Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1939"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Tudalennau Ionawr ar goll.

Chwefror

Sul 12 – EO Lloyd Porthmadog.

Llun 13 – BW 2.30 am i 6.30 am.

Mawrth 14 -  Mudo o Gimla i Tan Ffordd er mwyn i Owen gael lle i’r dodrefn. Derbyn 4/-  o’r goron rois ei fenthyg i Sam.

Mercher 15 – Niwl tamp. Arian watiad £2/14/0d.

Iau 16 – BW 4 am i 8. Derbyn 1/- gan Sam wedi talu y goron. BW 10pm i 1am.

Gwener 17 i 19 –

Llun 20 – Eisteddfod Rhos rigio at y drill.

Mawrth 21 – BW 1 am i 5.Drill y gwn am 3 pm. BW 10pm i 2 am.

Mercher 22 – BW 2pm i 6.

Iau 23 – BW 6am i 10. Hel arian i’r hosbitol. Talu am dri chant o gorn yn yr Eifion.

Gwener 24 – Yn Rocket House yn glanhau’r rhaffau. Talu £1/5/0d i R Jones Lon Las am y glo.

Sadwrn 25 – Cysgu yn Rhiwlas. Abersoch yn galw 5.10 am. BW 6 am i 10. a 10pm i 2am.

Sul 26 – Hughes y Rhiw.

Llun 27 -  BW 10 am i 2pm. Arian watiad £2/5/0d

Mawrth 28 – BW 2am i 6. Owen a fi yn dod a’r dodrefn i Gimla.

Mawrth.

Mercher 1 – BW 10 am i 2pm.

Iau 2 – BW 2am i 6. DR yno o 2pm i 5pm.

Gwener 3 – BW 1pm i 5. Pobol Nefyn yn cynnal cyfarfod yn Pisgah am chwech. BW 9pm i 1am.

Sadwrn 4 – BW 5 am i 9.

Sul 5 –

Llun 6 – BW 5am i 9. Prynu oen yn Sarn 2/6d.

Mawrth 7 -  DR yn dechrau 2 pm a finnau 4pm dan 8 ar y BW.

Mercher 8 – BW 12 i 4 pm.

Iau 9 -  BW 4 am i 8. Efo DR yn y Rocket House yn glanhau. Symud yr ieir o’r Gimla.

Gwener 10 – Drill y watchers am 2pm.

Sadwrn 11 – Derbyn £3/5/6d. Am watiad. DR torri fy ngwallt. Talu am gant o gorn a bag o beilliaid i WJT.

Sul 12 -  Hughes Rhiw am 2. BW 8am i 12.

Llun 13 -  Lydia Jones yn dod i Gimla. Owen Jones yn cysgu yno am y tro cyntaf.

Mawrth 14 – Palu clwt mawr Ael Bryn a rhychu lle i tatws cynnar.

Mercher 15 -  Ffair newydd, Nel wedi mynd yno. Dechrau palu’r ardd yn Tan Ffordd.

Iau 16 – Gorffen palu’r ardd yn Tan Ffordd. Plannu clwt isa yn Ael Bryn.

Gwener 17 – Plannu tatws cynnar yn Ael Bryn.

Sadwrn 18 -  Yn Uwchmynydd heddiw. Derbyn £2/10/0d gan Evan Owen, arian yr injen dorri gwair. Derbyn rhent Bryn Awel £1/10/0d.

Sul 19 -  Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.

Llun 20 -  Dwsin o wyau i Sam. Rhychu yn Tan Ffordd.

Mawrth 21 – BW 8am i 12. Arian watiad 9/3d.

Mercher 22 – Newydd am farw Robert Pig Parc. BW 4pm i 8.

Iau 23 – Cyfarfod chwarter yn Pwllheli. BW 11 am i 3 pm.

Gwener 24 – Rhychu y clwt mawr yn Ael Bryn. Pawb wedi mynd i gyfarfod Pencaerau.

