Rhiw.com

Porthladdoedd, Llongau a Morwyr Llŷn

~~~~~~~

Y Porthladdoedd

Taith o amgylch “Porthladdoedd” bach Llyn

Poethfap o Llŷn

~~~~~~~

Nant Gwrtheyrn Nefyn Morfa Nefyn Porthdinllaen Porth y Sgaden

 

Porthgolmon Porth Ferin Porth Iago Porthoer Porth Orion

 

Ynys Enlli Trwyn Dwmi Aberdaron Porth Cadlan Porth Ysgo

 

Rhuol (Rhiw) Porth Neigwl Abersoch Llanbedrog Pwllheli

~~~~~~~

Y Llongau

Llongau Masnach Cynnar

 

Y math o Longau

 

Fflat Huw Puw

 

Ebenezer o Rhiw

 

Mary Watkins Nefyn   Y Sgwner Sparling

Jane a Ellen        Y Vine

SS Arvonian      SS Edernian

Bad Achub Porthdinllaen     Bad Achub Pwllheli

Cychod Bananas

Carnarvon Bay        Grenada

Fully Rigged Cape Horner

Iron Barque "Elissa"

Cape Horner's Llyn I         Cape Horner's Llyn II 

Casgliad o hen luniau llongau ar draethau Llyn

 

Llongau Llyn I

 

Llongau Llyn II

 

Llongau Llyn III

 

Llongau Llyn IV Llongau Llyn V Cant o Longau Bach Stem

 

Tudalen Gartref Blue Funnel

~~~~~~~

Perchenogion Llongau

 

Capt William Williams Rhiw

 

Llongau Pwllparc

 

Manylion Llongau Pwllparc

 

Capt Hugh Roberts Edern Capt Owen Griffith Nefyn Perchenogion Llongau Llyn 1879

~~~~~~~

Adeiladu Llongau

Adeiladu yn Nefyn

Adeiladu ym Mhwllheli          Adeiladu ym Mhorthdinllaen

Rhestr gyflawn o Longau a adeiladwyd yn Llyn

"1760 ~ 1890"

Llyn I        Llyn II        Nefyn       Porthdinllaen       Pwllheli

~~~~~~~

Y Morwyr

 

Capteiniaid Llyn

 

Morwyr Llyn

 

Capteiniaid Nefyn

 

Morwyr Nefyn

 

Capt Harri Parry

 

Cyflogau Llongau

 

Capt John Roberts Captan Hugh Roberts O.B.E.

.

Captan Sam Kent Williams (ei yrfa)

.

Captan John Lewis Jones O.B.E.

 

Capt Griffith Jones     Moraned

 

Capt Robert Williams

Capt John Hughes    Capt Richard Prichard Abersoch

Cyfrifiad Morwyr Llyn 1881   Cardiau Post Morwyr Llyn

~~~~~~~

Morwyr Llyn Ugeinfed Ganrif

Meic Massarelli

~~~~~~~

Hela Morfil

 

Capt W Williams, Rhiw Capt S K Williams, Morfa Nefyn

~~~~~~~

Y Fasnach

 

Masnach y Môr

 

Penwaig Nefyn

 

Y Fasnach Lo

 

Masnach Pwllheli

 

Taliadau Pwllheli

 

Tollau Pwllheli

 

Y Fasnach Galch Llwyth o Galch Smyglo

~~~~~~~

Heddiw

Olion yr hen longau bach     Olion Porthdinllaen

~~~~~~~

Hoffem ymddiheuro nag ydi'r erthyglau yma i gyd yn Gymraeg, mae'n anodd iawn dal i fyny!!!

~~~~~~~

Y Môr

Rhiw a'r Môr

Morwyr

Drylliadau

~~~~~~~

Dolenau y Mor

Bydd y dudalen yma yn cael ychwanegiadau fel y daw mwy o wybodaeth i law am y llongau bach oedd yn masnachu oddi amgylch arfordir Llyn. Os oes gan unrhywun wybodaeth, lluniau neu gysylltiad efo'r llongau bach gadewch i ni wybod. Ac os oes gennych gelfi morwrol sydd yn hannu o Lyn, gawn ni lun ohono, os gwelwch yn dda.

Tudalen Cysylltu / Contact Page

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com