Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1937"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr ar goll.

Chwefror.

Llun 1 – Hanner yn Congol yn cau stol y ceffyl. Arian watchiad 13/6d. Cysgu heno yn Tan Ffordd. Robert yn Tan Ffordd heddiw. Talafon yn sal.

Mawrth 2 – BW 2 am i 6.

Mercher 3 – Angladd Catherine Jones yr Efail ond yn byw yn Mynytho yn ddiweddar. BW 10 pm i 2 am.

Iau 4 – BW 6 pm i 10.

Gwener 5 – Drill y nos 5.20 pm 5/-.

Sadwrn 6 -  Yn Rocket House yn glanhau y ger ar ol y drill. Nol sgidia i Isaac a Edgar Morris o’r Rhos.

Sul 7 – Joseff Jones an 2. BW 2 pm i 6.

Llun 8 – BW 6 am i 10.Glaw o’r dwyrain. Cant o gorn.

Mawrth 9 – BW 5 am i 9.

Mercher 10 – BW 5 am i 9. Nol gro i’r ieir i Borth Llawenan. Pwyllgor Ras Gwn yn Ty Capel.

Iau 11 – BW 5 am i 9.

Gwener 12 – Barrug a rhew bore ma, gwynt a glaw pnawn.

Sadwrn 13 – BW 12 i 4 am. Talu am 2 cant i’r ieir a bag bach o flawd 16/-. Cant i’r ieir heddiw.

Sul 14 -  Hugh Rhiw am 2 a 6. BW 4 am i 8. Efo Daniel y fuwch froc yn dod a llo 11.30 pm.

Llun 15 – BW 12 i 4 am. Glaw a niwl heddiw. BW 8 pm i 12.

Mawrth 16 -  Arian watch £2/0/6d. BW 8 pm i 12.

Mercher 17 – Angladd Hugh Griffith Sarn Fawr. BW 4 pm i 8.

Iau 18 – Glaw bore.

Gwener 19 – BW 2.30 am i 6.30.

Sadwrn 20 – BW 6.30 i 10.30. Fi a Edgar Morris yn Llanbedrog yn edrych am Hugh Newport a wedyn mynd i’r dre.

Sul 21 – WJ Jones y gweinidog. BW 6.30 am i 10.30.

Llun 22 – BW 2.30 i 6.30. Bwrrw glaw trwy’r nos. Yn Tan Ffordd. Ann yn dechrau yn Talafon, Elin wedi mynd adref.

Mawrth 23 – BW 2.30 i 6.30 am. Marw Hugh Hughes Newport yn Llanbedrog fy mrawd yng nghyfraith.

Mercher 24 – Glaw heddiw o’r dwyrain. BW 9 pm i 1 am.

Iau 25 – Gwynt heddiw eto o’r dwyrain, bwrrw glaw gwynt yn symud i’r gorllewin hanner dydd, glaw trwm iawn. BW 5 pm i 9.

Gwener 26 – BW 1 pm i 5. Oen bach yn Tan Ffordd.

Sadwrn 27 – BW 5 am i 9. Glaw bore. Angladd Hugh Hughes Newport heddiw. Bwrrw eira heno. Wedi derbyn am watiad y ddau fis yma £3/11/6d.

Sul 28 -  Bwrrw eira gwynt oer. BW 9 am i 1 pm. Gwynt mawr neithiwr wedi malu weiars teliffon a cytiau sinc a torri coed.

Mawrth

Llun 1 – BW 1 am i 5. Yn rhoi sinc ar yr eil yn Rhiwlas y gwynt wedi ei daro. BW 9 pm i 1 am.

Mawrth 2 –

Mercher 3 – Yn Ty Croes bach yn trwsio pen y stabal. Pwys o fenyn 1/6d.

Iau 4 – Efo Lewis Jones yn Bryn Teg yn ail osod y pobty. Arian watch. £3/7/6d.

Gwener 5 – Newydd am farw Tomos Williams Bethesda. Hanner ar ben sgubor Congol.

Sadwrn 6 – Pwll Melyn yn trwsio pen y beudy. D Rowlands wedi mynd i angladd Tomos Williams Bethesda. Lecsiwn Cyngor Shire, Evans Madryn yn colli.