Sadwrn 25 – Angladd Robert Jones Pig Parc.

Sul 26 – Evans gweinidog Penlan am 2 a 6.

Llun 27 – BW 2 i 6am.

Mawrth 28 – BW 2 i 6am.

Mercher 29 -  BW 12 i 4am. Cau efo calch yn llofft Rhiwlas.

Iau 30 – Rhychu a plannu tatws yn Rhiwlas.

Gwener 31 – Nol tail o Llwynfor.

Ebrill.

Sadwrn 1 – Gorffen plannu yn Ael Bryn.

Sul 2 -  Bob Humphreys am 2. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 3 -  Talu yn yr Eifion am gorn a gwenith 15/-.

Mawrth 4 – BW 2am i 6. Newydd am farw Mac y Coastguard.

Mercher 5 –

Iau 6 – Pensiwn £1/10/0d. Hanner tunnell o lo wedi talu £1/5/0d.

Gwener 7 – Plannu yn Rhiwlas a Tan Ffordd.

Sadwrn 8 –

Sul 9 – Mab John P Jones am 2 a 6. BW 2am i 6.

Llun 10 – Cyfarfod Uwchmynydd heno.

Mawrth 11 -  Cant o wenith o’r Eifion. Angladd Griffith brawd Evan Pengroes.

Mercher 12 – Gorffen plannu yn Tan Ffordd. Hesbin pen gwyn wedi marw. Mynd a’r oen yn ol i Daniel.

Iau 13 – BW 7am i 11.

Gwener 14 – BW 3 am i 7.

Sadwrn 15 – Bob Owen a Parry yn yr ysgol. BW 10pm i 2am.

Sul 16 -  WJ Jones y gweinidog. BW 7pm i 11.

Llun 17 – BW 3pm i 7. Talu £1/4/9d.

Mawrth 18 – Yn Cadwgan yn gorffen yn yr ardd.

Mercher 19 – Adref yn palu tatws, nol y spinod a’r myharen o’r mynydd.

Iau 20 – Hesbin Benwan wedi dod ag oen. Derbyn £1/0/0d.

Gwener 21 – Mynd i gyfarfod y D O i’r Cwt Rocet am 2pm. Claddu tatws yn Cadwgan. BW 10pm i 2am.

Sadwrn 22 – BW 2pm i 6.

Sul 23 –

Llun 24 – BW 2am i 6. a 2pm i 6.

Mawrth 25 – Wyau o Rhiwlas dan yr ieir.

Mercher 26 – Priddo clwt sydd wrth y wal yn ymyl y cwt ieir.

Iau 27 – Palu tatws Ael y Bryn.

Gwener 28 – Rhychu yn Cadwgan 3 awr.

Sadwrn 29 -  Nel, Ici Thomas a Edgar wedi mynd i’r dref. Cant o gorn a cant o split o’r Eifion.

Sul 30 – WJ Jones y gweinidog.

 

Mai.

Llun 1 - BW 2am i 6. a 6pm i 10.

Mawrth 2 – BW 2pm i 6.

Mercher 3 – Yn Plas gyda’r nos.

Iau 4 – Pensiwn £1/10/0d. BW 2pm i 6.

Gwener 5 – BW 6am i 10. Bwrrw yn dda neithiwr.

Sadwrn 6 –

Sul 7 –

Llun 8 – Glanhau yn y Cwt Rocet.

Mawrth 9 – BW 2am i 6 fog. Gosod grat yn cegin yr Eifion.

Mercher 10 – BW 2am i 6 fog.

Iau 11 – Palu tatws yn Tan Ffordd ac Ael y Bryn.

Gwener 12 -  Gwynt oer o’r NE. DR dechrau BW 6pm. Ffair Aberdaron.

Sadwrn 13 – BW 2am i 6. Ffair Pwllheli. Derbyn 7/6d gan W Jones Ty Croes, trael y Gymanfa.

