~~~~~~~~~

Frainc                16/11/17

Anwyl Gyfaill,

          Dyma fi yn gymeryd pleser o anfon gair gan ddisgwyl dy fod yn iach fel rwyf fina. Derbyniais dy caredig lythur yn saff ar parsal hefud. Diolch i ti am dano.

Wel nid oes genyf ddim llawer o newydd i ddweud wrthat yma. Yn lle mae Guto Meillionydd Mi on yn meddwl mor braf oedd arnat yn fair Sarn a mina yn lle fel hun, Deud wrth Evan Bodwyddog Bach fy mod yn gofin am dano. Guto pwllmelyn wedi gael glwyf yn drwm, Mae Robert Owen wedi mund i Hospital dau fis bellach a ddaeth o byth yn nol, Beth mae Twm Pisgah yn feddwl Sud mae Dick Tanffordd rwan Maent yn cael munt i troi i England o yma, Yn lle mae Guto Jones tan bryn rwan, Mi glwais fod Robin Bach yn gael hogan bob nos Mae Ben yn yr un fan a mi Sud mae John Bodwyddog Mi rwyf yn disgwyl y gaf ddwad adref reit fuan, Wel nid oes genyf ddim mwu y tro yma paid a bod yn hir heb yru eto,

                                    Terfynaf ar hun gan gofion gorau atat ydwyf

                                                                                                Richard

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com