"Math o longau Llyn"

 

"Slŵp"

 

 

 

 

 

"Sgwner"

 

Rhwng 1800 a 1900 pedair math o long welwyd yn hwylio hyd arfordir Llyn sef :-

Slŵp, Badlong (Ketch)  Sgwner a Sgwner (Topsail)  fel y gwelir or lluniau yma.

 Slŵp Un mast ar lleiaf or llongau ( 15 30 tunnell ) yn hawdd iw hwylio, weithiau doedd dim ond un arnynt ond gan amlaf byddai dau o griw arnynt. Oherwydd eu gallu i fynd i mewn ir hafan lleiaf roedd Smyglwyr  yn ffafrio y math yma o long.

 

Badlong (Ketch) Dau fast yr un ol yn fyrrach. Fel arfer dau o griw. Rhain ddefnyddid gan amlaf ar hyd arfordir Llyn.

 

Sgwner -  Dau fast yr un hyd neu byddair ol fast yn hirach. Dau neu dri o griw dibynnu ar faint y llong, fel y ketch roeddynt iw gweld yn amal hyd lannau Llyn. Bur May Goldsworthy a welir yma ym Morth Ysgo yn dadlwytho glo ar y 10fed a 22ain o Orffennaf 1914.

 

Sgwner (Topsail) -  Dau fast eto gyda dwy neu weithiau dair croesbren ar y mast flaen, fel arfer rhain oedd y llongau mwyaf hyd at 120 tunnell a chanddynt bedwar o griw, Capten. Met a dau longwr. Ym Morthdinllaen,Nefyn, Abersoch, Llanbedrog a Phwllheli y gwelwyd y llongau yma gan y cymerai dipyn mwy iw dadlwytho ac fe geid cysgod yn y porthladdoedd yma o wyntoedd cynhenid y de orllewin.

 

"Badlong"

 

 

 

 

 

"Sgwner (Topsail)"

 

~~~~~~~

"Sgwner, Sgwner (Topsail) a Badlong ar draeth Abersoch"

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com