"Abersoch"

 

llong_lo_16.jpg (76273 bytes)

"Criw o forwyr yn Abersoch"

Capt Harry Parry o Uwchmynydd

(Canol chwith, bafr a het)

 

llong_lo_05.jpg (66677 bytes) llong_lo_02.jpg (50900 bytes) llong_lo_06.jpg (88132 bytes)

 

llong_lo_13.jpg (80801 bytes) llong_lo_09.jpg (55257 bytes) llong_lo_08.jpg (83021 bytes) llong_lo_10.jpg (59353 bytes)

"Yr hen long lo"

llong_lo_03.jpg (69403 bytes) llong_lo_11.jpg (74678 bytes) llong_lo_01.jpg (64634 bytes) llong_lo_12.jpg (57473 bytes)

 

 

starling.jpg (80035 bytes)

"Sparling yn dadlwytho yn Abersoch"

 

llong_lo_07.jpg (66875 bytes)

"Sparling"

abersoch_10.jpg (54215 bytes) llong_lo_04.jpg (112017 bytes)

"Disgwyl y llanw"

 

"Messenger"

abersoch_11.jpg (59306 bytes)

Sgwner  Capt Harry Parry "Messenger" o Aberdaron yn harbwr Abersoch. Arferai aros yno dros y gaeaf a llenwai'r cwch efo tywod i'w chadw yn ei hunfan, yn ystod y gwanwyn a'r haf byddai yn morio oddiamgylch Llyn ac i fynu i'r afon Merswy, ei unig gwmpeini oedd ei gorgi bach Prince. Roedd y captan yn hen daid i Mr Edgar Morris, Ael y Bryn, Rhiw.

Darllenwch ei hanes

 

 

Casgliad bendigedig o'r hen longau glo yn Abersoch.

Diolch yn fawr iawn i Mr a Mrs Owen am fenthyg y lluniau gwych yma.

 

Diolch yn fawr i Mr Huw Roberts am y llun gwych yma.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com