Sul 7 – BW 9 pm i 1 am. Eira heddiw.

Llun 8 – Yn Tan Ffordd.

Mawrth 9 – Tywydd caled.

Mercher 10 -  Y wyau yn y farchnad yn 1d yr un, menyn yn 1/5d.

Iau 11 – BW 12.30 i 4.30 am. Bwrrw eira bore ma, gwynt oer iawn o’r dwyrain. BW 8.30 pm i 12.30.

Gwener 12 – Yn Tan Ffordd bore. Rhoi llechi ar aden Brynmor Lydia. BW 8.30 i 12.30.

Sadwrn 13 – Arian watiad £1/2/6d.

Sul 14 – Davies Pwllheli am 2.

Llun 15 – Cau y defaid yn Tan Ffordd. BW 3 pm i 7.

Mawrth 16 –

Mercher 17 – BW 1 am to 5.

Iau 18 – BW 1 am i 5. Derbyn £1/10/0d gan Catherine Williams Bryn Awel sef y rhent hanner blwyddyn.

Gwener 19 – BW 1 am i 5. Drill y watchers. 2 gant o gorn i’r ieir.

Sadwrn 20 – Brigio yn Tan Ffordd.

Sul 21 – Hughes Rhiw am 2.

Llun 22 – Tipyn o eira bore ma, diwrnod oer. Talu am net wier yn Siop Newydd 4/3d. Derbyn arian drill bach 2/-.

Mawrth 23 – BW 4 am i 8. Eira a rhew wynt o’r gogledd.

Mercher 24 – Talu am 3 gant o gorn yn yr Eifion 15/-.

Iau 25 -  Yn Meillionydd bach yn trwsio’r beudai.

Gwener 26 –

Sadwrn 27 – Yn Meillionydd yn trwsio’r beudai.

Sul 28 -  E O Lloyd Porthmadog am 2 a 6.

Llun 29 – Plannu tatws cynnar yn Tan Ffordd. Wyau o dan iar Tan Ffordd.

Mawrth 30 – Yn Cadwgan 11 am dan 7. Gorffen glanhau yr ardd. Cyngor Plwy olaf. BW 12 i 4 am.

Mercher 31 – Plannu tatws cynnar yn Ael Bryn. BW 12 i 4am.

Ebrill

Iau 1 – Plannu yng ngardd Tan Ffordd.

Gwener 2 – BW 4 am i 8. Bwrrw glaw o’r dwyrain. Wyau o Ael Bryn o dan iar Tan y Ffordd.

Sadwrn 3 – Gorffen palu y clwt mawr yn Ael Bryn.

Sul 4 – Hopwood am 2.

Llun 5 – 11 am i 7 pm yn Cadwgan yn rhychu’r ardd a plannu nionod. Air Force yn dechrau heddiw.

Mawrth 6 – Wyau o dan iar 6 o Ael Bryn. Arian watiad a mesur y rhaffau £1/0/6d. BW 9pm i 1 am.

Mercher 7 – BW 1 pm i 5.

Iau 8 – BW 9 am i 1 pm.

Gwener 9 – BW 1 am i 5. W J Thomas yn stopio 9 am a Daniel yn dechrau wedyn. Herwyn Rees Eifion yn brifo efo beic. BW 11 pm i  3am.

Sadwrn 10 – Hanner yn Congol ar ben y sgubor. Mynd a’r fuwch froc i Meillionydd at y tarw.

Sul 11 – Y Gweinidog am 2 a 6.

Llun 12 – Diwrnod yn Cadwgan gorffen plannu yr ardd.

Mawrth 13 – Yn Cadwgan yn codi tatws.

Mercher 14 – Mynd i’r dre heddiw i gael fy oed (?)

Iau 15 – Yn Cadwgan yn teilo tatws cae pant. Newydd am farw Griffith y Ffor yn Llanheuar. Y fo oedd yr olaf o’r Rhiw i weld Isaac druan yn 1921.

Gwener 16 – BW 4 am i 8. Yn Bwlchgarreg yn cau tylla yn y llofft. Bwrrw glaw heddiw.

