"Morwyr Llyn"

 Morwyr sydd wedi eu claddu (Neu gofeb) ym Mynwentydd Llyn, i fyny i 1991

Mynwent Capel Dinas.

Evan Jones, Pant Awel, Dinas yr hwn a foddodd gyda’r SS MEMPHIS yn Mizen Head, Tachwedd 17 – 1896, ac a gladdwyd yn Crookhaven, Tachwedd yn 20 oed.

 

Capel Bethesda Rhoshirwaun.

John Williams, Brynffynnon, Mai 19 – 1890 – 37 oed ac a gladdwyd yn y mor yn agos i Nova Scotia ar ei fordaith i Boston.

 

M.N. R J Roberts, Fireman, SS ‘KYLE BANK’ 7  January, 1944, aged 27.

 

Mellteyrn (Sarn)

Frederick Henry, mab Henry a Jane Roberts, Bodavon, Sarn a gollodd ei fywyd oddiar yr ‘SS CAYO BONITO’ Hydref 11 yn 21 oed.

John Evans, Isgraig, Sarn. Collodd ei fywyd ar y mor trwy suddiad y llong ‘KAYO BONITO’ Hydref 11 – 1917 – yn 17 mlwydd oed.

John Evans, Tai’r Lon, Sarn a gollodd oddiar fwrdd y llong ‘WYNNSTAY’ Mehefin 20 – 1901.

 

St Aelrhiw.

William Jones, Lon Las, Mariner September 30 – 1809 aged 23.

 

St Cwyfan Tudweiliog.

William Williams, Ship Inn, Tudweiliog, drowned at the loss of the ‘SS NORANMORE’ in the Black Sea, Aug 25 – 1901 aged 29 yrs.

Hugh Davies, son of Capt Evan Davies, 7 Exeter Rd, Bootle, Liverpool, lost at sea, torpedoed by German Submarine, Sept 16, 1917. Serving 3rd Officer, H M T ‘ARABIS’ aged 18 yrs 9 mths.

Richard Williams, Tyddyn Mawr, Penllech, died 5 March 1866 on board the ship ‘CAMBRIAN MONARCH’ about 120 miles off Scilly Islands, while on passage from Pisaqua to Falmouth, aged 17 years and was interred here March 12th.

Hugh Davies, Bryn Awel, Tudweiliog fu farw ar y mor 12 Mai 1924.

Evan Jones, Penybont, Bryncroes, yr hwn a foddodd ar fanciau Yarmouth. Ebrill 12 – 1878 yn 58 oed.

William Jones, Glasfryn, Sarn, a fu farw tra ar ei fordaith o Calcutta i Lundain, ar fwrdd yr SS ‘NELLORE’, Tachwedd 2 – 1913 yn 24 oed, ac a gladdwyd yma.

Owen Jones, Trefwerin, yr hwn a gollwyd ar fordaith i Lundain, yn y llong ‘CEFNAMWLCH’ Mawrth 1866, 17 oed.

David Jones, Llainwen, Penllech a gollodd ei fywyd ar y mor / 1909 – 1940.

 

Mynwent Eglwys Edern.

19 o Forwyr y Cyprian, Hydref 14 – 1881.

Hugh Thomas, Pentref Edeyrn, yr hwn a fu farw ar fwrdd y llestr ‘LADY YOUNG’ yn 27 oed, ac a gladdwyd yn Point Lobos, Peru, Ebrill 29 – 1876.

Henry Jones, Henborth, Porthdinllaen, a gollwyd oddiar fwrdd y Schooner ‘WALTER ERLICK’ yn y flwyddyn 1882 yn 31 mlwydd oed.

William Roberts, Lon Llan, Edern a gollodd ei fywyd trwy suddiad yr ‘SS EDERNIAN’ Awst 20 1917.

 

Mynwent y Fron, Nefyn.

Robert Jones, Master Mariner who was lost on the ‘FOUR BROTHERS’ in Conway Bay. Dec 29th 1860 aged 76.

 

Mynwent Hebron.

Evan Jones Evans a gollodd ei fywyd Awst 7 – 1944 yn 37 oed gyda’r llong ‘AMSTERDAM’ pan laniodd byddin Prydain yn Ffrainc.

Capt William Jones, Barque ‘MEDUSA’ annwyl briod Catherine Jones, Bryn Villa, Llangwnadl, Hydref 19, 1906 yn 65 oed.

