"Y Bristol"

~~~~~~

Bro Llanfaelrhys a'i thrigolion,

Hwy sy' dystion o sad waith,

Yn Mhorth Ysgo, a wnaeth cryfdwt

Gwynt a chynwr' llifddwr llaith

~~~~~~~~~~~

Ei llwyth oedd haiarn, crynion folltau,

Goreu darnau o Gaerdydd

I'w dadlwytho yn nhre Lerpwl

Oes i feddwl -- sy'-- a fydd,

Mai dyna'r achos i gylchnodwydd

Eu harweinydd, ddydd y daith,

Dueddu i'r ddwyreiniol ddryghin

Yn lle at hin gorllewin llaith.

                      Ieuan Llyn.

Yn Porth Ysgo ar y16eg o Rhagfyr 1819, daeth y "Brig" Bristol a'i chriw i ddiwedd trist iawn. Roedd ar ei ffordd o Gaerdydd i Lerpwl efo llwyth o haearn, pan gafodd ei dal mewn storm fawr ai gyrru ar y creigiau. (Credwn fod ei llwyth o haearn, wedi effeithio ar ei chwmpawd, a dyna pam ddaeth y Bristol mor bell oddiar ei chwrs) Llwyddodd Captan William Williams ei fab ifanc a criw o bedwar ddengid mewn cwch bychan, ond cyn cyrraedd y lan fe suddodd y cwch a chollwyd pawb ond un sef Robert Owen o Gaergybi. Golchwyd eu cyrff i'r traeth. Ac fe roddwyd eu cyrff yn Eglwys Llanfaelrhys. Claddwyd Capt Williams ai fab yn fynwent Dyneio ym Mhwlleli. Y criw oedd Robert Humphreys, Caernarfon. Lewis Jones, Bermo, a William Benjamin o Gaer. Aeth Robert Owen yn ei flaen I fod yn ddyn crefyddol iawn, ac yn trafaeilio o amgylch Cymru yn pregethuír efengyl i forwyr.

 

"Brig"

~~~~~~~~ 

 

Bristol_1.jpg (80967 bytes)

"Bristol"

Porth_Ysgo.jpg (160877 bytes)

"Porth Ysgo"

Llanfaelrhys_1.jpg (70814 bytes)

"Llanfaelrhys"

LLanfaelrhys_23.jpg (115838 bytes)

"Eglwys Llanfaelrhys"

~~~~~~~~

Other Shipwrecks

Stuart    Sorrento    Newry    Twelve Apostles

Cyprian    Monk    Timbo    Amy Summerfield    Brig Ann

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com