Atgofion  Mebyd

Atgofion am ddyddiau fy mebyd

Wna’m calon i fyned yn syn:

Rhyw chwaon nefolaidd a deimlaf

Pan gofiaf hen fwthyn Penbryn.

Er teithio am hanner can mlynedd

Anialwch blinderus y byd,

Wrth gofio y bwthyn ym magwyd,

‘Rwyn teimlo yn ifanc o hyd.

 

Y chware ar Fynydd yr Ystum

Ar dawel ddechreunos o haf,

Ymryson mewn rhifo y llongau

Fordwyant y cefnfor yn braf:

A stontio o gylch Carreg Samson,

A chredu’r hen chwedl bob gair,

Pe cawsem ni bŵer i’w threiglo

Ceid crochan odani’n llawn aur.

 

Dof eto i Ysgol Rhydlios,

A thwr o ddisgyblion pryd hyn,

Er chwilio amdanynt drwy’r cydfyd,

Cyd-rhyngof â llawer mae’r glyn.

‘Rwyn gweld Elis Jones, yr hen athro,

A chlywaf yr awrhon ei lais,

Ei “Silence,  Be Quiet,  Be Sure”,

A hyn bron oll oedd o Sais.

 

‘Rwyn clywed y ‘tables’ yn myned,

A ‘spellings’ yn dyfod i’m clyw,

A’r darllen mewn Saesneg afrosgo

Benodau o eiriau fy Nuw:

A chofio’r gair Saesneg a gaffom

I fyned o’r ysgol yn dasg:

A’r miloedd helyntion direudus

Wrth glepian am wyau y Pasg.

 

Atgofion am straeon bwganod

Hyd heddiw ddychrynnodd fy mron,

A’r hen William Crydd yn eu hadrodd

Nes collem ein hanadl o’r bron:

Hen ‘Fwgan Pendre’  - dyna ellyll

A’n gyrrai yn welw ein stât,

Un arall yng ngwaelod yr Ystum

Ac olwyn o dân yn y giat.

 

J.T.W.

(Tad y Parchedig Tom Nefyn Williams.).

 

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com