~~~~~~~~~

 

Wel does gen i ddim ond gobeithio y bydd yr rhyfel drosodd yn fuan iawn a mi fydd hefyd yn ol peth mae pobol yn i ddweud Wel does yma ddim llawer iw weld yn y fordd yma dim ond tipen o fermydd o gwmpas yma lle reit debig i Llun ydi y fordd yma ond does yma ddim lle i feddwl am hiraeth o gwbwl yma Mae yma ganoedd o bobol iw gweld pob lliw a llun fel y byddan nhw yn deud Wel nid ydw i ddim yn gweuthio dim ddoe na heddiw mi rwyf wedi cael yr hen beth hwnw yn fy mraich a mae tipen o boen yni hi hefyd mi rydwyf wedi i gael o ddwy waith yr rwan, Wel mae yn rhaid i mi hwylio i derfynu yr rwan gan ddisgwyl llythur yn fuan oddi wrthat mae yn haws i ti ysgrifenu na fi Terfynaf ar hun ydwyf dy hen frind 

Evan Jones  X X X X X X X X

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com