Sadwrn 17 – BW 4 am i 8. Drill y gwn 5/-. Marw Dick druan am 10 pm yn 42 oed.

Sul 18 –

Llun 19 – Mynd at y Doctor i Abersoch, dim papur claddu i’w gael Doctor Evans ddim adref.

Mawrth 20 – Siarad o’r Post efo Thomas Berch.

Mercher 21 – Mynd i’r dre at y crwner. Talu am y seston £3/7/6d.

Iau 22 – Mynd i’r Efail Bach talu am yr arch £6/17/0d. Siarad efo Thomas o’r Post yn dweud fod yr angladd fory.

Gwener 23 – Angladd Dick druan yn Nebo. Diwrnod braf.

Sadwrn 24 – Gorffen plannu gardd Tan Ffordd. Rhychu y clwt mawr yn Ael Bryn yn pnawn. Talu am y bedd a claddu £3/5/0d.

Sul 25 – Hughes Rhiw am 2.

Llun 26 – Anfon am esboniad i Hughes. Efo Daniel yn y Rocket House. Nol llwyth o dail i Llwynfor.

Mawrth 27 – Iar i ddeor 6 o wyau Ael Bryn. Hanner yn Bwlchgarreg. BW 3 pm i 7 y gyntaf ar ol claddu Dick druan.

Mercher 28 – Diwrnod yn Bwlchgarreg.

Iau 29 – Yn Penarfynydd yn heu cae sgubor 2/6d paid.

Gwener 30 – Diwrnod yn Bwlchgarreg. Talu am 2 gant o gorn un heddiw a un oedd ar aros.

Mai.

Sadwrn 1 –  Yn Penarfynydd yn bore yn heu hanner nesa i cae pwllfadog.

Sul 2 – E O Lloyd Porthmadog.

Llun 3 – Gorffen plannu Ael y Bryn. Efo Evan Williams yn Tyn Gamfa yn tynnnu injen oil yr Erw oddiwrth ei gilydd.

Mawrth 4 – Motor Talafon yn nol yr injen oil o’r Erw i Tyn Gamfa. Hanner bore yn Bwlchgarreg yn chwalu tail tatws Pwll Melyn pnawn.

Mercher 5 – BW 6 am i 10.

Iau 6 – Nol ffioled o geirch o Ty Croes Bach am 3/-. Redig yn Tan Ffordd pnawn.

Gwener 7 – BW 6 am i 10.

Sadwrn 8 – Mynd i Bryn Teg at 4 pm. Plannu tatws yn cae pant Penarfynydd.

Sul 9 – Adref heddiw fy llygaid yn ddrwg.

Llun 10 – Heu haidd yn cae pwllfadog a pen isa cae pant. Cael 5/- gan R Evans.

Mawrth 11 – Diwrnod yn Ty Ucha i Mrs Keating, derbyn £3/6/0d gan Mrs Keating wedi talu at heddiw. Bwrrw glaw o’r NE.

Mercher 12 – BW 4 to 8am. Coroni y Brenin. Arian watiad £1/0/6d. Plannu tatws yn Gimla.

Iau 13 – Yn Ffair heddiw. Talu 10/- yn Siop Pwlldefaid heddiw dros Dick druan.

Gwener 14 –

Sadwrn 15 – Drill y watchers am 2.

Sul 16 – Hopwood am 2 a 6. At fynd a’r plant i’r Gymanfa 11/4d. RHT a Laura yma.

Llun 17 – Yn Pisgah yn gwneud cwt i’r ieir.

Mawrth 18 – Diwrnod yn Bwlchgarreg. Talu am gant o gorn 8/6d a talu am gant oedd Dick druan wedi ei gael 8/-.

Mercher 19 – Yn Pwllheli heddiw. Edrych am Thomas y Berch. Bwrrw cawod o law gyda’r nos.

Iau 20 – Yn Ty Croes yn trwsio pen y sgubor. Pwys o fenyn 1/3d. RHT yn dod a llwyth o goed o Pen y Berth £1/10/0d.

Gwener 21 – Yn Cadwgan heddiw yn rhoi syment ar y ty.

