"Adeiladu Llongau yn Llyn"

Yn y ganrif rhwng 1770 a 1870, cafodd llawer iawn o longau bach ei hadeiladu ar draethau Llyn. Rydum wedi rhoi y casgliad yma i ddangos, sut fath o longau yr oeddan, eu maint, a gyda rhan fwyaf ohonynt, beth ddigwyddodd iddynt ar ddiwedd ei hoes. 

 

 

Tudweiliog

Speedwell.

Bad ysgafn 11 tunnell a adeiladwyd yn Nhudweiliog yn 1810 i W Williams Tudweiliog. Collwyd yn 1823.

 

Jenny.

Slwp bren 29 tunnell a adeiladwyd yn Nhudweiliog yn 1772 i Robert Davies Nefyn. Bu Robert Owen Pwllheli yn berchen arni am gyfnod byr ac yna John Roberts Nefyn oedd ei pherchennog olaf cyn iddi gael ei cholli.

 ~~~~~~~

Porthor

Ellinor.

Slwp bren 16 tunnell a adeialdwyd ym Mhorth Oer yn 1840. 35tr o hyd, 11.8tr o led a 6.3tr o led. Evan Thomas Bryncroes oedd ei pherchennog. Fe段 defnyddid i gario glo i Lyn. Cafodd ei gwerthu i John Edwards Bangor yn y 50au (o池 ganrif honno), ac roedd yn dal i hwylio yn 1897 a John Jones Llanfair yn berchennog arni y bryd hynny.

 

Sarah.

Sgwner bren 23 tunnell adeiladwyd gan R Thomas ym Mhorth Oer yn 1842 a段 pherchennog oedd John Jones Penllech. Roedd yn mesur 36.4tr o hyd a 13.9tr o led a 6.5tr o ddyfn. Collwyd hi ar ol gadael y Traeth Coch ym Mon y y flwyddyn 1873.

 ~~~~~~~

Aberdaron

Jane and Ellen.

Slwp bren 27 tunnell adeiladwyd yn Aberdaron yn 1787 i E Lewis. Yn ddiweddarach fe段 gwerthwyd ac aeth i Lerpwl.

 

Liberty.

Brig bren 87 tunnell a adeiladwyd yn Aberdaron yn 1787 i Ellis Evans o Bwllheli ond yn 1790 mi werthodd o hi i Lundain.

 

Mary.

Slwp 30 tunnell, 42 hyd, 14tr led adeialdwyd yn Aberdaron 1787, i William Thomas Botwnnog. Collwyd.

~~~~~~~

Porth Ysgo

Grace.

Slwp 24 tunnell a adeiladwyd yn Llanfaelrhys (Porth Ysgo) yn 1778 i Morris Griffith o池 Rhiw, cafodd ei gwerthu i Hugh Charles Nevin. Ar ddiwedd ei hoes cafodd ei thorri fyny.

 ~~~~~~~

Rhiw (Rhuol)

Cambria.

Slwp 35 tunnell a adeiladwyd yn Rhiw yn 1791 i Robert Parry Rhiw. Fe段 collwyd yn 1835.

 

Ebenezer.

Slwp fechan 17 tunnell a adeialdwyd gan T Richards o池 Rhiw yn 1841. Ei hyd oedd 35.4tr, 12tr, o led a 6.3 o ddyfn. T Richards oedd ei pherchennog a段 chapten. Roedd yn dal i hwylio yn 1879 a段 pherchennog y pryd hynny oedd Robert Williams o Bwllheli. Cafodd ei thorri fyny yn 1879.

 

Nonsuch.

Cwch agored gafodd roi deciau arni yn Rhiw yn 1810 i William Roberts Rhiw.

 

Promptmess.

Cwch agored a gafodd roi deciau arni yn Rhiw yn 1809. 7 tunnell, 27tr o hyd a 9tr o led a段 pherchnogion oedd William ac Evan Owen Rhiw.

 

 

Swallow.

