"Captan Hugh Roberts O.B.E."

Dogfennau a llythyrau

********

Ei Lyfr Môr

1910 ~ 1929

 

 

Hugh yn 1918

 

 

********

Ei Diced Meistr 1922

********

Dogfennau a llythyrau yn ymwneud a'i brofiadau yn yr ail ryfel byd.

Athellaird 1940

**********

Athelknight 1942

 

 

**********

Gadawodd Captan Roberts y môr ar Hydref yr wythfed 1943.

**********

Dymunwn ddiolch yn fawr iawn i deulu Captan Roberts, am gael menthyg y dogfennau yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com