Cardiau Cyfarch a Post, Morwyr Llŷn

Casgliad o Gardiau a yrrwyd adra gan Forwyr Llŷn. Mae rhai ohonynt yn dyddio o'r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg. 

Cardiau o Siapan

Cardiau I      Cardiau II     Cardiau III

*********

Diolch i Mrs E Jones, am y cardyn Blue Funnel.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com