Sul 14 – Cyfarfod Gweddi nawn a nos dim ond fi a EW Hughes yn y ddwy oedfa i gymeryd rhan.

Llun 15 – BW 8am i 12. a 6pm i 10.

Mawrth 16 -  BW 6am i 10. Gwynt oer o’r gogledd bob dydd.

Mercher 17 – BW 12 i 4pm.

Iau 18 – Cymanfa yn Nefyn. Talu £1/3/6d yn yr Eifion.

Gwener 19 – Drill gwn 5/-.

Sadwrn 20 – Palu tatws.

Sul 21 -  Eisiau ateb llythyr Modryb Sera.

Llun 22 – Talu am gorn i W Thomas (Eifion) £1/3/6d.

Mawrth 23 – Arian watch £3/3/0d.

Mercher 24 – Torri bona yn Tan Ffordd. Eisiau ateb Jane merch modryb Sera.

Iau 25 – Ail osod pobty Penebo Fawr. Pensiwn £1/10/0d.

Gwener 26 – Dim glaw, poeth a sych.

Sadwrn 27 – Glanhau cynffona defaid. Laura a’r genod yma o’r dre, fi yn cysgu yn Tan Ffordd.

Sul 28 – R J Rowlands Meuryn am 2 a 6. Cysgu yn Tan Ffordd.

Llun 29 – Dim glaw, hynod o sych. Cysgu yn Tan Ffordd.

Mawrth 30 – Bore braf dim awel. Torri bona yn Tan Ffordd.

Mercher 31 – Torri bona yn Tan Ffordd.

Mehefin.

Iau 1 – Torri bona. Tywydd poeth.

Gwener 2 – Torri bona yn Tan Ffordd, dim glaw hynod o sych a phoeth.

Sadwrn 3 – Laura a’r genod yn mynd adref. Golchi defaid yn Conion.

Sul 4 -  WJ Jones y gweinidog. Eliza gwraig Tanrardd yn cael ei tharo yn wael.

Llun 5 – Cneifio defaid yn Tan Ffordd. Diwrnod poeth dim golwg am law.

Mawrth 6 – Gwynt caled o’r NE.

Mercher 7 -  Yn y dre yn prynu coed i seilio Bryngloeu Bach. Prynu set y WC gan O Parry.

Iau 8 – Gwynt o’r NE eto.

Gwener 9 – Cymanfa MC yn Tudweiliog.

Sadwrn 10 – Gwynt wedi symud i’r west.

Sul 11 – Evans am 2. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 12 – Dechrau watch DR 2 i 4pm. Gwynt oer heddiw o’r gogledd.

Mawrth 13 – Drill Watchers.

Mercher 14 – Yn Bryngoleu Bach yn seilio

Iau 15 – BW 1 i 2. Yn Bryngoleu Bach. Bwrrw glaw yn dda.

Gwener 16 – BW 12 i 4am. Hanner yn Bryngoleu Bach yn gorffen. Angladd Evan Penparwyd, Aberdaron. Marw Dafydd Griffith, Bethel.

Sadwrn 17 – Bwrrw yn dda yn y bore. BW 11pm i 3am.

Sul 18 – WJ Jones y gweinidog am 2 a 6. BW 3pm i 7.

Llun 19 – Priddo tatws yn Tan Ffordd ac yma. Angladd Dafydd Griffith Bethel. Anfon bill i Bryngoleu Bach.

Mawrth 20 – Anfon 4/8d am y llyfrau.

Mercher 21 – Hanner yn yr Eifion ar y wal.

Iau 22 – Cyfarfod chwarter yn Pisgah. Hanner yn yr Eifion. Mynd i’r cyfarfod chwarter yn y pnawn.

Gwener 23 – Diwrnod yn yr Eifion.

Sadwrn 24 – Yn yr Eifion ar y wal.

Sul 25 –

Llun 26 – Diwrnod yn yr Eifion. Gwerthu yr wyn i Owen Plas 15/6d.

Mawrth 27 – Tri chwarter yn yr Eifion, dim syment.