Sadwrn 22 – Yn Cadwgan am sbel yn bore. Bwrrw glaw mynd adref i wneud llawr y parlwr.

Sul 23 – WJ y gweinidog am 10.

Llun 24 – Gorffen llawr y parlwr yn Ael Bryn. BW 6 to 10pm.

Mawrth 25 – BW 10 am to 2 pm.

Mercher 26 – Rhoi y wier ar y clawdd lon yn yr allt cefn ty.

Iau 27 – Diwrnod yn Cadwgan gorffen efo syment. Derbyn £1 yn Cadwgan am weithio. Dwy iar i ori.

Gwener 28 – BW 3 i 8 am. Rhoi paent dwr i ben Capel Pisgah. Gwerthu 5 oen a dwy hespin i Evan J Williams Edeyrn am £9 gini.

Sadwrn 29 -  Hanner yn Tyddyn Morthwyl. Llond pwced o syment a talu 8/6d am gorn i’r ieir.

Sul 30 – Thomas Ellis Pwllheli am 2 a 6.

Llun 31 – Gosod pobty yn Rhiwlas. John talafon yn nol yr wyn. Talu am ddod a’r seston a’r syment a mynd a’r wyn 12/-.

Mehefin.

Mawrth 1 – Diwrnod yn Tyddyn Meirion efo’r pwmp.

Mercher 2 – Hanner efo’r pwmp.

Iau 3 – Cymanfa yn Aberdaron. Bwrrw glaw. Dyn yn saethu ei hun yn Edeyrn, cigydd wrth ei alwedigaeth.

Gwener 4 – Niwl a glaw. BW 2 am i 6. Llwynog yn lladd ieir yn Congol.

Sadwrn 5 – BW 2 i 6am. Wyau o Ael Bryn dan iar Tan Ffordd. Bwrrw glaw a niwl. BW 10 p mi 2 am.

Sul 6 – Cyfarfod Ysgol Tan y Foel. Niwl a glaw. BW 10 am i 2 pm R Jones yn y Cyfarfod Ysgol.

Llun 7 – BW 2 i 6am. Arian watiad 13/6d. Talu am hanner tunnell o lo i John Williams Talafon £1/5/0d. Talu i Richard ar y mynydd.

Mawrth 8 -  BW 8 am i 12. Derbyn carden siwrans o Caerdydd.

Mercher 9 – BW 4 i 8 am. Yn Rhiwlas yn y cefn ar y gegin.

Iau 10 – Pen fy mlwydd yn 65 pensiwn cyntaf. Pwyntio pen Ty Ucha i Keating o 11 i 6.

Gwener 11 – Gosod grat yn Seaview.

Sadwrn 12 – Golchi defaid Tan Ffordd.

Sul 13 – Bob Humphreys am 2 a 6.

Llun 14 – Fox yn nol y gwaith malu. Cneifio yn Tan Ffordd. Talu am 2 gant o split corn 17/-.

Mawrth 15 -  11 dan 7 yn Ty Ucha.

Mercher 16 – Gosod dor ar gegin Cadwgan 4/-. Nel wedi mynd i’r dref.

Iau 17 – Deor. Rhoi paent dwr yn Ael Bryn.

Gwener 18 – Torri gwair yn Ty Ucha efo EW Williams 2/6d.

Sadwrn 19 – 12 dan 7 yn Ty Ucha gorffen pen y ty.

Sul 20 – Hugh Rhiw am 2 a 6.

Llun 21 – Y plant yn mynd am drip i Colwyn Bay a Llandudno. Arian watiad £1/11/6d.

Mawrth 22 – Yn Congol yn pwyntio pen y beudy o 9 dan 6. 1/6d am y ddor gan William yr Eifion.

Mercher 23 – Yn Ty Croes Bach yn rhoi lliw i’r parlwr. Dau gant o gorn i’r ieir 17/-.

Iau 24 – Mynd i’r Cyfarfod Chwarter yn Cricieth. Pensiwn £1.

Gwener 25 – Yn Penarfynydd yn rhoi dau bletyn ar y gribyn lusgo. Adref pnawn yn glanhau’r ardd.

