Evan Williams

(Capt Bryn Meillion)

Tryfan_04.JPG (36818 bytes)

"1887~1975"

Un o hogiau Rhiw a ddechreuodd ei yrfa forwrol ar longau hwyliau oedd Evan Williams gafodd ei eni yn Cadlan yn 1887. Un or llongau hwylio mwyaf adnabyddus y bu arnynt oedd y "William Pritchard". Sgwner dri mast a adeiladwyd yn y flwyddyn 1903 gan David Jones, Pritchard Brothers Porthmadog, cafodd ei lawnsio ar Chwefror 14eg gan Miss Nesta Pritchard, merch un o berchnogion y cwmni ac am un mlynedd ar bymtheg bu y "William Pritchard" yn hwylio i Newfoundland Canada i nol llwythi o Benfras(Cod) i ddod yn ol i borthladdoedd Ewrop. Gelwid y math yma o longau yn "Newfoundland Traders"

William Pritchard_2.jpg (106898 bytes)           William Pritchard.jpg (52591 bytes)

Sgwner Porthmadog "William Pritchard"

Yn 1906/ 1907 roedd Evan Williams yn gweithio arni fel a welir yn ei lyfr nodiadau bach, talodd i ffwrdd arni yn Amlwch ar y 25ain o Ionawr 1907. Gyrrodd gerdyn post iw nai Robert Blawdty o Amlwch i ddweud y byddai adref cyn bo hir.

  Amlwch.jpg (69886 bytes)           payd off amlwch.jpg (31104 bytes)          y trip.jpg (44914 bytes)

Evan yn "Talu ffwrdd" yn Amlwch 1907

Bu Evan Williams ar amryw o longau hwylio a gyrrodd gerdyn post iw chwaer o Port Pirie yn Awstralia, lle roedd yn gweithio ar y llong "Milverton" yn ogystal a rhai o Chile De America sydd yn awgrymu i Evan "Rowndior Horn" mewn llong hwylio.

Postcard Evan.jpg (70615 bytes)                        Port Pirie.jpg (50528 bytes)

Cardiau post a yrrodd Evan gartref.

milverton_1.JPG (26226 bytes)                milverton_2.JPG (46982 bytes)

Cerdyn post o'r "Milverton" Newcastle, Awstralia 1909.

Cerdyn post arall gafwyd oedd o long Almeinig (Llong fwyar byd yn ol y cerdyn) a yrrodd iw frawd John Williams a oedd hefyd yn longwr. Prif beirianydd oedd ei frawd John a aeth ymlaen i weithio fel peirianydd i Camell Laird. Arhosodd Evan Williams ar y llongau a bu am flynyddoedd yn Gapten ar Blue Funnel y cwmni a elwir "The Welsh Navy" gan i gymaint os nad pob un o longwyr y pen yma ddechrau ei gyrfa efo nhw.

Bedd argraffiad Evan yn mynwent Capel Nebo.

Evan Jones Williams M.M.

Mor annwyl cael am ronyn

Angori llong yng nghwr Llyn.

"1887~1975"

~~~~~~~~~

Diolch i Mrs Menna Jones a Mrs Jean Hughes, am ei cymorth.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com