Mercher 28 – BW 6am i 10. Glaw heddiw.

Iau 29 – BW 2am i 6. WJ Thomas wedi mynd i Ffair Cricieth am geffyl. BW 6pm i 10.

Gwener 30 – BW 11am i 2pm. Derbyn 2/3d am y Drill Watchers.

 

Gorffennaf.

Sadwrn 1 –

Sul 2 – WO Lloyd, Porthmadog.

Llun 3 – BW 4pm i 8.

Mawrth 4 – Godro defaid yn Tan Ffordd. Rhoi 5/- i Albert am fod efo fi yn Bryngoleu Bach yn seilio.

Mercher 5 -  BW 6am i 10.

Iau 6 -  Talu i R Jones Lon Las 4/- am ddod a coed Bryngoleu Bach. Gorffen llawr i Lydia talu 5/-.

Gwener 7 – BW 5am i 9.

Sadwrn 8 – BW 1 am i 5.

Sul 9 – Hughes am 2.

Llun 10 – Adref, Nel wedi mynd i Pwllheli. Godro defaid. Pwyso gwlan yn Eifion £4/8/6d.

Mawrth 11 – Dipio’r defaid yn Tyn Mynydd.

Mercher 12 – DR wedi bod yn Pwllheli. Arian watchiad £1/2/6d. DR yn newid cheque y gwlan £4/8/6d. Gosod gwlau yn Tan Ffordd. BW 10pm i 2am.

Iau 13 – Pensiwn £1/0/0d. BW 2pm i 6. Bwrrw glaw trwm John Evans wedi gwlychu wrth ddod yma.

Gwener 14 – BW 6am i 10.

Sadwrn 15 – Mudo o Ael Bryn i Tan Ffordd. Visitors yn dod heddiw.

Sul 16-

Llun 17 –

Mawrth 18 – DR yn dechrau ar y gwair.

Mercher 19 – Glaw trwm neithiwr. Cant o wenith i’r ieir. Eisiau anfon am ofyniadau’r maes llafur.

Iau 20 – Niwl tamplyd ar ol glaw. Cant o gorn i’r ieir.

Gwener 21 – Rhoi lliw i llawr Tan Ffordd.

Sadwrn 22 – BW 4am i 8, y gyntaf o Tan Ffordd.

Sul 23 – Cyfarfod Ysgol yn Tyddyn.

Llun 24 – Ail roi pobty yn Conion.

Mawrth 25 – BW 2am i 6.

Mercher 26 – Chwalu gwair yn Bwlchgarreg.

Iau 27 – Pensiwn. Niwl a glaw. BW 8pm i 12.

Gwener 28 – Niwl a glaw trwm. BW 8pm i 12.

Sadwrn 29 – Glawogydd trwm. BW 12 i 4am (bore sul).

Sul 30 – Roberts yr ail weinidog am 2 a 6. BW 8pm i 12.

Llun 31 – Troi cae llidiart gwyn Bwlchgarreg. BW 4pm i 8.

 

Awst.

 Mawrth 1 - Pwys o fenyn Llywenan o’r Rhiwlas.

Mercher 2 – Nol menyn i Ty Croes Mawr. Simdde Penponcyn wedi dod lawr.

Iau 3 – Talu am 3cant o lo i Rhisiart Lon Las

Gwener 4 – Cario cae llidiart gwyn Bwlchgarreg. Nell wedi mynd i’r dre.

Sadwrn 5 – Cario cae o flaen yr Eifion ac ardd Penyponcyn.

Sul 6 – Bob Humphreys am 2.

Llun 7 – Arian watchiad £1/16/0d. Cario cae lleiniau Penponcyn. Pawb wedi mynd i Porthor i’r rygeta.

Mawrth 8 – Efo Owen Hughes yn torri yn Conion.

Mercher 9 – Merched Richard fy mrawd yma o Lundain. Glaw. BW 10pm i 2am.

