~~~~~~~~~

 

  Date, September  12,

Anwyl Rolant,

Dyma fi yn cael y gyfla o anfon gair bach i ti gan obeithio dy fod yn cyfnefin iechid fel ac yr wyf inau hyd yn hun Pa hwyl sudd arnat ti wyt ti yn go lew wyt ti yn cario llawer efo y drol bach o hyd Dyma fy Adress No,203742 Thos Williams 16 Battalion Roual Welsh Fusiliers B Company B,E, Force France doro di yr adress fel yna sut mae dy fam a dy dad ydun nhw yn no lew dywad fy mod yn cofio am danynt i gyd a phawb acw Wuddost ti yn ble mae Guto Ty Canol dywad yn lle mae o yn y llythyr nesaf Wyt ti wedi dechrau tori yr yd bellach mae siwr y bod  chi ffordd yna Anfon air yn ol yn fuan a tipin o hanes y ffordd yna i mi Oes yna founti cwn eleni yn y Rhiw yna Wel does gen i ddim yn rhagor iw ddweud wrthat yr hen gyfaill ond disgwyl cai dy welad ti eto yn fuan Hyn yn fur oddi wrth dy Gefnder 

Tom Plas Coch.

These few lines from your cousin Tom Williams Plas Coch Aberdaron.

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com