Sadwrn 26 – Diwrnod yn Rhiwlas cario gwair y cae o flaen yr Eifion a llain ganol Penponcyn.

Sul 27 – Joseff Jones am 2.

Llun 28 – Hanner bore yn Rhiwlas, torri gardd Penponcyn i DR. Dechrau watch 2 pm.

Mawrth 29 – BW 2 am i 6. Diwrnod yn Rhiwlas yn cario llain bella Penponcyn a llain bengul Bwlchgarreg. BW 6 pm i 10.

Mercher 30 – Bwrrw bore niwl wedyn.

Gorffennaf.

Iau 1 – Hanner yn Rhiwlas cribinio llain Penponcyn a papuro. Arian watiad 9/-.

Gwener 2 – BW 5.30 i 9.30.

Sadwrn 3 – Adref yn paentio ffenestri. Kate merch Thomas y Bwth gynt yma o’r South.

Sul 4 -  WJ Jones y gweinidog am 2 a 6. Talu 2/6d am y set wrth lidiart y capel.

Llun 5 – Bwrrw glaw. BW 6 pm i 10.

Mawrth 6 – BW 1 pm i 5.

Mercher 7 – Hanner yn gorffen cael y gwair yn Bwlchgarreg.

Iau 8 – Pensiwn £1.

Gwener 9 i 10 – Paentio adref.

Sul 11 – Hopwood am 2. R Von Owen ar y wireless. BW 2 pm i 6.

Llun 12 – Niwl eto heddiw. 2 gant o gorn i’r ieir, wedi talu yn y garage 16/-.

Mawrth 13 – BW 2 am i 6.

Mercher 14 – BW 5 am i 9. Arian watiad £1/2/6d.

Iau 15 -  Angladd Ellis Jones. Y Brenin yn Caernarfon.

Gwener 16 – Hanner yn Bwlchgarreg tynnu y das wair.

Sadwrn 17 – Mi fasa Isaac druan yn 38 mlwydd oed heddiw.

Sul 18 – GT Roberts Botwnnog am 10.

Llun 19 i 20 – Paentio adref.

Mercher 21 – Gwerthu coed i EW 2/6d. Yn Tyddyn Meirion yn codi y pwmp 4 awr.

Iau 22 – BW 2.30 i 6.30 am. Pensiwn £1. Yn Tyddyn Meirion o 10 i 5pm efo’r pwmp. Gadael y rhaffa yn Tyddyn Meirion.

Gwener 23 i 24 –

Sul 25 – Neb, Hughes i fod.

Llun 26 -  Cael gwair yn Congol o 1pm i 9.

Mawrth 27 – Adref heddiw.

Mercher 28 – Yn Tan Ffordd EW yn torri gwair pen isa cae dan ty.

Iau 29 i 31 –

Awst.

Sul 1 -  Hopwood y tro olaf.

Llun 2 -  Yn Penponcyn yn trwsio llawr y garage.

Mawrth 3 – Gosod landeri yn yr Eifion.

Mercher 4 – Yn Ty Croes Bach yn weitwashio’r bwtri. 2 bwys o fenyn.

Iau 5 – Mynd i Lithfaen. Mrs Mills yn mynd i ffwrdd.

Gwener 6 – Drill watchers, niwl y dyddiau yma.

Sadwrn 7 – Am osod y landers yn yr Eifion 6/-. Talu am 2 gant o gorn 16/-.

Sul 8 – Hughes am 2.

Llun 9 – Derbyn 6/6d yn Tyddyn Meirion am fod efo’r wpmp.

Mawrth 10 – Ras gwn yn weirglodd Bodwyddog. Marw Richard Owen y Waen yn Liverpool.

Mercher 11 – BW 10 pm i 2.

Iau 12 – Hugh Jones Cadwgan yn cael y gwair i gyd heddiw.

Gwener 13 – Yn yr Erw yn trwsio pen y beudy. Angladd R O Waen yn Nebo.

Sadwrn 14 – Band yn mynd i ffwrdd (?) Arian gan DR am watiad a gweithio £2/15/3d. Lewis a Mills dau fachgen o Manchester yn dod i Ael Bryn.

