Llythyrau o'r Rhyfel Mawr

1914 ~ 1918

~~~~~~~~~~~~~~~

"Ni chaf ddim deud ddim llawer o hanes wrthat ti"

Can mynd i Wrexham

 

 

 

tin_baco.jpg (58806 bytes)

 

 

sgwennu_llythyr.jpg (49029 bytes)

 

Llythyr i Claudia

 

 

~~~~~~~~~~

Diolch i Mr & Mrs J Hughes am fenthyg y ‘Tun Baco’ gwerthfawr yma, trysor yn wir.

~~~~~~~~~~~~~~~

Er cof am yr hogia ddaeth ddim yn ol

Wnawn i byth ddysgu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Os oes gan unrhywun arall lythyrau neu luniau o’r Rhyfel Mawr yn ymwneud a Rhiw mi fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael eu menthyg.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com