Cerdded yn Llŷn

Ble fyddwch chi地 mynd am dro? Yn y tudalennau canlynol da ni  am roi teithiau cerdded yn Llŷn, ond efo osgo ychydig yn wahanol. Da ni am wahodd pobol i ddweud wrthym am eu hoff le i fynd am dro. Beth mae nhw地 hoffi am y lle, be mae nhw地 weld ar y daith  a pam eu bod yn mynd.

Os oes gennych chi hoff le i fynd am dro yn Llŷn, mi hoffwn ni glywed gennych. Mi fyddai地 ychwanegiad diddorol i池 wefan. Yn ogystal a cael gwybod ble mae池 lle mwyaf poblogaidd i gerdded, mi allwn ni rannu ein teithiau ac efallai ffendio lle newydd i gerdded. Gadewch i ni wybod os ydi池 daith da chi地 mynd ar hyd iddi yn le da i wylio adar neu weld bywyd gwyllt yr ardal, neu os oes olion o hanes Llŷn neu unrhyw beth o ddiddordeb, neu lle i adael bwrlwm y byd o段 ol ac ymlacio地 llwyr a chael eich ysbrydoli gan harddwch naturiol yr ardal ydio.

Os hoffech chi gyfrannu i池 tudalennau yma, cymerwch olwg ar un o地 hoff lefydd ni i gerdded, sef Garn Boduan, mi roith hyn ryw fath o syniad o fformat yr erthyglau. Mi fydde地 ddifyr iawn clywed gan y rhai ohonoch sydd yn byw y tu allan i Llŷn, gael i ni gael gwybod be di apel y lle i chi (cofiwch i ni sydd yn drigolion Llŷn, wel nefoedd o le sydd yma !!)  Os oes na rai agweddau nag ydych yn hoff ohonyn nhw e.e ysbwriel, llygredd, llwybrau peryglus neu rywbeth sydd ddim yn plesio, cofiwch son amdano.  

Diolch yn fawr, Tony a Gwenllian.

Mynydd Rhiw

Ffynnon Saint Rhiw    Mynydd Graig Rhiw

Garn Boduan     Uwchmynydd    Yr Eifl

~~~~~~~~~~

Tudalen Cysylltu

Map or Safle                Website Map

Copyright ゥ Rhiw.com