrwyn mewn amheuaeth mai cwch oedd yn nofio. BW 10pm i 2am.

Llun 3 -  Hanner yn Ty Croes Mawr. Gwynt a glaw. BW 6pm i 10.

Mawrth 4 -  Ty gwair Tan Ffordd wedi ei daflu gan y gwynt, ac amryw o dai wedi torri. BW 10 am i 2pm.

Mercher 5 – Bwrrw eira 6.30 am. Arian wyau 12/4d.

Iau 6 – BW 2am i 6.

Gwener 7 – BW 2 am i 6.

Sadwrn 8 – BW 2 am i 6. Hanner tunnell o lo gan  R Jones Cadwgan. Hanner tunnell gan John Williams Talafon. Wedi talu i’r ddau £3/0/0d.

Sul 9 – Glyn Roberts am 2. BW 2 am i 6. BW 10pm i 2 am.

Llun 10 – Dafad yn cymeryd myharen. Gorffen tynnu tatws Ael Bryn. BW 6 pm i 10.

Mawrth 11 – Hel tatws Ael Bryn bore. Dwy long awyr yn rhedeg i’w gilydd uwchben Trefollwyn, tri yn cael eu lladd. BW 2 pm i 6. Arian wyau 4/4d.

Mercher 12 -  BW 10 am i 2 pm. Glaw trwm.

Iau 13 – Gwerthu dau geiliog un i’r Trip a Bryn Hyfryd 4/8d. Ocsiwn Tyn Parc. Marw gwraig Tyn Mynydd. BW 6 pm i 10.

Gwener 14 – Ocsiwn yn Llawenan. Talu £2/3/9d am gorn i’r ieir. BW 2 pm i 6. Cael llythyr o Safn Pant yng nghylch Penbwlch.

Sadwrn 15 – BW 6 am i 10. Angladd Catherine Williams Tyn Mynydd yn Nebo.

Sul 16 – R Hughes Rhiw am 2 a 6. Te yn Noddfa. BW 6 am i 10.

Llun 17 – BW 2 am i 6. Dydd Diolch heddiw.BW 5 pm i 9. Arian watch £3/3/0d.

Mawrth 18 -  Efo Lida ar aden y ty W.O. Dafad yn cymeryd myharen, tair wedi cymeryd o’i blaen. BW 10 pm i 2 am.

Mercher 19 -  Eifion wedi mynd i dre wedi colli stem.

Iau 20 – Marw Anne Thomas, Eifion. Hanner yn Ty Croes Mawr fi a O Owens.

Gwener 21 – Yn Cadwgan a Ty Croes.

Sadwrn 22 – Yn Pwllheli efo Ici a Edgar yn prynu sgidia gwisgo.

Sul 23 – Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.

Llun 24 – Yn angladd Ann Thomas yr Eifion.

Mawrth 25 – Glaw drwy’r dydd. Arian watiad 9/-.

Mercher 26 – BW 4 am i 8. Stopio 8 Daniel yn mynd i’r dre a finnau yn ail osod y pobty yn Rhiwlas. Cadw watch am 4 pm i WTJ (Eifion).

Iau 27 – BW 4 am i 8. Derbyn £2 gan Mr Owen am weithio yn Tyn Graig.

Gwener 28 – BW 12 i 4 am.

Sadwrn 29 – Yn Tyddyn Morthwyl yn trwsio cefn y ty. Syment at y gwaith 2/6d.

Sul 30 – Jones y gweinidog am 2.

Llun 31 – Talu 17/6d am gorn i WJT. Drill y gwn 5 pm 5/-.

Tachwedd

Mawrth 1 – BW 4 am i 8. Yn Rocket House yn sychu y rhaffau a glanhau.

Mercher 2 – BW 12 i 4 am. Cant i’r ieir gan DR. Yn Rocket House yn gorffen efo’r rhaffau. BW 8 pm i 12.

Iau 3 – BW 12 i 4 pm. Sel yn Sarn R Jones wedi mynd yno.

Gwener 4 – BW 4 pm i 8. Gorffen yn y Rocket House. BW 12 i 4 am.

Sadwrn 5 – BW 12 i 4 am.

Sul 6 -  Hughes y Rhiw am 2. BW 8 i 12pm.

Llun 7 – Diffyg cyflawn ar y lleuad dechrau chwarter i ddeg. BW 4 am i 8. Arian watiad £1/2/6d.

Mawrth 8 – BW 12 i 4 pm.

Mercher 9 – BW 12 i 4 pm Y Florence Cook yn mynd am y gogledd. Dyrnu yn Conion.

Iau 10 – Pensiwn £1/10/0d. Martha yn symud o Syntyr i Sgubor Isa. BW 8pm i 12.

