~~~~~~~~~

28/7/17

Dyma fy adres :

 203 Corp R Hughes

X Coy 4th R W Fu

L Drafft No G J B D

A.P.O.S. 15. Rouen

B E F France

Anwyl Gyfaill

Dyma fi yn gymeryd pleser a anfon gair gan ddisgwyl dy fod yn iach fel ac wyf fina Ni oes genyf ddim llawer o newyddion y tro yma on mi rwyf gyraedd ar foreu Sul, mae yma le reit ddifir, mae mail yn munt adref yn ffast iawn deud wrth Richard yr oil fy mod yn gofun am dano, Sut mae miss Jones yr Refail rwan, Sud mae Tom Owen a fudd o yn deud llawer glwau, (Clwydda?) Wel raid i mi terfynu Ni chaf ddim deud ddim llawer o hanes wrthat ti Cofia yru llythur yn nol, Terfynaf ar hun gan gofion gorau ati    

ydwyf   Richard

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com