Iau 10 – Arian watch 4/6d. Torri yn Bwlchgarreg a chwalu.

Gwener 11 – Adref dan annwyd. Laura a’r genod yn dod yma.

Sadwrn 12 – Adref ddim yn dda.

Sul 13 -  Adref dan annwyd. Sul braf.

Llun 14 – Adref ddim yn dda. Diwrnod da ar y gwair.

Mawrth 15 – Drill y watchers 2pm. Diwrnod da eto.

Mercher 16 – Diwrnod braf eto. Edrych am Lewis a Sarah.

Iau 17 – Cyfarfod pregethu Rhos. Cario yn Conion. Diwrnod braf.

Gwener 18 – Diwrnod braf. Nel wedi mynd i’r dref ar gownt visitors Bryn Difyr.

Sadwrn 19 –

Sul 20 –

Llun 21 -  Terfysg mawr.

Mawrth 22 – Arian Drill 2/-.

Mercher 23 –

Iau 24 – Yn y cwt watchiad.

Gwener 25 – BW 5 am i 9.

Sadwrn 26 – Talu yn yr Eifion.

Sul 27 – Hughes Rhiw am 2 a 6.

Llun 28 – Ffitio am fasg yn yr ysgol. Arian watiad 9/-. BW 12 i 4am.

Mawrth 29 – BW 12 i 4am.

Mercher 30 – BW 12 i 4am.

Iau 31 – Angladd Elin Jones Trip yn Nebo.

 

Medi.

Gwener 1 – BW 4pm i 8.

Sadwrn 2 – BW 12 i 4pm.

Sul 3 – BW 12 i 4pm.

Llun 4 – BW 4am i 8. Cael masg yn yr ysgol.

Mawrth 5 – BW 4am i 8.

Mercher 6 – BW 4am i 8. Gosod grat yn Brynfran.

Iau 7 – BW 4 am i 8.

Gwener 8 – BW 8am i 12. 2 gant o lo a bag o syment talu i R Jones Lon Las am y ddau a talu am y 2 gant arall un i Tan Ffordd ac un i Ael Bryn.

Sadwrn 9 – 8am i 12.

Sul 10 – Gwynt a glaw neb wedi bod yn y cwrdd.BW 12 i 4am.

Llun 11 – Fi a Owen yn newid y watiad.

Mawrth 12 – BW 4pm i 8. Arian watiad £1/11/6d.

Mercher 13 – BW 8pm i 12.

Iau 14 – Newydd am farw Morris Cadlan. BW 4pm i 8.

Gwener 15 – Chwynu tatws at eu tynnu. BW 4pm i 8.

Sadwrn 16 – Angladd Morris Hughes, Cadlan yn Llanfaelrhys. Arian watiad £1/11/6d. BW 4pm i 8.

Sul 17 – Ysgol y bore. Cricieth am 2. Cyfarfod gweddi am 6 G Thomas, Tom Hughes a Evan.

Llun 18 – BW 8am i 12. Tynnu tatws Ael Bryn.

Mawrth 19 – Watiad 4am i 8. Derbyn rhent Bryn Awel.

Mercher 20 – BW 8am i 12. Miss Rowlands yn mynd i’r dre.

Iau 21 – BW12 to 4pm. Bag o beilliaid o’r Eifion.

Gwener 22 – Bwrrw glaw yn y bore. BW 12 i 4. Arian watiad £1/16/0d.

Sadwrn 23 – BW 6am i 12.

Sul 24 – BW 4am i 8.

Llun 25 – BW 4am i 8. Dyrnu yn Ty Croes Bach a Conion. BW 12 i 4am.

Mawrth 26 – Dyrnu yn Tyn Fron. BW 12 i 4am. Tynnu carchar y myharen.

Mercher 27 – BW 12 i 4am.

Iau 28 -  Sale ddefaid Sarn.  BW 4pm i 8.

Gwener 29 – D O yma yn gosod y compas. BW 8pm i 12.

