~~~~~~~~~

Hendre Aberdaron,

Medi 26 1916.

Annwyl Claudia,

Diolch am Post Cards a darluniau y lleoedd hyfryd yr ydych yn ei gweled yna.

Mae pawb yma yn reit dda, mam mewn hwyl ardderchog. Mi fum yn Ffair Pwllheli ddoe nid oedd yno lawer o bobl, llawer o hogiau ieuanc yn aros adref rhag ofn cael eu dal gan y milwyr efallai. Mi roedd y Lt ar Police yn dal llaweroedd o hogiau heb exemption cards, ac yn cymeryd eu henwau ac yn myned ac eraill i mewn ond yn ffodus mi gefais i heddwch.

Mi fum gyda Dr Griffith yn cael ffisig i mam ac mi ddywedodd ei fod yn bwriadu dod ffordd yma heddyw iw gweled. Wel maen dda gennyf ddeallt eich bod i gyd yn mwynhau eich hunain ac yn cael tywydd braf fel ninnau. Mae bron bawb wedi cael yd ffordd yma erbyn hyn. Mi aeth H Parry Hirwaen iw helpu i gario ceirch. Mi ddaeth yma lythyr ddiwedd yr wythnos i dy wadd di i Creigir Uchaf bythefnos i llun ddiweddaf mae auction diwrnod hwnnw yn Caer Eglwys. Mae gan Nell Roberts Anhegraig hogyn bach er dydd Sadwrn. Mae nhad wedi mynd i Meillionydd Bach heddyw i chwilio am yd yn echwyn. Dowch adref at nos Sadwrn. Cofion cynnes at bawb, oddiwrth bawb yma.

   Ydwyf dy frawd. 

                            D Williams.

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com