Y Môr

Rhiw.com

Dolenau

Rhiw a'r Môr     Morwyr      Llyn a'r Môr (dros 70 tudalen)

Llythyrau o'r Môr

Llongddrylliadau         Smyglo        Llongddrylliadwyr

~~~~~~~

Casgliad o'n Lluniau Llongau

Dros 1000 o Luniau

~~~~~~~

Llongau Blue Funnel

Tudalen Gartref Blue Funnel

Llongau Blue Funnel (I)   Llongau Blue Funnel II

Llongau Blue Funnel III   Llongau Blue Funnel IV

Llongau Blue Funnel V

Rhestr Enwau 1968 ~ 1973

Pethau Cofiadwy Y Blue Funnel

Cardiau Mordaith 1959 Blue Funnel

I Ffwrdd i'r Môr     Dysgu Morio

Ysgol Fôr Blue Funnel

Diomed      Sarpedon     Centaur

Lluniau Llongau Blue Funnel ac eraill

~~~~~~~~~~

 

Rhiw a'r Môr

 

Rhiw ar Môr Rhiw ar Môr II

 

Lluniau Llongau I     

Lluniau Llongau II

  

Hela'r Morfil M.v. Raeburn

 

Caergybi

Llongau Caergybi

*******

~~~~~~~~~

 

Morwyr y Rhiw

 

 

William Williams Capt Williams Tyn Parc

 

William Davies Thomas O Thomas

 

Robert Griffith Capt Bryn Meillion

 

Isaac Thomas Owen Griffith

 

Ellis Jones Owen Hughes

 

~~~~~~~~~

 

Llythyrau o'r Môr

 

Llythyrau Isaac

 

Llythyr o Lundain

Llythyr i Hana

 

Llythyr William Jones

Llythyr o New York

 

 

Llyn a'r Môr

(Dros 70 Tudalen o Hanes a Lluniau)

Porthladdoedd a Llongau Llyn

Morwyr Llyn

~~~~~~~

Tair stori am drigolion Enlli gan William Jones Gof Aberdaron

Y Pwrs       Y Storm       Trychinebau

~~~~~~~

Teithiau unigryw un o hogiau Llyn

(15 tudalen)

Captan Hugh Roberts O.B.E.

~~~~~~~

 

 

Llongddrylliadau Llyn

 

 

Porth Neigwl Rhiw Aberdaron ac Enlli

 

 

Stuart

"1901"

Sorrento

"1870"

Newry

"1830"

 

Bristol

"1819"

Twelve Apostles

"1898"

Cyprian

"1881"

 

 Monk

"1843" 

Timbo

"1919 ac 1922"

Brig Ann

"1838"

 

Ganda

"1904"

Amy Summerfield

"1951"

SS Farfield

"1941"

 

Penseverenza

"1883"

~~~~~~~~~~

 

Smyglo

Smyglo

Smyglo yn Llyn       Swyddogion y Tollau

 

Llongddrylliadwyr

 

 

Porth Neigwl 1629

Porth Neigwl 1742

 

~~~~~~~~~

Dolenau y Mor

~~~~~~~~~

               

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com