Sul 15 –

Llun 16 i 21 – BW.

Sul 22 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 23 – Yn Ty Croes Mawr yn codi wal yr heuwal.

Mawrth 24 -  Yn Ty Croes Mawr.

Mercher 25 -  Hanner yn Ty Croes Bach.

Iau 26 – Hanner bore yn Ty Croes Bach ac yn pnawn Ty croes Mawr.

Gwener 27 – Yn Ty Croes Mawr.

Sadwrn 28 – Mynd am dro i Cricieth efo’r plant, E Williams, Finnau, Mrs Thomas Meillionydd a Nel.

Sul 29 -  Mynd i Tyddyn i’r Cyfarfod Ysgol. Hwyl dda a Sul braf.

Llun 30 – Yn Ty Croes Mawr.

Mawrth 31 – Hanner yn Ty croes Mawr. Derbyn £4/10/0d gan Harry Jones am cae big a cae dan ty.

Medi.

Mercher 1 – BW 6 am i 10. Torri yd yn y darn sydd wedi ei hadu yng nghanol cae dan ty. Nel a’r plant wedi mynd i Clwt y Bont.

Iau 2 – BW 2 pm i 6.

Gwener 3 – BW 6 am i 10. Arain watiad £1.7/0d. Hanner yn Ty Croes.

Sadwrn 4 – BW 6 am i 11. Bob Jones yn gyrru i stop 10 a wedyn gyrru i gario mlaen.

Sul 5 – BW 6 am i 10. Thomas Ellis am 2 a 6.

Llun 6 – BW 6 am i 10.

Mawrth 7 -  BW 6 i 10 am. Angladd Abram Penrhyn Canol yn Aberdaron. Torri yn Congol pnawn.

Mercher 8 – BW 4 am i 8. Hanner yn Ty Croes Mawr.

Iau 9 – BW 10 pm i 2 am. Lisi Lon Las yn cael ei tharo yn wael.

Gwener 10 – Hanner yn Ty Croes Mawr. BW 6 pm i 10.

Sadwrn 11 – Hanner yn Ty Croes Mawr.

Sul 12 -  WJ Jones y gweinidog am 2 a 6.

Llun 13 – Bwrrw yn y bore. Talu am gant o gorn i’r ieir 16/6d. BW 6 pm i 10.

Mawrth 14 – Bore braf. Yn Ty Croes mawr. BW 8 pm i 12.

Mercher 15 – Glaw trwm bore. BW 4 pm i 8.

Iau 16 – BW 8 am i 12. Daniel yn anfon y defaid i’r Sarn.

Gwener 17 i 18 -  Adref efo fy mhenglin.

Sul 19 – Yr ail weinidog newydd y tro cyntaf. Heb fod yn capel yn fy ngwely efo fy mhenglin.

Llun 20 – Arian watiad £2/9/6d.

Mawrth 21 – Yn Ty Croes mawr.

Mercher 22 – BW 6 am i 10. Daniel yn ei wely yn sal. Dyrnu yn Tyn Fron. Talu 3/6d i Ianto am wadnu i Isaac.

Iau 23 – Troi yr haidd yn Congol. Yn cysgu yn Rhiwlas.

Gwener 24 – BW 8 am i 12. Niwl a glaw heddiw.

Sadwrn 25 – BW 12 i 4 am. Diwrnod braf eto heddiw.

Sul 26 –

Llun 27 – RHT yn anfon i’r Post yn gofyn i mi fynd i Bangor yng nghylch torri braich Thomas.

Mawrth 28 -  Rigio i fynd i Bangor. RHT ddim yn dod i fy nol gair eisiau nhw fynd yn foreu. Derbyn £13 ma yr injen oil.

Mercher 29 – Dyrnu yn Llawenan.

Iau 30 –

Hydref.

Gwener 1 – Yn Rhiwlas. Glaw trwm heddiw. BW 4.30pm i 8.30.

Sadwrn 2 – Hanner yn Ty Croes Mawr.

Sul 3 –

Llun 4 – Ocsiwn y Waen.

