"Trysorfa Plant Enlli"

Ionawr 1934

Dyma ddarlun o blant yr Ysgol yn Enlli. Yr Athrawes ydyw Mrs Murray Williams, chwaer y ddiweddar genhades, Miss Lucy Murray.

Gelwir Enlli yn ‘Ynys y Saint;’ yno y cyrchai’r pererinion, ac y claddwyd llu ohonynyt yn yr henoesoedd. O dref Aberdaron yng Ngorllewin Sir Gaernarfon eir mewn cwch i’r ynys. Ar y cwr deheuol saif y Goleudy sydd yn cyfarwyddo’r morwyr yn y nos a’r storm. Pan ofynnwyd i’r bachgen a welir ar y dde beth oedd am fod dywedodd; “Capten un o’r llongau mawr”. Ardderchog, onide, ydyw cael nod uchel a chadw ato! Gobeithio y bydd William yn gapten un o’r ‘Liners’ y mae yn ei weld yn mynd heibio ei gartref.

enlli_bardsey.jpg (69167 bytes)

Ar yr ynys ceir saith o ffermydd, pedwar o dai annedd eraill, yr ysgol, y capel a thy’r gweinidog. Y gweinidog ydyw’r Parch Edward Evans, B.A., a fu am gyfnod maith yn genhadwr yn Nigeria, Affrica.

Cafn Enlli

Mor brydferth ydyw’r darlun o’r plant ar y treath yn gwylio’r ymwelwyr yn glanio! Fe dddaw’r ‘SORFA Fach i’r ynys bob mis, gan deithio o dy i dy, nes y bydd pawb wedi ei gweled a mwynhay ei chwmni. Darllenant bob llyfr a anfonir iddynt o Lyfrgell y Sir, a charent gael mwy o lyfrau Cymraeg.

Fe ddarfu i Dame Margaret Lloyd George yn garedig roddi harmonium i’w helpu gyda’r canu, ac y mae Mr Lovatt, Llundain, newydd ddanfon iddynt ‘wireless set’. Y mae y boneddwr Mt Talmage Davies, Cricieth wedi cymeryd diddordeb mawr ers blynyddoedd ym mhlant yr ynys, wedi anfon llawer o roddion iddynt, ac eleni wedi treulio ei wyliau gyda hwynt. Ni synnwn pe bai iddynt ei ethol yn ‘Frenin’ yr ynys! Os bydd gennych lyfrau neu anrhegion y carech eu hanfon i blant Enlli, byddant yn falch ohonynt. Ac os ewch yno yn yr haf am eich gwyliau, cewch y croeso goreu erioed.

Gan y Parch J.Bennett Williams, BA, Cricieth o Trysorfa’r Plant, Ionawr 1934.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com