Sadwrn 30 –

Hydref

Sul 1 – BW 12 i 4.

Llun 2 – BW 4pm i 8.

Mawrth 3 – Yr Inspector yma 10.30 am. BW 4pm i 8.

Mercher 4 – Gwynt cryf. BW 4pm i 8.

Iau 5 – Talu arian hosbitol 3/3d. Arian pensiwn £1/0/0d BW 4pm i 8.

Gwener 6 – BW 4pm i 8.

Sadwrn 7 – BW 4am i 8. Arian watiad £1/16/0d.

Sul 8 -  Y gweinidog newydd am 2 a 6.

Llun 9 – BW 4am i 8.

Mawrth 10 – BW 4am i 8. Cael Griffith Evans, Bodygrigin wedi marw yn ty ei ffrindiau.

Mercher 11 – BW 4am i 8.

Iau 12 – BW 4am i 8. Arian watiad £1/11/6d.

Gwener 13 – BW 8am i 12. Angladd Griffith Bodgrigin.

Sadwrn 14 – BW 4am i 8. Mynd am dro i Uwchmynydd dod yn ol efo William Penbryn Bach efo’r motor heibio Saron, cael te yn Tyn Llan.

Sul 15 – BW 4am i 8.

Llun 16 – BW 4am i 8. Dydd diolch y cynhaeaf. Marw John Tyn Rhos.

Mawrth 17 – BW 12 i 4am.

Mercher 18 – BW 8am i 12.

Iau 19 – BW 12 i 4pm. Lladd dafad yn Tan Ffordd. Arian watiad £/11/0d.

Gwener 20 – BW 12 i 4pm. Angladd John Jones, Tyn Rhos.

Sadwrn 21 – BW 12 i 4pm.

Sul 22 -  Morgan yr ail weinidog am 2 a 6.

Llun 23 – BW 8am i 12. Nol benthyg yr oen myharen o Conion.

Mawrth 24 – BW 4am i 8. Ocsiwn Ty Canol.

Mercher 25 – BW 4am i 8. Yn Pwllheli gadael fy llyfr yn y  bank.

Iau 26 – BW 4am i 8. Pensiwn £1/10/0d.

Gwener 27 – BW 4am i 8. Arian watiad £1/10/0d.

Sadwrn 28 – BW 4am i 8.

Sul 29 – Hughes Rhiw am 2. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 30 – BW 8am i 12.

Mawrth 31 – BW 8am i 12. Anfon 5/1d am y degwm.

 

Tachwedd.

Mercher 1 – BW 12 i 4pm. Nel wedi mynd i dre prynu dau grys.

Iau 2 – BW 8am i 12. Daniel yn mynd a’r gwartheg i’r sel. Talu yn yr Eifion am gorn yr ieir 18/-.

Gwener 3 – BW 4am i 8. Arian watiad £1/11/0d.

Sadwrn 4 – BW 12 i 4am.

Sul 5 – Hughes y Rhiw am 2 a 6. BW 12 i 4am. Glaw trwm yn nos. BW 8pm i 12.

Llun 6 – BW 4pm i 8.

Mawrth 7 – BW 4pm i 8.

Mercher 8 -  DR wedi mynd i’r dre John Jones yn gwneud 12 i 4 BW 4 i 8pm.

Iau 9 -  Pensiwn £1/10/0d. BW 12 i 4pm.

Gwener 10 – BW 4 i 8pm.

Sadwrn 11 – Kate Bryn Awel yn priodi. Arian watiad £1/11/6d. DR yn torri fy ngwallt. Watiad 4 i 8pm.

Sul 12 – Morgan yr ail weinidog .

Llun 13 – BW 8 am i 12.

Mawrth 14 – BW 12 i 4pm.

Mercher 15 – Talu yn yr Eifion am 2 cant corn i’r ieir £1/5/0d. BW 4 i 8pm.

Iau 16 – BW 4pm i 12.

Gwener 17 – Arian watiad £1/16/Od.

