Gwasanaethau Lleol

Dyma restr o wasanaethau lleol, os fuasech yn hoffi cael eich cynnwys yma gyrrwch E-bost ini.

 

 

 

Local Services

Below is a list of local services, if you have a business and wish to be included, please send an E-mail with details.

 

Bakery

Islyn Bakery, Aberdaron,  Tel (01758)760 370.

Alun Becws.JPG (72805 bytes)

 

Bardsey Boat Trips

Colin Evans a native of Bardsey, runs fantastic boat cruising trips to explore his beautiful island home.

Tel: 01758 760424

 

Builders

J & C Jones, Llanbedrog Tel: (01758) 740406 (Website)

Jones Bros, Llys Hyfryd, Tel (01758)780 220  Tryfan, Rhiw, Tel (01758)780 269

 

Cafés

Caffi'r Ffynnon Nefyn, Tel (01758) 720252 (Web page)

 

Camera Shop

Local and Online Camera Shop with great prices!

 

Campsites

Beautifully Located Campsites

Treheli, Rhiw, Tel (01758) 780 281.

Tanrallt, Llangian, Tel: 01758 713527 Website

Tir Glyn Aberdaron, Tel: 01758 760248. Website

Criw, Bryncroes, Tel: 01758 730291. Website

Ty Newydd, Uwchmynydd, Tel: 01758 760581. Website

Bryn Gwynt Uwchmynydd Tel: 01758 760345 Website

 

Cars

O H Griffith&co, (Ford) Tel (01766) 810 240. (Website)

 

Fish and Seafood

Brett_seafood.JPG (41369 bytes)

Tyn Mynydd, Rhiw, Tel (01758) 780 420. Mob No: 07918156728

Tryfan, Rhiw, Tel (01758) 780 269.

 

Clwb Hwylio / Sailing Club

Clwb Hwylio Aberdaron Sailing Club

 

Local Glass Design

Pure-Glass.com

*********

Local Honey

Mel Pur Cymreig

Mel_Pur.JPG (38911 bytes)

J.R.Jones, Bwlch-y-Ffordd, Bryncroes, Tel (01758) 730 769.

*********

Hotels and Guest Houses

Ty Newydd Hotel, Aberdaron Tel 01758760 207 (Website)

Ship Hotel, Aberdaron, Tel (01758)760 204.  (Website)

Henfaes, Holiday Flats, Tel (01758) 760 381.

*********

Cottages and B &B's

Moel yr Wyn (website)    Tel: 01758 780 432

Tryfan, Rhiw. (Cottage) Tel (01758) 780 269 Website

Congol Cae Hen, Rhiw, (Cottage) Tel (01758) 780 293. 

Llawenan, Rhiw. (Cottage) Tel (01758) 780 330

Bodwrdda Aberdaron (Country House) Tel (01758) 760212 Webpage

Baudy Mawr Aberdaron (Cottage) Tel: 01758 760345 Webpage

Carreg Plas (Cottage) Tel (01758) 760622 Webpage

Meillionydd Bach, Rhiw. (B&B) Tel (01758) 780 318. Website

Tanrallt, Llangian, Tel: 01758 713527 Website

Penarfynydd, Rhiw. (B&B) Tel (01758) 780 285.

Criw Bryncroes, (Cottage & Camping) Tel: (01758) 730291. Website

Cae Garw, Llaniestyn. (Cottage) Tel: (01758) 730 488. Website

*********

Gallery

Llyn Art Gallery. An on-line art gallery of artwork from Llyn. Website

**********

Golchi / Washing

Golchi a Smwddio.

Washing, Ironing, Pressing

Mattie Evans

Dwylan
7 Cae Capel
Tudweiliog
Pwllheli
LL53 8NE
 
Tel: 01758 770348
Mob: 07870898862
 

Gwasanaeth casglu a danfon / Pick up and delivery service.

***********

Joiner

R O Jones, Tel (01758)770 456.

 

**********

Mobile Catering

Cegin Grug, all functions catered for Tel (01758) 730 538. (Website)

*********

Mobile Hairdresser

Haf Roberts, Tel (01758) 720 422 / 721 407.

 

Nurseries

Coed Llŷn

Tyddyn Meirion Rhiw, Tel (1758) 780276

 

Picture Framing

David Parkinson, Tan y Fynwent Llaniestyn

Tel (01758) 730 762.

 

Plumbers

Edwin, Tel (01758)770 351.

 

Restaurants

Cliffs Hotel, Morfa Nefyn, Tel (01758) 720 356.   Penbryn Bach (Seafood) Tel (01758) 760 216.

 

Seamstress

Ceinwen, Tel (01758) 760 434

 

Scaffolding

Dwyfor Scaffolding, Tel (01758) 780 319

 

Moch Llyn Penarfynydd Rhiw

Mae Moch Llŷn yn fusnes teuluol wedi lleoli yn fferm Penarfynydd ym mhentref prydferth Rhiw ar arfordir Pen Llŷn.

Moch Llŷn is a family run business situated at Penarfynydd Farm in the picturesque village of Rhiw on the Llŷn Peninsula coastline.

Tel: 01758 780285 / Mob: 07966 705138 Website: www.mochllyn.co.uk
 

Shops

Eleri Stores (Off license) Aberdaron, Tel (01758) 760 233.  

Spar Stores, (Grocers) Aberdaron, Tel (01758) 760 234.

SPAR.gif (45234 bytes)

 

Stained Glass

Anne Smith Glass Designs, Pen y Bwlch, Rhiw.

Tel (01758) 780288.

www.annesmithglassdesigns.co.uk

 

Tree Surgeons

Dylan Roberts & Ian Williams, Tel (01758) 720 422.

 

Welder

Bobby Jones, Tel (01758)780 293.

 

Wood Carving

david_golden_eagle.jpg (91315 bytes)

David Frisby

Bryn Ffowc, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AA. Tel: 01758 780 261.

~~~~~~~~~

Tudalen Cysylltu / Contact Page

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com