Bad ysgafn 8 tunnell adeiladwyd yn Rhiw yn 1802 ei pherchnogion oedd R Griffith a G Roberts Rhiw. Yn 1812 fe段 collwyd.

 ~~~~~~~

Abersoch

Betty a Nancy.

Slwp bren 55 tunnell, 45tr o hyd, 17tr o led, a adeialdwyd yn Abersoch yn 1789 i Hugh Williams o Langian. Collwyd gyda段 chriw cyfan.

 

Experience.

Bad ysgafn 10 tunnell a adeiladwyd yn Abersoch yn 1803. Ei pherchennog oedd F Williams Llangian. Yn 1808 fe段 gwerthwyd ac aeth i Abertawe.

 

Experiment.

Slwp bren 27 tunnell adeiladwyd yn Abersoch yn 1789 i E Edwards Llangian.

 

Junia a Peggy.

Sloop 32 tunnell a adeiladwyd yn Abersoch yn 1813 i John Evans o Aberdaron. Roedd yn 41tr o hyd a 14tr o led a chollwyd hi yn 1837.

 

Lydia a Mary.

Sgwner bren 88 tunnell, adeiladwyd yn Abersoch, yn mesur 65.7tr hyd, 18tr lled, a 10,2tr dyfn. Ei pherchennog oedd R Roberts Llangian ac fe段 collwyd ar fordaith adref o Sweden yn 1863.

 

Lovely Peggy.

Slwp a adeialdwyd yn Abersoch yn 1780.  58 tunnell, 46tr o hyd a 18tr o led. R Griffiths o Fiwmaris oedd ei pherchennog ac wedyn Jonathan Roose o Amlwch. Collwyd hi a段 chriw i gyd yn ymyl y N.W. Buoy Lerpwl ar yr ail o Fai 1793 ar daith o Draeth Coch ( Red Wharf Bay)

 

Margaret.

Slwp fechan 12 tunnell, 29tr o hyd a 18tr o led adeiladwyd yn Abersoch yn 1794 i John Williams Pwllheli. Collwyd.

 

Maria.

Slwp bren 47 tunnell, 51tr o hyd, 18tr o led adeiladwyd yn Abersoch yn 1813 i R Jones Llanengan. Collwyd hi oddiar arfordir Ffrainc yn 1851.

 

Penrhyn.

Sgwner bren 76 tunnell, 54tr, 19tr lled,adeiladwyd yn Abersoch yn 1811 i J Evans Llanengan. Collwyd.

 

Stag.

Slwp bren 46 tunnell, 46tr o hyd a 26tr o led adeiladwyd yn Abersoch i William Williams Pwllheli yn 1794. Yn 1796 mi gwerthodd hi i Geredigion.

 

Success.

Slwp bren 30 tunnell, 38tr o hyd a 13 tr o led adeiladwyd yn Abersoch yn 1784 i Ellis Roberts Nevin. Collwyd yn 1820.

 

St Tudwals.

Slwp bren 21 tunnell, adeiladwyd yn Abersoch yn 1842. 35.7tr o hyd a 12.5tr o led. Salmon Jones oedd yr adeiladwr a bu mewn gwasanaeth tan 1878 pan dorrwyd hi fyny.

 

 

Venus.

Slwp bren 38 tunnell, 44tr o hyd a 16tr o led aeiladwyd yn Abersoch i E Griffiths Biwmaris yn 1792. Mi werthodd o hi ddwy flynedd yn ddiweddarach i Sylvanus Williams o Gricieth. Collwyd hi yn ddiweddarach.

 

Vixen.

Bad ysgafn 11 tunnell adeiladwyd yn Abersoch yn 1787 i John Roberts Llanengan, mi werthodd o hi Lerpwl.

~~~~~~~

Llanbedrog

 

Tartar.

Slwp bren 54 tunnell adeiladwyd yn Llnabedrog yn 1839 gan R Roberts mi oedd o yn gyd berchennog gyda John Jones Llanbedrog.. Yn 1848 E Evans Denio oedd y perchennog. Fe段 collwyd yn 1868 yng nghyffiniau Aberdyfi, roedd ei chriw o 5 mewn cwch bychan am ddyrnodie cyn cael ei hachub.

 

Amner

Sgwner bren 67 tunnell, 54 tr o hyd, 17tr o led a 10tr dyfn, a adeiladwyd yn Llanbedrog gan I Williams yn 1840 i W Williams o Laniestyn. Fe段 collwyd oddiar Portland yn 1872.

 

Catherine.

Slwp 92 tunnell, 43 tr o hyd, 19tr o led, a adeiladwyd yn Llanbedrog yn 1784 John Roberts o Bwllheli a Owen Williams o Lanbedrog oedd y cyd berchnogion. Fe段 cipiwyd gan y Ffrancwyr a aed a池 criw yn garcharorion rhyfel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map or Safle                Website Map

Copyright ゥ Rhiw.com