S S Exford

    Port Said

        Aipht

           July 8, 1911

hannah_rhiwlas.jpg (39046 bytes)

Hannah   

       Anwyl Ffrind,

                 Wele fi yn cymeryd y pleser o anfon gair atat gan fawr obeithio dy fod yn gwella yn dda erbyn hyn. Mae yn dda iawn gennyf allu dweud fy mod i yn cael iechyd rhagorol ers pan ydwyf wedi dod i’r llong yma. Mi rwyf ymysg pobl diawledig rwan, y dynion yn gwisgo trowsus pais a dillad fel merched a rhai hynnu yn fudr ag yn dyllau i gyd, a’u traed yn noeth, yn waeth yr olwg nag oedd Evan Ty Rhedyn ers talwm. Mi fasai yn werth chweil i ti glywed hwy yn ganu, mi driaf gofio erbyn y dof adref. Mohametaniaid ydynt bron i gyd, rhywbeth tebyg i hyn yw ei iaith, ‘ hi, ha, ba bu, burbusbach,’ dyma bore da, ‘ Sgildbach slide’, nos da ‘ Sigdrag Slide’. Dyma i ti le Hannah digon a dychryn neb, mi fuasai Tom dy dad yn  deud pethau rhyfedd pe yn gweled pethau fel hyn. Anwariaid ydynt yn credu pethau rhyfedd iawn.

thomas_rowlands.jpg (38412 bytes)

Thomas Rhiwlas (Tad Hannah)

llythyr_04.jpg (34858 bytes)

Y Llythyr i Hannah

suez_canal.JPG (82355 bytes)

Camlas Suez

Mae yma lawer o longau o Loegr, mi fum ar long lle mae Bob Plas ynddi neithiwr, mae John Pen y Fron wedi gadael ac mae Bob wedi cael ei le. Mae y llong roedd Wil y Gefn ynddi yn fy ymyl. Mae yma bawb yn ffeind iawn wrthyf, nid ydym yn gwybod eto i ba le y byddwn yn mynd oddiyma ond fe fyddwn yn hwylio un ai i’r India neu Y Mor Du dydd Mawrth nesaf.

 Wel yr hen ffrind rhaid i mi derfynu gan obeithio y caf dy weled yn fuan, fe allai y deuaf adref o Gaerdydd os bydd y llong yma yn aros yna am rhyw wythnos.

Cofia fi at bawb yna yn y modd mwyaf caredig,

                                            A chynes,

                                                  Ydwyf dy ffyddlon ffrind,

                                                                      Wil,

At Hannah.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fe farwodd Hannah druan ar Ragfyr 15 1915, yn ddeg ar hugain oed, (Gweler yn Nyddiadur John Williams, Talafon)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch i Mr & Mrs R Williams, am y Llythyr  yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com