"Olion yr Hen Longau Bach"

Ganrif a dwy yn ol roedd y fasnach forwrol ar ei hanterth yma yn Llyn. Heddiw prin y gallech dychmygur fath brysurdeb oedd hyd ein glannau. Ond o edrych yn fanwl fe ellir gweld rhai olion or fasnach yma sydd wedi gwrthsefyll trael y blynyddoedd ac y sydd yn brawf pendant fod yr hen longau bach di galw ai llwythi o lo a charreg galch ac amryw o fewnforion eraill, ac wedi allforio cynnyrch ffermwyr a physgotwyr Llyn.

Dyma gasgliad o luniau or creiriau a welir hyd ein glannau, a does dim dwywaith y byddan yn ychwanegu at y dudalen yma. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y fasnach yma neu hen olion hyd y glannau gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

 

 

"Odyn Porthsgaden"

 

"Ring ym Mhorth Ysgo"

 

"Odyn yn Abersoch"

"Rhuol Rhiw"

"Odyn yn Porthor"

"Ring Porthgolmon"

 

"Porthsgaden"

 

"Glanfa Porth Neigwl"

 

"Odyn Porthsgaden"

 

 

 

"Cerrig ring Porth Ysgo"

"Porthgolmon"

 

"Olion trol Porthor"

"Porthsgaden"

"Wins Nant Gadwen"

Gellir gweld yn glir yn y llun Rhuol lle roeddynt yn adeiladu'r llongau, ac yn y llun Porthor fe welwch ol olwynion troliau wedi erydu'r graig ar ol canoedd o flynyddoedd o gario o'r traeth.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com