 

Mynwent St Mair, Morfa Nefyn.

Thomas Williams, Brynraur, Morfa Nefyn, a gollodd ei fywyd ar yr ‘SS NORTH DURHAM’ Rhagfyr 1893, 40 oed.

John Victor, mate yr ‘SS NORMANDY COAST’ a gollodd ar y mor trwy ymosodiad y gelyn 1913, 1945.

Er Cof am feibion glan ac annwyl, gollodd y Morfa yn Rhyfel Mawr 1914 – 1918. Ar y Mor.

James Jones, Bodfa.

Griffith Owen, Erw Goch,

James Owen, Oakfield.

William Owen, Oakfield.

Evan Owen, Sunnyside.

Hugh O Owen, Isfryn.

William Thomas, Seaview.

Hugh Thomas, Bwlch Glas.

William Williams, Glanmorfa.

 

Er cof am ein hannwyl fab Griffith Wyn Williams, Brynawen, Morfa Nefyn a gollodd ei fywyd yn 25 mlwydd oed yng nghyd a criw  llong ‘DERBYSHIRE’ pan suddwyd mewn ystorm ym mor Japan, Medi 9. 1980.

John Jones, Morwr, Porthdinllaen, bu farw Ebrill 3 1901 – 67 oed.

John Jones, Mariner, Henborth Porthdinllaen, Ion 31 – 1920 – 62 oed.

 

Hen Eglwys Nefyn.

Richard Randolph, Mariner, January 22 – 1758 – aged 29.

Hugh Ellis of Nevin, Mariner, May 2 – 1822 – aged 44yrs.

Robert Roberts, o’r dref hon, morwr, Hydref 7, 1826, 31 oed.

Owen Thomas, Llywydd Schooner ‘JOHN THOMAS’ Ebrill 8 – 1854 – 39 oed.

Robert Davies of this town, Mariner, July 10 – 1836 – aged 71 yrs.

Capt Mathew James, son of Mr John Jones, P.C Officer, 7th January 1845 aged 23 yrs.

John Pritchard, Mariner, 28 Sept 1814, aged 42 yrs.

Capt Hugh Roberts o’r ‘SUSAN AND ELLEN’ a fu foddi Gorff 18 – 1893, yn 47 mlwydd oed.

Evan Roberts, diweddar lywydd y ‘CYGNET’ Awst 18 – 1848 – 71 oed.

John Pritchard of Nevin, Mariner, 15 March 1805 – 73 yrs.

Rowland Williams, Mariner of this town 15 June – 1802 – 83 yrs.

Hugh Charles of this town, Mariner, 31 May 1808 – 61 yrs.

Thomas Davies, mariner, 21 Feb 1847 aged 75 yrs.

John Thomas, Bryn Bras, mariner 30 April 1821 aged 78 yrs.

Robert Griffith, diweddar feistr y ‘ROBERT’ o’r lle hwn, 12 Awst 1846 yn ei 42ain flwyddyn.

 

Mynwent Llanengan.

Capt Griffith Jones ‘LIZA BRINDLEY’, mab William a Laura Jones, Penbryn, Tachwedd 27 – 1854 yn 26 oed.

 

Washed ashore/ unknown to man, but not to God/ since identified ; Edward Gough Williams, Wireless operater, ‘SS GRELDON’ of Ayr, Scotland, buried Oct 20 – 1917 aged 17 yrs.

Harold McCormick of Liverpool, buried Oct 19 – 1917.

 

Capt Emanuel Williams, Pennantigin, Llangian, Awst 4 – 1896.

George Walker Cochran of Oxton. Drowned through the torpedoing of R M S Leinster’, October 10 – 1918 aged 59yrs.

Er cof Evan Richards, Lon Las, Cilan, yr hwn a fu farw tra ar ei fordaith i’r West Indies 1848 – 1889.

 

Mynwent Llangian.

Richard Harry Griffith, Morwel, Abersoch, bu farw ar fwrdd yr ‘SS CLARISSA RACLIFFE’ ac a gladdwyd yn y mor Medi 10 1911 yn 18 ml oed.

 

Mynwent Eglwys Boduan.

Capt Richard Davies, Brynhyfryd, Bodfean. Hydref 15 – 1903 – 56 oed.

Capt Richard Jones, Bryn Glas, Nefyn, Gynt o Tyddyn y Coed, Ebrill 5 – 1871.

