~~~~~~~~~

  Dyma fy adres :

 203 Corp R Hughes

15 Batt  R W Fu

B E F France

Anwyl Rolant

Dyma fi yn gymeryd plesar o anfon gair gan ddisgwyl dy fod yn iach fel ad rwyf  fina, Wel nid oes genyf ddim llawer o neywddion i ddeud wrthat yn y tro yma.

Mi rydwyf wedi synu na fuaset wedi gyru Llythyr mi rydwyf wedi gyru dau lythyr o blaen,Mae ateb yn ..... a mi faswn fina yn legio buasai yn falch arnai hefyd. Ydi Ben wedi briodi efo morwyn Bodwrdda. Mae Robert Owen yn Rhosbetol ( hospital). Sud mae miss Jones Refail. Mi glwais fod Robin Bach wedi cael warrant Beth mae hen Owen yn feddwl ydi Evan Jones yn Bodwyddog Bach o hud, mae yn dywydd oer ffor yma. Deud wrth Richard yr oil fy mod yn gofyn amdano.

Sud mae dy dad a fam rwan. Mae hen fois yn faw i gid. Wel nid oes genyf ddim yn chwaneg y tro yma mi gei fwy y tro nesa pan gaf lythyr yn ol, gofia gyru yn ol yn fuan, Terfynaf ar hun gan gofion goreu atat Ydwyf Richard

 Mae y papur yn brin.

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com