Bodwrdda Hall

Aberdaron

********

Self catering Accommodation

 

Mae hen blasdy Bodwrdda yn adeilad hanesyddol Gradd 2.  Mae 5 munud o bentref Aberdaron ac wedi ei leoli ar ein fferm 500 o aceri. Safair ty mewn gardd fawr gyda digon o le i barcio.

Fferm deuluol yw Bodwrdda, a bydd croeso i ymwelwyr ddod i helpu i fwydor anifeiliaid ac i edrych ar ambell i weithgaredd.

Y ty gwyliau. Tair ystafell wely 1. Ystafell ddwbl hefo lle i got.  2. Ystafell ddwbl arall                3. “Ystafell y Mor Ladron” hefo gwely bync a gwely sengl. Ystafell ymolchi gyda bath hen ffasiwn a chawod.

“Deri”(yr hen laethdy) – cegin newydd sbon gyda pheiriant glochi llestri/ dillad, meicro, oergell a rhewgell, bwrdd bwyd, llawr llechi gwreiddiol, ar grisiau cerrig ir selar hynafol! Neuadd Ystafell fyw newydd gael ei dodrefnu gyda teledu a chwaraewr DVD, lle tan a waliau paneli pren.Gellir trefnu i gael dillad gwely am bris ychwanegol.  Maer ty wedi ei wresogi gan wres canolig ac mae cysylltiad Wi-Fi band llydan ar gael.

Cyfle gwych i aros mewn ty hanesyddol bendigedig mewn ardal odidog ym Mhen Llyn.

 

 

The East Wing of a Grade 2 listed historic Hall, 5 minutes from Aberdaron, on a 500 acre working beef and sheep farm.

The accommodation consists of:
Three bedrooms. 1. A double with the option of a cot. 2. A double room. 3. “The Pirate room” for children with bunk beds and an additional single bed. Large spacious bathroom with a bath and shower cubicle.
“ Dairy” – a brand new fitted kitchen with integrated appliances, microwave, retro fridge freezer, dining table, original slate floor, and the stone stairs to the ancient cellar!
“Neuadd”(The old hall)- A cosy newly furnished living room with TV and DVD player, fire place and original wood panelling.
“The Parlour” - A more formal sitting room with open fire, original window seats and wood panelling.


Bed linen can be provided at an additional charge. The house is centrally heated and offers a Wi-Fi broadband connection.

A fantastic opportunity to stay in a beautiful historic home, situated in an Area of Outstanding Natural Beauty on the tip of the Llyn Peninsula.

 *************

 

                     

 

Maen dyddion ôl i gaqnol y bedwaredd ganrif ar ddeg, ar tu mewn gellir gweld llawer o nodweddion gwreiddiol y ty megis y paneli pren, y trawstiau, lloriau llechi gwreiddiol ar ffenestri plwm.

Glywsoch chi son am Huw Andro, y smyglwr halen dewr erioed?  Yn ôl llên gwerin, yma i Fodwrdda y smygliwyd yr halen, a hynnu ar hyd twnel or traeth yn Aberdaron, yr holl ffordd ir selar.  Mae ceg y twnel iw gweld hyd heddiw yma.

 

The Hall dates back to the mid 14th Century, and have retained many of its original features, including wooden paneling, open beams, original slate floors and leaded windows.

Folklore tells a story of Huw Andro, a local character that smuggled salt from the beach at Aberdaron to Bodwrdda along a tunnel which leads all the way to the cellar.

 

**********

Please contact:

Nia a Dylan Jones, Bodwrdda, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BL
01758 760212   bodwrdda@btconnect.com

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com