"Tudur Dylan"

Cadair Eisteddfod Genedlaehol Eryri ar Cyffiniau 2005.

Fel y gwyr pawb bellach ennilwyd Cadair yr Eisteddfod eleni gan Tudur Dylan Jones o Gaerfyrddin. Mae Dylan, ei wraig Enid ar genod Catrin a Siwan yn treulio llawer o benwythnosau a gwyliau yma yn y Rhiw, wedi iddynt ail wneud bwthyn bach Bwlchgarreg, sydd wedi bod yn nheulu Enid ers ymron dwy ganrif bellach. Wrth ei ail wneud maent wedi llwyddo i gadw cymeriad yr hen fwthyn ac y mae hyn yn glod iddynt ar adeiladwyr crefftus a medrus a ymgymerodd ar gwaith sef y ddau frawd Osian a Dylan Jones, Tryfan.

Roedd llawenydd mawr pan ddatgelwyd enw Drws y Coed ar ddiwedd y feirniadaeth a balchder mawr ym mhentref y Rhiw fod un on hogia ni wedi ennill y Gadair.  Ac anrhydedd or mwyaf oedd cael dweud fod Cadair yr Eisteddfod wedi bod ym Mwlchgarreg. cyn mynd iw chartref sefydlog a chymeyd ei lle wrth ochr y Gadair ennillodd Dylan ddeng mlynedd yn gynharach yn Eisteddfod Bro Colwyn. 

Pan fu Cyngerdd Dathlu Penblwydd Neuadd y Rhiw ym mis Awst fe fu Dylan yn ein diddori ac fel rhan oi arlyw ar gyfer y noson mi ysgrifennodd yr englynion canlynol am bentref Y Rhiw. Mwynhewch fel y gwnaethon ni.

**********

Y Rhiw

Uwch pob ffynnon fach lonydd, uwch y bae

ac uwchben y dolydd,

uwch Afon Daron ein dydd

mae mwy na chraig a mynydd.

 

Oesoedd o deithwyr cyson trwy y Rhiw

fun troi at Afallon

ar un ywr pererinion

syn dynesu am sŵn y don.

 

Or Eifion i Feillionydd, af yn daer

i Fin Don ar drywydd

y fan uwch Penarfynydd

mor uchel r awel rydd.

 

Ac o raid mae newydd griwn y lle hwn

ond llawenydd ydyw

fod gwledd run croeso heddiw

yn Gymraeg yma ir Rhiw.

 

                                Tudur Dylan Jones

**********

 

 

 

Mae tad Dylan, Y Parch J Gwilym Jones ai dad yngyfraith R O Williams (Robin Bala i ni) ill dau wedi ennill cadeiriau yn yr Eisteddfod hefyd.

   

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com