54 Turners road

                                                             Limehouse

                                                                  London

                                                                     May 11th 1890

Fy annwyl Chwaer,

                                Daeth yr eiddoch i law mewn pryd, da gennyf weled eich bod oll yn mwynhau gweddol iechyd, fel yr ydym ninnau yma ar hyn o bryd, cyrraeddais yma ddoe, a bwriadaf hwylio eto dydd gwener nesaf am Swansea fel arferol- credaf y byddaf yn myned ar y llong i Belfast, pan ddelwyf yn ol or fordaith nesaf, eisio gwneud tipyn o Gyfnewidiadau oi mewn ac wyrach y caf  ryw ychydig  ddyddiau i ddod i Gymru pryd hynny, os na fyddwn ar ras fawr fel arferol fel nas gallaf gael dyfod. Buaswn yn leicio cael dod am ryw ddiwrnod pe buasai yn bosibl cael amser, ond y mae y perthynasau wedi lledu cymaint nes y mae bron yn amhosibl eu gweled i gyd, oni bai fod yna ryw flwyddyn glir oi flaen. Aberdaron, Caergybi, Aberystwyth, Bangor, Pwllheli, Llanengan, ryw wedi ymledu i bedwar cwr y byd neu chwe chwr am wn i, ac mae yn anhawdd dweud pa mor fuan y bydd rhai ohonnoch yn ymchwyddo drachefn. Fodd bynnag mi ddof ffordd yna os y gallaf dianc o afael rhai or lleill or hen dylwyth ni chlywais air yng nghylch pregethwr Pencaerau hyd derbyn dy lythyr, ond credaf y gwnaiff ei wraig Americanaidd fwy o les iddo na dim arall, oni bai i rywun gymeryd ffon ai bastwyo yn lled dda, ond ryw feddwl sydd gennyf mai nid gwir American o waed digymysg ydyw y lodes, gan eu bod hwy fel cenedl yn llawer rhy graff i gael eu llygad dynnu gan gena mor ddifaeth ag ef.

                            Ydwyf gan gofio atoch oll eich ffyddlon frawd,

                                                            R Griffith.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch i Mrs J Hughes am y Llythyr yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com