Mawrth 5 – Diwrnod yn Ty Croes Mawr. Marw sydyn Griffith Ellis Deunant.

Mercher 6 – Tri chwarter yn Ty Croes mawr. Drill y gwn 6 pm

Iau 7 – Yn Ty Croes Mawr.

Gwener 8 -  Yn Ty Croes Mawr, cau y ffenestri pnawn . Robert Pant yn talu am y drol £4/10/0d.

Sadwrn 9 – Yn Ty Croes Mawr.

Sul 10 – Glanfab Jones Bangor am 2 a 6.

Llun 11 – Yn Ty Croes Mawr.

Mawrth 12 – Yn Tyn Graig yn trwsio pen y sgubor.

Mercher 13 – Yn Tyn Griag efo dor yr heuwal.

Iau 14 – Yn Tyn Graig cau o gwmpas y drysa. Ocsiwn Felin Ucha.

Gwener 15 – Yn Tyn Graig pwyntio talcen y stabal a’r pen.

Sadwrn 16 – Yn Tyn Graig cau o gwmpas top y corn.

Sul 17 –

Llun 18 – Dydd Diolchgarwch.

Mawrth 19 – Gosod pobty yn yr Eifion.

Mercher 20 – Dafad yn cymeryd myharen. Yn Berch heddiw.

Iau 21 -  Diwrnod yn Tyn Graig. Hynod o sych. Arian watiad £1/2/6d.

Gwener 22 – Yn Tyn Graig. Glaw trwm heddiw. Nol y myharen o Congol. BW 6 pm i 10.

Sadwrn 23 – Bwrrw glaw trwy y dydd. BW 2 pm i 6.

Sul 24 – R Hughes am 2. BW 6 am i 10.

Llun 25 – BW 2 am i 6. Mynd a’r fuwch ddu  Bwlchgarreg at darw Bodwyddog. BW 6 pm i 10.

Mawrth 26 – Angladd Mary Owens Bodowen yn 80 oed. BW 6 pm i 10.

Mercher 27 – Talu am 4 gant o gorn i W Thomas Eifion £1/12/6d. Am osod pobty Eifion 4/6d.BW 10 am i 4.

Iau 28 – BW 4 i 8 am. Hanner yn Ty Croes Mawr cau dan y ffenest.

Gwener 29 – Yn Tyn Graig bore. Glaw pnawn.

Sadwrn 30 – Glaw eto heddiw. Mynd a’r ddwy heffar at y tarw o Congol i Meillionydd. Hanner yn Tyn Graig.

Sul 31 – W J Jones y gweinidog.

Tachwedd

Llun 1 i 2 – Yn Tyn Graig.

Mercher 3 – Yn Tyn Graig ar ben yr heuwal. Gwerthu un ar ddeg o geiliogod i John Morris am 2/6d yr un £1/7/6d.

Iau 4 – Yn Tyn Graig ar gefn yr heuwal a’r eil. BW 12 i 4 am.

Gwener 5 – Hanner yn Tyn Graig ar yr eil cefn y beudy. Miss Rowlands wedi mynd am dro i Benygroes efo Miss Hughes.

Sadwrn 6 – Yn Tyn Graig yn gorffen yr eil. Arian watiad 18/-.

Sul 7 – Griffith Thomas Roberts Botwnnog am 2.

Llun 8 – Efo Owen Hughes yn trwsio Ty Bach. Sgidiau i Isaac o Rhos.

Mawrth 9 – Yn Ty Croes Mawr. Cant i’r ieir.

Mercher 10 – Yn Ty Croes. BW 10 pm i 2 am.

Iau 11 – Hanner yn Ty Croes.

Gwener 12 – Hanner yn Ty Croes. Drill watchers 2 pm. Ocsiwn ur Erw.

Sadwrn 13 – Yn Ty Croes Mawr. Nel a’r plant wedi mynd i’r Berch.

Sul 14 – W J Jones gweinidog am 2.

Llun 15 – Yn Ty Croes Mawr. Talu i W Thomas Eifion am 4 bag syment a 2 fag o galch £1/4/0d am y tywod 13/- i John Talafon.

Mawrth 16 – Yn Ty Croes Mawr. BW 12 i 4.