Gwener 11 – BW 8am i 12. Ffair glangaeaf heddiw. Arian watiad £2/14/0d.

Sadwrn 12 – BW 4 am i 8. Glaw trwm heddiw.

Sul 13 – BW 12 i 4 am a 8 pm i 12.

Llun 14 –

Mawrth 15 – Hanner yn Ty Croes fi a Owens.

Mercher 16 – Bwrrw glaw. Arian watiad 18/-.

Iau 17 – Bwrrw glaw trwm. DR yn mynd a’r heifer i’r sel.

Gwener 18 – Nol y ddafad oedd wedi dengid o Parciau Bodwyddog. BW 6pm i 10. Glaw wrth fynd lawr.

Sadwrn 19 -  Llythyr o Ty Mawr Llanfrothen Robert Griffith isio gwartheg. BW 2 pm i 6.

Sul 20 – Alun Roberts am 2.

Llun 21 – Gosod pobty Bryngoleu Bach, talu 3/- am y grat 3/6d i finnau.

Mawrth 22 – Drill watchers 10 am 2/8d.

Mercher 23 – Gwynt mawr o’r SE glaw. DR i ddechrau am 5 am y gwynt yn troi i’r WNW. BW 9pm i 1 am.

Iau 24 – Tynnu rhes datws yn Llwynfor, dau fagiad.

Gwener 25 – Anfon llythyr i Ty Mawr Llanfrothen. BW 5pm i 9.

Sadwrn 26 – BW 1 pm i 6.

Sul 27 – Hughes am 2 a 6. Sul gwyntog a glawog neb yn y capel. BW 9pm i 1am.

Llun 28 – Efo’r doctor yn y post. BW 5 pm i 9.

Mawrth 29 – Dafad wen yn cymeryd myharen.

Mercher 30 – Arian watiad £2/9/6d.

Rhagfyr

Iau 1 – BW 6 am i 10.

Gwener 2 – BW 6am i 10. Hanner yn Penbwlch. Syment 1/-.

Sadwrn 3 -  BW 2 am i 6. Sam yn symud o Abersoch i Gimla. Hanner yn Penbwlch, syment a tywod 1/-.

Sul 4 – Rev Jones y gweinidog am 2. Sul glawog fawr yn y capel.

Llun 5 – BW 8pm i 12.

Mawrth 6. – BW 4pm i 8.

Mercher 7 – Newydd am farw Ellis Ty Rhedyn. BW 4pm i 8.

Iau 8 – Pensiwn £2. Corn i’r ieir yn Gimla. BW 12 i 4pm.

Gwener 9 – Gwynt a glaw o’r SSE. BW 12 i 4pm.

Sadwrn 10 – BW 4am i 1o. Angladd Ellis Ty Rhyd.

Sul 11 – E O Lloyd Porthmadog. BW 12 i 4am.

Llun 12 – Talu £4/12/2d o dreth i Morris Roberts. BW 8pm i 12.

Mawrth 13 – Glaw a gwynt trwm. BW 8pm i 12.

Mercher 14 – Sychu heddiw. BW 8pm i 12.

Iau 15 – Gwynt a glaw trwm trwy’r dydd. BW 4pm i 8.

Gwener 16 – BW 12 i 4pm. Derbyn 10/- gan John Pritchard am weithio yn Penbwlch.

Sadwrn 17 – Fi a Edgar yn Pwllheli.

Sul 18 – W J Jones y gweinidog. Gwynt oer.

Llun 19 – Anfon arian y llyfrau misol. BW 4 am i 8. Bore oer rhew wynt.BW 8 pm i 12.

Mawrth 20 – BW 4pm i 8.

Mercher 21 – BW 8am i 12. Dydd byrraf. DR wedi mynd i dre efo’r gwyddau. Isaac druan yn mynd allan o Blyth y tro olaf Rhagfyr 1921.

Iau 22 – Ici yn nol y clagwydd i Tyn Llyn. BW 6pm i 12.

Gwener 23 – Dadmer heddiw.. Fawr o wynt heno. BW 8pm i 12.

Sadwrn 24 –

Sul 25 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 26 – Owen Owens yn stopio am 8 finnau yn ail ddechrau 10pm. BW 10pm i 2am.

Mawrth 27 – Anfon 5/10 am y llyfrau misol. Talu Owen Williams Fantol am wneud pobty Bryngoleu Bach £1/7/0d.

Mercher 28 – Talu yr Eifion am gorn i’r ieir £1/16/6d. Bag o gorn i Ael Bryn.

Iau 29 – Anfon ariam y blwch £2/2/9d.

Gwener 30 – Hogyn Bach gan Jini Ty Capel.

Sadwrn 31 – Efo Keatings yn Plas. Dechrau watch 2 y bore.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com