Capt Daniel Thomas, Bwlch y Llan, Bodfean yr hwn a gollodd ei fywyd ar ei fordaith o Liverpool i St John N.B.N.A gyda’r ship ‘GLEANDEVON’, Rhagfyr 1871 yn 34 oed.

Capt Robert John Williams, ‘SS NORTH ANGLIA’ yr hwn a fu farw yn Havana, Cuba, Ebrill 7 – 1899 yn 33 oed.

Capt Richard Davies, Mehefin 24 – 1887 yn 77 mlwydd oed.

Thomas Roberts, Ty Capel, Bodfean, yr hwn a foddodd allan i Enlli yn 1862 yn 19 oed, hefyd John Davies (brawd) a foddodd tu allan i Ynysoedd Ysgotland, Mawrth 18 – 1884 yngnghyd a’r llong ‘MALABAR’, Rhagfryr 1887 yn 45 mlwydd oed.

Evan John, Second Officer of the ship ‘ELLIOT’ who lost on his passage from Carrizel to Baltimore, aged 21 yrs. (dim dyddiad na chyfeiriad – mae’r goffawdwriaeth amdano ar fedd teulu Ty Mawr, Boduan.)

 

St Gwynhoydl, Llangwnadl.

Evan Thomas Evans, Llain Fatw. Yr hwn a gyfarfu a damwain angeuol ar ‘SS GUILDER ROSE’ yn Penarth Dock. Awst 22 – 1924 yn 22 mlwydd oed.

Hugh Griffith, Shop Penygraig, bu foddi yn agos i Cape Verde, Tachwedd 13 – 1864 yn 19 oed.

Capt Evan Jones, Tir Rhos, yr hwn a foddodd ac a gladdwyd yn Kiel, Scotland, Chwefror 7 – 1883 yn 47 oed.

 

St Hywyn, Aberdaron.

Thomas Jones, Bodrydd, yr hwn a foddodd yn nrylliad yr ager long ‘MONK, Ionawr 7 – 1843 yn 38 oed.

Capt Richard Griffiths, Cefn Ynysoedd, Llanfaglan gynt o Bryn Mawr, Aberdaron, yr hwn a fu farw Mai 29 – 1895 – 74 oed.

Capt John Williams, Pwlldefaid, Tachwedd 19 – 1896 yn 64 oed.

John Williams Attendant of the ‘BARDSEY LIGHT’ who lost his life in crossing to Aberdaron – April 11 – 1841. 41yrs old.

Thomas Williams of Bardsey Island, mariner aged 49, 30th November 1822. He perished in the execution of his duty as master of the ‘BARDSEY LIGHT’ tender, which was wrecked on the 30th November 1822.

John Thomas, Morfa Trwyn Glas, a fu farw ar y llong ‘ANTILOCHUS’ Tachwedd 26 – 1958 yn 46 oed. Claddwyd yn Djakarta, Java.

Thomas William Ellis M.B.E. Master Mariner, Glanymor, Aberdaron Feb 16 – 1950 aged 50.

Capt W Thomas Evans, Deuglawdd, Aberdaron, 1867 – 1945.

Capt William Jerman Jones, 1890 – 1936.

Isaac Thomas, Ael y Bryn, Rhiw, yr hwn gollodd ei fywyd ar ‘SS STEVENSTONE’, Rhagfyr 16 – 1921 yn 22 mlwydd oed.

Rowland Richards, Master Mariner, Afallon, Aberdaron also of Glasgow 1870 – 1934.

Capt David Williams, Cardigan View, Pwllheli, Hydref 3 – 1905 – 71 oed.

John Jones, Shop Pencaerau, who was unfortunately drowned by the melancholy shipwreck of the ‘MONK’ steamer on the Caernarvon Bar, the 7th day of Jan 1843, aged 13 yrs.

A sailor of the Great War. HMS ‘STEPHEN TURNESS’ 13 Dec – 1917.

 

Pistyll.

Griffith Williams Cefnhengwrt in the Parish of Llanwnda, who drowned at Portinllaen Bay. March 27th 1818 aged 16yrs.

John Jones Wern Pistyll drowned August 18th 1796 aged 14yrs, also William his brother happened of the same accsidence in the same time in the 13yrs of his age.

~~~~~~~

 Diolch yn fawr i Mr G Jones, Tudweiliog am y rhestr yma.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com