"Nant Gwrtheyrn"

Fel y gwelwch yn y lluniau yma, roedd Nant Gwrtheyrn ar un adeg yn chwarel brysur iawn, a galwai llongau bach yno bron yn ddyddiol i lwytho cerrig. Byddai rhai o'r llongau yma yn dod i Borth Ysgo i lwytho Mango.

(1,2) Y "Maraboe" ar y traeth Hydref 28 1932, cafodd ei thynnu nol i'r môr diwrnod wedyn gan y tug "Ranger"

(3) Doedd yr "Amy Summerfield" ddim mor lwcus, daeth ei dyddiau hi i ben ar Fawrth y 23ain 1951, pan gafodd ei gyrru ar y traeth mewn tywydd garw. Byddai yn llwytho Mango reit amal yn Porth Ysgo yn y dauddegau.

 

nant_02.jpg (21012 bytes) nant_01.jpg (41344 bytes) donaghmore.jpg (38140 bytes)

 

nant_05.jpg (33402 bytes) maraboe2.jpg (20803 bytes) 1 2 maraboe.jpg (30151 bytes)

 

nant_06.jpg (31791 bytes) edith_01.jpg (56283 bytes) edith_02.jpg (71197 bytes)

 

amy_summerfield.jpg (54440 bytes) 3 hubbastone.jpg (24939 bytes) nant_03.jpg (42471 bytes)

~~~~~~~~

Diolch yn fawr iawn i Mr G Ellis am gael benthyg y casgliad gwych yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com