Mercher 17 – Gwynt oer. BW 8 pm i 12.

Iau 18 – Marw Miriam Griffith Bryn Hyfryd yn 94 oed. BW 4 pm i 8.

Gwener 19 – Bore braf ar ol glaw neithiwr. Hanner yn Ty Croes.

Sadwrn 20 – Gorffen yn Ty Croes Mawr.

Sul 21 – Y Parch Alun Roberts Cricieth am 2 a 6.

Llun 22 – Rhoi llechen ar portigo Penponcyn. Angladd Miriam Griffith Penponcyn. Gwaed yn torri ym mrest Mary Tyn fron.

Mawrth 23 – BW 8 am i 12. Derbyn siec o £7/17/6d oddiwrth Rev Owen Williams am weithio yn Ty Croes Mawr.

Mercher 24 – BW 4 am i 8.

Iau 25 – Trwsio aden ty Tan y Capel.

Gwener 26 – Gorffen yn Tan Capel, derbyn 5/- gan Harry Jones. Talu i Owen Owens am weithio Ty Croes a tynnu tatws 12/-.

Sadwrn 27 – Ar ben ty Pisgah heddiw. Marw Catherine Jones Pig y Parc.

Sul 28 – W J Jones y gweinidog am 2.

Llun 29 – BW 6 am i 10. Niwl a glaw. BW 1o pm i 2 am.

Mawrth 30 – BW 10 am i 2 pm. Glaw a gwynt. Angladd Catherine Jones Pig Parc yn Nebo.

Rhagfyr

Mercher 1 – BW 2 am i 6.

Iau 2- BW 6 pm i 10.

Gwener 3 – BW 6 am i 10. Mynd lawr i Congol i roi gwair i fewn. BW 10 pm i 2 am.

Sadwrn 4 – Newydd am farw Elin gwraig Charles yn Dinbych. BW 2pm i 6.

Sul 5 – BW 6 pm i 10.

Llun 6 – Talu am 9 cant o lo £1/2/6d. Nel yn mynd i Ty Brics i fynd i angladd Elin gwraig Charles i Ddinbych.

Mawrth 7 – BW 9.30 i 1.30 pm. Rhew caled yn y bore.

Mercher 8 – Marw Isaac Bryn Gwynt yn Pisgah yn pnawn.

Iau 9 – Hel arian hosbitol £1/4/0d. Talu 2/6d am y set. Arian watiad £2/14/0d.

Gwener 10 – Bwrrw glaw.

Sadwrn 11 – BW 3 am i 7. Damwain ar y line o Dundee i Glasgow, eira wedi sropio tren a’r express yn rhedeg iddi a lladd 24.

Sul 12 – Jones Cricieth.

Llun 13 – BW 6 am i 10. Glaw trwm yn y bore.

Mawrth 14 – BW 2 am i 6. Yn Tyn Gamfa yn cau o gylch strapiau yr injen oil. BW 10 pm i 2am.

Mercher 15 – BW 6 am i 10.

Iau 16 – BW 2 pm i 6. Hysbin yn cael myharen.

Gwener 17 – BW 6 am i 10.

Sadwrn 18 –

Sul 19 –

Llun 20 – BW 12 i 4 am

Mawrth 21 – BW 8 pm i 12.

Mercher 22 -  Wyau i’r siop 4/7d. DR wedi mynd i’r dref. Talu am gorn i’r ieir £1.10/0d. BW 8 pm i 12.

Iau 23 – Llythyr gan John Williams America. Arian watiad £1/7/0d.

Gwener 24 – BW 12 i 4 am. Yn Berch yn edrych am Thomas. BW 8 pm i 12.

Sadwrn 25 –

Sul 26 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 27 – Anfon am y llyfrau misol.

Mawrth 28 – Papurau llenwi i fod i fewn heddiw. Angladd Robert Williams Tyn Llidiart.

Mercher 29 i 30 –

Gwener 31 – Derbyn llyfrau misol a’r dyddiaduron heddiw. Palu y fordor isa yn Ael Bryn. Cant i’r ieir yma a Tan Ffordd.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com