Sadwrn 18 -  Yn Tyn Llan yn ail osod pobty 2/6d. Ocsiwn Tyn Rhos. Glaw trwm. BW 4 pm i 12.

Sul 19 – Bancar Cricieth am 2. BW 4 pm i 8.

Llun 20 – BW 4pm i 8.

Mawrth 21 -  Palu clwt dan y ty Gimla. BW 4 pm i 8.

Mercher 22 – BW 12 i 4pm.

Iau 23 – Penswin £1/10/0d. BW 4 pm i 8.

Gwener 24 – BW 4 pm i 8.

Sadwrn 25 – Arian watiad £1/11/6d. Gwynt a glaw. BW 8pm i 12.

Sul 26 – Hughes y gweinidog am 2. BW 4 pm i 8. John Evans yma fwrrw Sul.

Llun 27 – BW 12 – 4 pm.

Mawrth 28 – BW 12  i 4 pm.

Mercher 29 – Talu i Ianto swllt am drwsus i Leila. BW 12 i 4 pm.

Iau 30 – BW 12 i 4.

 

Rhagfyr.

Gwener 1 – BW 4pm i 8. Niwl a glaw gwynt SE.

Sadwrn 2 – BW 8 pm i 12.

Sul 3 – Gwynt a glaw trwm. BW 4 pm i 8.

Llun 4 – Angladd Llywelyn Jones o’r cartra i Benebo. BW 4 pm i 8.

Mawrth 5 -  Derbyn 2/- gan Hughes y pregethwr am y llyfrau misol.. BW 8pm i 12.

Mercher 6 – Diwrnod braf haul a dim gwynt. BW 4 pm i 8.

Iau 7 – Pensiwn £1/10/0d. BW 4 pm i 8.

Gwener 8 – Nel, Mary Carreglefain a Anne Pisgah yn mynd i Aberdaron. BW 4 pm i 8.

Sadwrn 9 – Gwynt a niwl a glaw o’r south. BW 4pm i 8.

Sul 10 – BW 12 i 4 am.

Llun 11 – BW 12 i 4 am.

Mawrth 12 – Hel arian hosbitol (ochr y Llan)

Mercher 13 – BW 8 am i 12.

Iau 14 – BW 4 am i 8. Hel arian yr hosbitol Ty Canol a’r ddau Feillionydd. Prynu siwt yn Pencaerau.

Gwener 15 – BW 4 am i 8.

Sadwrn 16 – BW 4 am i 8. Angladd Harry Parry, Ty Fry. Arian watiad £1/10/0d.

Sul 17 – Morgan yr ail weinidog. BW 8 i 12 pm.

Llun 18 – Newydd fod gwraig Conion Ucha wedi marw. BW 4 pm i 8.

Mawrth 19 – BW 8 am i 12. DR yn y pluo heddiw. Mynd a llyfr hosbitol i Williams wedi hel £1/7/6d.

Mercher 20 – BW 4 am i 8. Newid carcharau’r defaid. BW 12 i 4 am.

Iau 21 – BW 12 i 4 am.

Gwener 22 – BW 12 i 4 am. Talu am yr wydd yn Rhiwlas 10/-.

Sadwrn 23 – Pawb yn mynd i’r dre o Ael Bryn, pawb ond y fi. Angladd Mary Hughes Conion Uchaf. BW 12 i 4 pm.

Sul 24 – Dim pregethu, plant yn canu at yr Eisteddfod yn Sarn. BW 12 i 4 am.

Llun 25 – BW 4 pm i 8. Plant yn mynd i ganu yn yr Eisteddfod yn Sarn.

Mawrth 26 – BW 12 i 4pm.

Mercher 27 – Llythyr oddiwrth John Williams o’r America. BW 12 i 4 am.

Iau 28 – BW 12 i 4pm.

Gwener 29 – BW 12 i 4 pm.

Sadwrn 30 – BW 4 am i 8.

Sul 31 -

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com